Burmistrz Polanicy-Zdroju zaprasza do udziału w konsultacjach dot. strategii rozwoju gminy

czwartek, 6.1.2022 13:57 1075 0

Burmistrz Polanicy-Zdroju, Mateusz Jellin, zaprasza do udziału w konsultacjach opracowywanej Strategii Rozwoju Gminy Polanica - Zdrój, które odbędą się od 13 stycznia 2022 do 22 lutego 2022 roku.

 

Strategia Rozwoju Gminy Polanica - Zdrój ma celu dalszą integrację gminy, identyfikację kierunków rozwoju, a także projektów oraz prowadzenie spójnej polityki rozwoju Gminy Polanica - Zdrój. Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Polanica-Zdrój na lata 2021-2027 prowadzone są w oparciu o znowelizowaną Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1378) oraz Ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378). Zgodnie z art. 10f ww. ustawy o samorządzie gminnym, Rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Konsultacje społeczne są jedną z form partycypacji obywatelskiej, czyli włączania obywateli w podejmowanie decyzji dotyczących życia publicznego. Ich proces został więc zaplanowany w taki sposób, aby umożliwić jak najszerszą debatę publiczną nad projektem Strategii w celu uzyskania opinii i aprobaty m.in. mieszkańców i lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych.

Konsultacje mają na celu jak najszersze włączenie mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz przedstawicieli różnych środowisk w proces opracowania, a następnie realizacji Strategii, określającej kierunki rozwoju naszej gminy. Projekt Strategii znajduje się na w Urzędzie Miejskim w Polanicy - Zdroju przy ulicy Dąbrowskiego 3 w Biurze Obsługi Klienta (parter) oraz na linku na stronie urzędu – www.polanica.pl - wraz z formularzami na wprowadzanie uwag.

Spotkania w związku z pandemią odbywać będą się w trybie zdalnym, a umówione spotkania bezpośrednio z poszczególnymi środowiskami w rygorze sanitarnym.

Przewidzieliśmy szereg spotkań, które odbędą się w dniach: 21.01.2022 r. i 04.02.2022 r. (spotkania w wirtualnym pokoju od godz. 15.00 do 17.00, linki do spotkań będą dostępne na stronie www.polanica.pl).

Dyżury telefoniczne odbywać się będą od godz. 13.00 do 18.00
- w dniach: 21.01.2022 r. i 4.02.2022 r.
– telefon 697 108 880.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Polanica – Zdrój 2022 - 2027 oraz formularz zgłaszania opinii znajdują się na stronie www.polanica.pl 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)