Budżet gminy Kłodzko przyjęty - na co zostaną przeznaczone środki?

czwartek, 30.12.2021 10:31 2070 2

Gmina Kłodzko nie zwalnia tempa. Świadczy o tym budżet na 2022 rok, w którym wydatki inwestycyjne stanowią ponad jedną czwartą wszystkich wydatków budżetowych. Rada Gminy przyjęła go jednogłośnie (22 grudnia br.).

A teraz trochę liczb i konkretnych kwot. Dochody budżetu ogółem uchwalono w wysokości 83 473 690,65 zł, wydatki – 95 373 848,16 zł. Widoczny deficyt – 11 900 157,51 zł - zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z kredytów i pożyczek. Przychody budżetu przyjęte zostały w wysokości 15246223,99 zł, a rozchody – 3 346 066,48 zł.

- Nie ukrywam, że czeka nas trudny rok – rok wyzwań. Z jednej strony będzie to realizacja poważnych inwestycji, z drugiej – bardzo duży wzrost cen, nie tylko energii – mówi wójt Zbigniew Tur. – Mimo to zrobię wszystko, żeby zaplanowane zadania zostały wykonane, a bieżąca działalność odbywała się bez zakłóceń. Nie zwalniamy tempa!

O tempie rozwoju świadczą choćby wydatki inwestycyjne. W budżecie na rok 2022 przeznaczono na nie 24 831 480,73 zł. Wśród przyjętych zadań są m.in.: termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej – II etap, w tym trzech szkół i trzech przedszkoli, termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Ołdrzychowicach Kłodzkich, budowa oświetlenia drogowego, przebudowa dróg, budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, dotacje do wymiany źródeł ciepła w ramach projektu „Ziemia Kłodzka - czyste powietrze”, budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – budowa instalacji fotowoltaicznej przy SP w Szalejowie Górnym.

To już czwarty budżet przygotowany w obecnej kadencji przyjęty jednogłośnie. - Dziękuję wszystkim osobom, które były zaangażowane w prace nad nim, na czele ze skarbnik Agnieszką Potyrałą, radnym za konstruktywny dialog, zrozumienie potrzeb i ograniczeń finansowych oraz sprawne przyjęcie uchwały budżetowej – podsumowuje gospodarz gminy.

Źródło: Gm.Kłodzko

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

Okiński piątek, 31.12.2021 17:14
Dzieje się w każdej miejscowości, głos na wyborach nie był...
Obserwator czwartek, 30.12.2021 19:51
Budżet pchnięty. .Gratulacje.Pensje samorządowcow w górę,Śmieci kilka tysięcy rocznie ,gaz...