komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

niedziela, 9 sierpnia 2020

Romana, Ryszarda

Budżet obywatelski powiatu kłodzkiego na rok 2020 - wyniki weryfikacji zgłoszonych zadań

środa, 4.9.2019 11:10 , komentarze: 0 , odsłony: 1634
kategorie artykułu:

Od 30 września 2019 r. do 31 października 2019 r. mieszkańcy powiatu będą mogli głosować na projekty, jakie zgłoszone zostały do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego na rok 2020. Do kolejnej, drugiej edycji zgłoszonych zostało 51 zadań, 41 z nich przeszło pozytywną weryfikację.

W ramach budżetu obywatelskiego realizowane będą projekty dotyczące wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach powiatu. Zgłoszone zadania będą realizowane na obszarze powiatu kłodzkiego i mają służyć jego mieszkańcom. Zgodnie z zasadami koszt jednego zgłoszonego zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być większy niż 5 000 zł i nie może przekroczyć 15 000 zł.

Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonają mieszkańcy powiatu kłodzkiego, którzy mają ukończone 18 lat, a każda uprawniona osoba będzie mogła oddać  jeden głos. Za wybrane do realizacji uznane zostaną zadania, które uzyskały największą liczbę ważnych głosów.

Głosowanie odbywać się będzie poprzez oddanie głosu drogą elektroniczną za pośrednictwem ankiety internetowej, do której odnośnik dostępny będzie na stronie internetowej www.powiat.klodzko.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku www.bip.powiat.klodzko.pl.

 

PROPOZYCJE PROJEKTÓW DO REALIZACJI :

1. Nowy sprzęt to szybsze, lepsze i skuteczniejsze ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego         Nowa Ruda       

Doposażenie jednostki OSP w nowy i niezbędny sprzęt (węże tłoczne, parawany do osłony miejsc wypadku, kamera termowizyjna, nosze podbierakowe, radiotelefon analogowo-cyfrowy, ubrania specjalne).

15 000,00  PRZYJĘTY            

2. Strażak muru głową nie przebije, ale hełm nosić musi.

Aktywnie działająca Ochotnicza Straż Pożarna w Ścinawce Średniej podnosi oraz unowocześnia potencjał techniczny służb ratowniczych poprzez zakup hełmów strażackich bojowych (…) Ścinawka Średnia           

Doposażenie jednostki OSP w hełmy strażackie bojowe, w tym przyłbica, okulary, latarka nahełmowa LED, naklejki odblaskowe, skórzany podbródek, adaptery mocowania masek.

15 000,00         PRZYJĘTY 

Zadanie spełnia wymagania zawarte w Załączniku nr 1 do uchwały nr VI/60/2019 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na rok 2020.

3. Doposażenie jednostki OSP Krosnowice w specjalistyczny sprzęt niezbędny do przeprowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych          Krosnowice       

Zakup 6 szt. Sygnalizatorów bezruchu, 2 prądownic wodnych (z jedną nakładką do wytwarzania piany), czujnika wielogazowego oraz 5 latarek kątowych.            

15 000,00            PRZYJĘTY

4. Program wsparcia po leczeniu onkologicznym dla mieszkańców Ziemi Kłodzkiej         Kłodzko              

Program wsparcia dla wybranej grupy społecznej około 10 osób tj. edukacja, wsparcie, przywrócenie sprawności, zwiększenie wydolności fizycznej, umożliwienie codziennego funkcjonowania bez ograniczeń, powrót do życia społecznego.

W ramach projektu planowane jest:

- konsultacja,

- edukacja,

- seria bezpłatnych zabiegów (terapia obrzękowa),

 - zaopatrzenie w specjalistyczną odzież uciskową,

- zaopatrzenie w jeden zestaw bandaży i wkładek limfatycznych do terapii kompresyjnej,

- jeden zestaw kosmetyków do pielęgnacji skóry.            

15 000,00             PRZYJĘTY

5.

a. Piła ratownicza MS 461 R – piła do cięcia drzewa

b. Motopompa pływająca Niagara II

c. Motopompa szlamowa Koshin KTH Honda     

Piszkowice        

Doposażenie jednostki OSP w nowy i niezbędny sprzęt tj. piłę ratowniczą MS 461 R – piła do cięcia drzewa, motopompę pływająca Niagara II, motopompę szlamową Koshin KTH Honda.    

14 893,54            PRZYJĘTY

6. „Kto DOGoni psa” czyli pierwszy PSI PARK na terenie powiatu kłodzkiego         Kłodzko

Psi wybieg o powierzchni 60m x 30m, ogrodzony siatką z podmurówką, 5 ławek dla właścicieli psów, kosze na śmieci, dla psów tory przeszkód ,kładki trapezowe, tunele, opony do skoków, tablica informacyjna.     

15 000,00         PRZYJĘTY

7. Poprawa bezpieczeństwa pieszych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci Szkoły Podstawowej w Jugowie, poprzez wyposażenie w sygnalizację świetlną przejścia dla pieszych,  zlokalizowanego naprzeciw budynku szkoły przy wyjściu z kładki nad Potokiem Jugowskim w Jugowie         Jugów  

Wyposażenie przejścia dla pieszych w zestaw sygnalizacji świetlnej.        15 000,00            PRZYJĘTY

8. Koncertowo w Parku Kresowian w Kłodzku       Kłodzko Organizacja cyklu 5 koncertów na terenie Parku Kresowian w okresie 04-09.2020 r.         

15 000,00            PRZYJĘTY

9. Ławeczka sąsiedzka w Kłodzku Kłodzko

Ustawienie 8 ławek wraz ze śmietnikami  na terenie Kłodzka (przy ulicy Noworudzkiej- 4 sztuki, ul. Śląskiej 2 sztuki, przy ulicy Grunwaldzkiej 1 szt., przy ulicy Krasińskiego).       

12 800,00                PRZYJĘTY

10. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Kłodzkiego poprzez doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie-Słupiec              Nowa Ruda-Słupiec  

Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  Nowa Ruda-Słupiec w niezbędny sprzęt. Wymiana zużytego sprzętu stanowiącego podstawowe wyposażenie niezbędne w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych.      

14 798,00             PRZYJĘTY

11. Budowa zaplecza gospodarczego przy boisku sportowym w Bożkowie Bożków

Budowa nowego zaplecza gospodarczego przy boisku sportowym w Bożkowie.

                15 000,00             PRZYJĘTY

12. Budowa wiaty ogniskowej na terenie ROD „Jubilat” w Lewinie Kłodzkim          

Lewin Kłodzki    Budowa wiaty ogniskowej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Jubilat” w Lewinie Kłodzkim.               

15 000,00             PRZYJĘTY

13. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieszowicach w sprzęt pozwalający prowadzić działania z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w warunkach nocnych       Trzebieszowice

Zakup sprzętu ratownictwa medycznego wraz z przenośnym akumulatorowym masztem oświetleniowym . Doposażenie samochodu gaśniczego co pozwoli na udzielanie kwalifikowanej pomocy medycznej osobom poszkodowanym, a przy użyciu masztu można będzie dokładniej oświetlić teren prowadzonych działań.            

   13 000,00   PRZYJĘTY

14. Poprawa sprawności fizycznej strażaków            Ołdrzychowice Kłodzkie

Zakup sprzętu w celu uzupełnienia Sali ćwiczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Ołdrzychowicach Kłodzkich.         

15 000,00   PRZYJĘTY

15. Przygotowanie użyczonej nieruchomości na potrzeby realizacji działań statutowych     Kłodzko

Wykonanie hydroizolacji pomieszczeń użytkowych stropu oraz ścian poprzez iniekcję strukturalną żywicą akrylową.               

168 000,00         ODRZUCONY

Zadanie nie spełnia wymagań zawartych w § 4 Załącznika nr 1 do uchwały nr VI/60/2019 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na rok 2020, tj. całkowity koszt zadania przekracza wskazaną w uchwale wartość wynoszącą 15 000 zł.

16. Pogotowie dla stóp- program wspomagający korektę wad stóp u diabetyków Kłodzko

Zaopatrzenie 30 osób chorych na cukrzycę z problemami i patologiami występującymi na stopach z rejonu miasta Kłodzko i powiatu kłodzkiego oraz wykonaniu specjalistycznych pomiarów wad stóp przy pomocy podoskopu, laseru pomiarowego, miary do stóp oraz form piankowych, dobraniu indywidulanych wkładek ortopedycznych celem korekcji wad stóp.        

24 000,00            ODRZUCONY

Zadanie nie spełnia wymagań zawartych w § 4 Załącznika nr 1 do uchwały nr VI/60/2019 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na rok 2020, tj. całkowity koszt zadania przekracza wskazaną w uchwale wartość wynoszącą 15 000 zł.

17. Bezpieczeństwo strażaka kluczem do skutecznych i bezpiecznych działań           Domaszków       Podniesienie poziomu bezpieczeństw strażaków OSP Domaszków poprzez zakup i wyposażenie strażaków w nowoczesne ubrania specjalne, które zapewniają skuteczną ochronę przed działaniem czynników niebezpiecznych.

15 000,00                PRZYJĘTY

18. Nowoczesne środki łączności – skuteczne działania OSP Domaszków      Domaszków      

Zakup nowoczesnych radiotelefonów analogowo- cyfrowych dla OSP Domaszków , które pozwolą na zapewnienie prowadzenia efektywnych i szybszych działań ratowniczo-gaśniczych.         

15 000,00             PRZYJĘTY

19. Rewitalizacja ścieżki spacerowej wokół Fortu Owcza Góra            Kłodzko

Wyczyszczenie ścieżki wokół fortyfikacji i udostępnienie jej do spacerowania.             

15 000,00             PRZYJĘTY

20. Zwiększenie bezpieczeństwa w Powiecie Kłodzkim poprzez doposażenie  Ochotniczej Straży pożarnej w Starym Gierałtowie – Gmina Stronie Śląskie       

Stary Gierałtów

Doposażenie jednostki OSZP Stary Gierałtów w niezbędny sprzęt poprzez zakup:

- radiotelefonu ręcznego Motorola;

- detektor ALTAIRr 4X R Bluetoot;

- agregatu prądotwórczego.

        15 000,00             PRZYJĘTY

21. Ratujemy i uczymy ratować        Zabłocie            

Przeszkolenie wraz z pokazem zasad udzielania pierwszej pomocy, zakup defibrylatora oraz dwóch zestawów aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP.       

15 000,00                PRZYJĘTY

22. Zakup strażackiego toru sportowego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych wg Europejskiego Regulaminu CTIF       Pławnica             

Zakup kompletnego zestawu sportowego ( toru przeszkód) do ćwiczeń strażackich dla dzieci. Zestaw umożliwia ćwiczenie strażackiej sztafety i ćwiczenia bojowego dla najmłodszych.            

15 000,00                PRZYJĘTY

23. Zwiększenie bezpieczeństwa  mieszkańców Powiatu Kłodzkiego poprzez doposażenie jednostki OSP w Woliborzu w celu zwiększenia efektywności działań ratowniczych            Wolibórz   

Doposażenie jednostki OSP Wolibórz w sprzęt do ograniczania, usuwania skutków powodzi i podtopień. W skład sprzętu wchodzi: wały przeciwpowodziowe, pompa szlamowa, kosz ssawny pompy szlamowej, węże tłoczne.

15 000,0               PRZYJĘTY

24. Projekt doświetlenia miejscowości Jaszkowa Dolna         Jaszkowa Dolna

Opracowanie dokumentacji projektowej pod rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego.              

36 531,00            ODRZUCONY

Zadanie nie spełnia wymagań zawartych w § 4 Załącznika nr 1 do uchwały nr VI/60/2019 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na rok 2020, tj. całkowity koszt zadania przekracza wskazaną w uchwale wartość wynoszącą 15 000 zł.

25. Jak sobie radzić z bioodpadami? Czy domowy kompostownik to właściwe miejsce  na opakowania biodegradowalne            Kłodzko

Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Kłodzka w zakresie prawidłowej segregacji śmieci ze szczególnym uwzględnieniem odpadów organicznych.        

11 070,00            PRZYJĘTY

26. Poprawa bazy sportowej LUKS Czermna etap II Czerna Kudowa-Zdrój    

Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania boiska sportowego oraz efektywności gry poprzez zakup i montaż piłkochwytu.    

15 000,00             PRZYJĘTY

27. Bystrzyca Kłodzka- miasto królewskie    Bystrzyca Kłodzka           

Opracowanie i wydanie 500 sztuk przewodnika po mieście Bystrzyca Kłodzka.   

15 000,00            PRZYJĘTY

28. Wyposażenie pracowni biologicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku           

Kłodzko

Zakup sprzętu do pracowni biologicznej dzięki czemu uczniowie będą mogli samodzielnie eksperymentować i poznawać świat organizmów żywych.       

14 439,00   PRZYJĘTY

29. Wyposażenie jednostki OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy           Idzików

Wyposażenie jednostki ratowniczo-gaśniczej w ochronne ubrania specjalne niezbędne do prowadzenia akcji ratowniczych.

15 000,00             PRZYJĘTY

30. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kłodzkiego Szalejów Dolny

Zakup torby medycznej PSP-R1 z wyposażeniem, kamery termowizyjne , czujnik wielogazowy. 

15 000,00            PRZYJĘTY

31. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Kłodzkiego poprzez doposażenie OSP w Nowej Wsi Kłodzkiej            

Gmina Nowa Ruda, Miasto Nowa Ruda, Gmina Kłodzko Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Kłodzkiego poprzez doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  w Nowej Wsi Kłodzkiej w sprzęt : aparaty powietrzne, sygnalizatory bezruchu i sprzęt łączności cyfrowo- analogowy.       

15 000,00             PRZYJĘTY

32. Bezpieczna Wieś – zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Wielisławiu    Gmina Wiejska Kłodzko             

Realizacja zadania polegać będzie na zakupie  nowoczesnego hydraulicznego sprzętu ratowniczego.  

15 000,00             PRZYJĘTY

33. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kłodzkiego – doposażenie OSP w Roztokach w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy         Roztoki, gm. Międzylesie

Zakup aparatów powietrznych, czujników bezruchu, radiotelefonów nasobnych analogowo-cyfrowych, radiostacji analogowo-cyfrowej na samochód pożarniczy.     

15 000,00   PRZYJĘTY

34. Promowanie ruchu Uniwersytetu Trzeciego Wieku  jako aktywizacji kultury społecznej na Ziemi Kłodzkiej               

Powiat Kłodzki  Zespołowe wyjazdy członków UTW Kudowianie do poszczególnych gmin Ziemi Kłodzkiej w celu poznania ich historii, atrakcji turystycznych, modelu funkcjonowania  gminy, spotkania z władzami lokalnymi oraz istniejącymi w gminie organizacjami promowania ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku- 6 wyjazdów.

7 200,00                PRZYJĘTY

35. Wyposażenie boiska sportowego w ławki parkowe, trybuny i kosze na segregowanie śmieci        Stary Wielisław               

Wyposażenie boiska sportowego w Starym Wielisławiu w trybuny w formie ławek lub krzesełek oraz kosze na śmieci z możliwością ich segregowania.

15 000,00            PRZYJĘTY

36. Puszczę karczujemy, dawny blask ścieżki turystycznej odzyskujemy         Gminna Droga nr 288 ( łącznik ulicy Kłodzkiej i Ludowej w Gorzanowie)        

Uatrakcyjnienie miejscowości, wygenerowanie nowego miejsca spacerowego, ułatwienie przemieszczania się społeczności mieszkającej na końcu wsi. Zadanie spełniające walory rekreacyjne, łączące pokolenia, integrujące społeczność lokalną oraz budujące solidną bazę tradycji naszej miejscowości.                     

15 000 PRZYJĘTY

37. Modernizacja Stadionu Sportowego w Trzebieszowicach

 – etap I               Stadion Sportowy przy Szkle podstawowej im. Wincentego Witosa w Trzebieszowicach Zakup wiat dla zawodników rezerwowych drużyn prowadzących rywalizację sportową na stadionie, oraz zakup krzesełek stadionowych.

15 000,00             ODRZUCONY

Zadanie nie spełnia wymagań zawartych w § 6 ust 5 i 6 Załącznika nr 1 do uchwały nr VI/60/2019 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na rok 2020, tj. lista poparcia nie zawiera tytułu zadania, lokalizacji, nazwy gminy, danych wnioskodawcy oraz kosztu zadania.

38. W obronie życia i zdrowia mieszkańców powiatu kłodzkiego ZAED i PSP R1          Jugów  

Zwiększenie bezpieczeństwa medycznego mieszkańców Jugowa i okolic powiatu kłodzkiego a także odwiedzających turystów.                

11 000,00             PRZYJĘTY

39. Zaprojektowanie chodników dla ruchu pieszego w Krosnowicach na odcinku drogi powiatowej  nr 3238D od posesji nr 96 do skrzyżowania „Koło Dębu” i dalej do marketu Dino oraz nr 3279D od w/w skrzyżowania do wiaduktu kolejowego koło „Podhalanki”  Krosnowice       

Realizacja projektu ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu osób i pojazdów korzystających z dróg w tej części wsi.              

30  000,00           ODRZUCONY

Zadanie nie spełnia wymagań zawartych w §4  Załącznika nr 1 do uchwały nr VI/60/2019 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na rok 2020, tj. całkowity koszt zadania przekracza wskazaną w uchwale wartość wynoszącą 15 000 zł.

40. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym  na drodze powiatowej 3356D w Jugowie, poprzez ustawienie automatycznego sygnalizatora prędkości jazdy pojazdów            

Jugów  

Zamontowanie automatycznego sygnalizatora wyświetlającego prędkość jadącego pojazdu. Sygnalizator będzie zasilany przez panel fotowoltaiczny.  

15 000,00                ODRZUCONY

Zgodnie z § 6 ust.  7 Załącznika nr 1 do uchwały nr VI/60/2019 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na rok 2020 wnioskodawca może zgłosić jedną propozycję zadania.  Przyjęte zostało zadanie zgłoszone przez wnioskodawcę  opisane w  poz. 7. 

41. Doposażenie jednostki OSP Szalejów Górny poprzez zakup ubrań specjalnych    Szalejów Górny

Zakup 10 kompletów ubrań specjalnych ( bojowych) dla druhów  Ochotniczej Straży Pożarnej w Szalejewie Górnym. Ubrania są niezbędne podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych- chronią strażaków przed działaniem wysokich temperatur.     

14 000,00             PRZYJĘTY

42. Teatr pasyjny – wspólne dzieło Kłodzko Wystawienie Teatru Pasyjnego, epickie przedstawienie Drogi Krzyżowej  w okresie Wielkiego postu w kościele  pw WNMP.

Zostanie przedstawiona historia Teatru Pasyjnego i wykonanych działań ratunkowych wraz z wystawą zdjęć wielkoformatowych pokazujących te działania jako, że dzieło było w zatrważającym stanie w Dreźnie. W części artystycznej przedstawione zostaną pieśni poezja autorstwa Angelusa Silesiusa.         

11 800,00            ODRZUCONY

Zadanie nie spełnia wymagań zawartych w § 5 ust. 2 oraz § 6 ust. 5 i 6 Załącznika nr 1 do uchwały nr VI/60/2019 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na rok 2020, tj. zadanie zawiera koszty osobowe oraz  załączona lista poparcia nie zawiera wymaganych danych (brakuje danych wnioskodawcy oraz oświadczenia dot. danych osobowych).

43. Wygłuszenie akustyczne sali prób muzycznych  Kłodzko

 Wygłuszenie akustyczne pomieszczenia przeznaczonego na studio muzyczne. Powierzchnia do wygłuszenia 150m2 licząc ściany oraz sufit.          

9 450,00                ODRZUCONY

Zadanie nie spełnia wymagań zawartych w § 5 ust. 1 Załącznika nr 1 do uchwały nr VI/60/2019 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na rok 2020 tj. nie załączono zgody dysponenta majątku, zgodnie z przedłożoną umową użyczenia § 4 ust. 4.

44. Burza Dzikowiec wraca do gry-zakup sprzętu i odzieży sportowej             Dzikowiec         

Celem zadania będzie zakup niezbędnego wyposażenia, które pozwoli na podniesienie jakości i warunków treningowych co pozytywnie wpłynie na przygotowanie zawodników do rozgrywek meczowych. Umożliwi udział dzieci i młodzieży o niskim statusie ekonomicznym poprzez zapewnienie dostępu do sprzętu sportowego oraz treningów (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu)  

15 000,00             PRZYJĘTY

45. Poprawa bezpieczeństwa strażaków OSP Lądek -Zdrój   Lądek- Zdrój     

Zakup dla strażaków środków ochrony indywidualnej, 2 nowe ubrania specjalne -piaskowe, profesjonalna pralka przemysłowa, szafa do suszenia ubrań, które pozwolą na właściwe konserwowanie i dezynfekcję ubrań specjalnych wykorzystanych przez strażaków podczas akcji.               

15 000,00             PRZYJĘTY

46.  Języki obce oknem na świat        ZSP Bystrzyca Kłodzka  

Doposażenie pracowni językowej w nowoczesny sprzęt, który stworzy laboratorium językowe. Doposażenie w laptop, który przejmie rolę magnetofonu, odtwarzacza płyt CD. Zakup tablicy multimedialnej i oraz wysokiej jakości projektora i programów do nauki języków obcych.                  

14 956,00             ODRZUCONY

Zadanie nie spełnia wymagań zawartych w § 6 ust. 4 Załącznika nr 1 do uchwały nr VI/60/2019 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na rok 2020, tj. do formularza zgłoszenia nie załączono listy poparcia.

47. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników świetlicy wiejskiej we wsi Chocieszów poprzez remont schodów wejściowych i muru oporowego               Chocieszów      

Demontaż zapadniętych bloków muru oporowego wraz z rozbiórką i wywozem zniszczonych płyt.        

14 965,00             ODRZUCONY

Zadanie nie spełnia wymagań zawartych w § 5 ust. 1 Załącznika nr 1 do uchwały nr VI/60/2019 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na rok 2020 tj. nie załączono zgody dysponenta majątku na jego wykorzystanie do celów realizacji zadania.

48. Zakup nowego specjalistycznego sprzętu służącego zapobieganiu, ograniczaniu lub likwidacji zagrożeń dla życia lub zdrowia mieszkańców oraz zakup odzieży specjalistycznej dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Chocieszów               

Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy i miasta Szczytna  jej mieszkańców i gości , których dotknie nagły problem zagrożenia życia  w momencie pojawiającej się choroby serca i stworzenia im możliwości udzielenia natychmiastowej pomocy poprzez montaż sprzętu AED, zakup niezbędnego do bieżącego użytkowania  sprzętu przez osoby potrzebujące.     

15 000,00            PRZYJĘTY

49. Zakup wyposażenia i umundurowania do działań ratowniczo-gaśniczych w warunkach zadymienia                 Ludwikowice Kłodzkie  

Zakup dwóch agregatów powietrznych z butlą kompozytową oraz umundurowania specjalnego.     

15 000,00             PRZYJĘTY

50. Impreza charytatywna o charakterze kulinarnym na rzecz Szpitala Powiatowego w Kłodzku         Kłodzko               

Impreza o charakterze charytatywnym na rzecz Szpitala Powiatowego w Kłodzku. Impreza będzie się odbywała na terenie miasta Kłodzko i będzie miała charakter zbiórki publicznej. Przygotowane zostaną rozmaite dania, które zostałyby wydawane za symboliczną kwotę wrzucaną do puszki.              

14  599,00           ODRZUCONY

Zadanie nie spełnia wymagań zawartych w § 1 ust. 2 Załącznika nr 1 do uchwały nr VI/60/2019 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na rok 2020, tj. powiat nie jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia zbiórek publicznych.

51. Ścieżka dydaktyczna Gór Orlickich / Natura 2000               Zieleniec –pas graniczny              

Postawienie elementów infrastruktury turystycznej : tablice informacyjne, ławki regeneracyjne, kosze na śmieci, tabliczki informacyjne, ulotki informacyjne          

14 496,00            PRZYJĘTY

Tryb odwoławczy: 

Na podstawie § 9 ust.1 i 2 Załącznika nr 1 do Uchwały nr VI/60/2019 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego na rok 2020 (Dolno.2019.4244 z dnia 2019.07.08),:  od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania, oznaczonego jako "odrzucone" , przysługuje zgłaszającym odwołanie.  Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości wyników weryfikacji tj. do 9 września 2019 r.. Odwołanie wnosi się do Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

 

Wasze komentarze

sobota, 8.8.2020 00:00
piątek, 31.7.2020 09:20
ELMECIK
ELMECIK
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe