Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej z absolutorium za 2021 rok

poniedziałek, 13.6.2022 14:54 1148 2

W piątek, 10 czerwca br. odbyła się LXI po wyborach sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej, podczas której Rada Miejska udzieliła burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renacie Surmie wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

Przed podjęciem uchwały w sprawie absolutorium Rada Gminy rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok oraz sprawozdanie finansowe gminy, zapoznała się również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz informacją o stanie mienia gminy. Z 13. obecnych na sesji radnych – 12 zagłosowało „ZA”, 1 „WSTRZYMAŁ SIĘ” od głosu.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma, dziękując Rradzie za udzielenie absolutorium, dołączyła podziękowania skierowane także do współpracowników z Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz wszystkich jednostek podległych.

 

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

Ferdynard poniedziałek, 13.06.2022 20:07
Noo, spróbowali by inaczej, a swoją drogą kiedy skończy się...
poniedziałek, 13.06.2022 17:18
Mogła też podziękować mieszkańcom, że ją i radę utrzymują. Teraz...