Centrum wsi pod jednym dachem

czwartek, 11.2.2016 09:30 633 0

W Idzikowie zamiast wydać około 2,5 mln zł na remont kapitalny dotychczas użytkowanego domu ludowego, władze samorządowe gminy Bystrzyca Kłodzka chcą wznieść nowoczesny obiekt wielofunkcyjny. Koszt jego budowy wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej, to wydatek o połowę mniejszy. Za to komfort będzie znacznie większy, gdyż w obiekcie mają się pomieścić: świetlica, biblioteka oraz remiza Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dla tego zamierzenia urząd burmistrza zabiega o środki zewnętrzne. To samo czyni w przypadku innych zamierzeń prospołecznych. A takim jest choćby zapowiedź uchronienia przed zawilgoceniem budynku ośrodka kultury w Bystrzycy Kłodzkiej.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)