komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

środa, 23 stycznia 2019

Ildefonsa, Rajmunda

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej z absolutorium

sobota, 2.6.2018 15:04 , komentarze: 0 , odsłony: 3413
kategorie artykułu:

Burmistrz Renata Surma otrzymała absolutorium za rok 2017. Podczas środowej sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej trzynaścioro radnych było za przyjęciem uchwały, natomiast dwóch wstrzymało się od głosu.

Pod kierownictwem swojego przewodniczącego Artura Pokory 30 maja br., po raz 56. w tej kadencji, obradowała rada miejska. Jej członkowie debatowali o sprawach istotnych dla życia społeczności lokalnej. Na początku posiedzenia, już tradycyjnie, poczyniono zmiany w budżecie gminy oraz jej wieloletniej prognozie finansowej. Pojawiły się nowe dochody, doszły więc nowe wydatki. Jak mówiła skarbnik Janina Gunia - fundusze m.in. zostaną wykorzystane na remonty dróg w Starej Łomnicy i Pławnicy, uporządkowanie gospodarki ściekowej w szkole nr 1, budowę oświetlenia ulicznego. Ponadto przewidziano zwiększenie dotacji dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje, utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych, zmianę technologii grzewczej w budynku stadionowym czy zwiększenie udziału finansowego gminy w dożywianiu osób pozostających w pieczy ośrodka pomocy społecznej.

Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej pozytywnie zaopiniowała propozycję dotyczącą utworzenia bystrzycko-międzyleskiego okręgu wyborczego do Rady Powiatu Kłodzkiego. Podczas najbliższych wyborów samorządowych zostanie w nim wyłonionych czworo radnych, czyli o jeden mandat mniej, jak poprzednio. Wynika to ze zmniejszenia ilości - z 29 do 27 - mandatów w RPK i spadku liczby mieszkańców. Zaraz potem RM wyraziła zgodę - o co wnioskowała burmistrz Renata Surma - na wystąpienie gminy bystrzyckiej z Lokalnego Funduszu Poręczeniowego "Samorządowa Polska" oraz ze spółki Krajowy Fundusz Poręczeniowy "Samorządowa Polska". Do obu należała od czterech lat, a celem było umożliwienie lokalnym przedsiębiorcom skorzystania z funduszu pożyczkowego na rozwój działalności. Zmieniły się zasady funkcjonowania tych instytucji, stąd ów wniosek włodarz gminy.

Podczas majowej sesji RM najwięcej czasu zajął punkt dotyczący udzielenia absolutorium dla burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej za jego działalność finansową w roku 2017. Został on poprzedzony zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu we wspomnianym okresie, za czym było 13 radnych - dwóch wstrzymało się od głosu. Sposób gospodarowania środkami publicznymi, zasadność ich lokowania w konkretne zadania omówiła burmistrz Renata Surma. Przypomniała, że w rok 2017 gmina startowała z założeniem dochodów w wysokości 66.740 tys. zł i wydatków w kwocie 80.400.754 zł. Dzięki temu, że pozyskano wiele środków zewnętrznych, ów rok zamknięto kwotami zdecydowanie wyższymi. Świadczą one o dynamiczności życia społecznego i gospodarczego w mieście i gminie.

A tego potwierdzeniem są przede wszystkim przedsięwzięcia ważne na dziś i przyszłość. Tymi najbardziej kapitałochłonnymi były przebudowa przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej na bardziej nowoczesny obiekt oraz uzbrojenie w niezbędną infrastrukturę terenu bystrzyckiej podstrefy ekonomicznej. Gmina była zaangażowana w opracowanie lokalnego programu rewitalizacji, aktywizację zawodową młodych osób i wykluczonych społecznie, wdrażanie reformy oświaty (na swój garnuszek przejęła od powiatu Zespół Szkół Ogólnokształcących). Ze swoimi funduszami uczestniczyła w przebudowie lub porządkowaniu ciągów komunikacyjnych: już jest gotowy wiadukt w rejonie ul. Unii Lubelskiej, który pozwoli zlikwidować uciążliwe objazdy do podmiotów gospodarczych przy ul. Zamenhofa, a wybudowanie pod nim ciągu drogi powiatowej (co właśnie trwa) da oddech i lepszą perspektywę Długopolu Zdrojowi.

Burmistrz R. Surma przypomniała działania gminy na rzecz ratowania zabytków, tworzenia terenów rekreacji, rewitalizacji miejsc przez lata tego oczekujących. Włodarz podkreśliła, że środki gminne angażowano tam wszędzie, gdzie mogło to skutkować ich rozmnożeniem w postaci np. dotacji unijnych. - Cieszę się, że bardzo wiele rzeczy nam udało się zrobić, że ruszyły tak oczekiwane inwestycje - spuentowała.

Komisje Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej pozytywnie zaopiniowały realizację ubiegłorocznego budżetu. Tak samo o pracy burmistrza wypowiedział się Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Przypomnijmy, że wykonanie budżetu po stronie dochodów, to 99,88 proc., zaś wydatków - 98,29 proc. Przy dwóch głosach wstrzymujących (radni Mieczysław Kamiński i Dariusz Piotrowski) Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej udzieliła absolutorium burmistrzowi. Renata Surma, dziękując za tą ocenę podkreśliła, że jest ona zasługą wielu osób i instytucji, także samych radnych. Wszystkim włodarz podziękowała za współpracę.

Bystrzycka RM zapoznała się jeszcze z informacjami o funkcjonowaniu instytucji kultury oraz stanem bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy.

źródło: www.bystrzycaklodzka.pl

 

Wasze komentarze


sobota, 19.1.2019 11:33
3
piątek, 18.1.2019 09:48
4
środa, 16.1.2019 18:28
26
poniedziałek, 14.1.2019 21:00
14
poniedziałek, 14.1.2019 15:30
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele