„Bristol" MSWiA w Kudowie-Zdroju przeprowadzi termomodernizację dzięki pomocy finansowej z NFOŚiGW

poniedziałek, 30.5.2022 09:01 721 0

Gruntowny remont termomodernizacyjny, prowadzący do dużej oszczędności energii i poprawy jakości powietrza, przejdzie SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol" MSWiA w Kudowie-Zdroju. Koszty inwestycji, szacowane w 2019 roku na 5,1 mln zł, pokryje w 90 procentach dotacja (ponad 4,6 mln zł) udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

– Działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w budynkach publicznych z coraz szerszym wykorzystaniem OZE, w tym zwłaszcza energii pozyskiwanej ze słońca, to jeden z priorytetów rządu w zakresie walki o czyste powietrze i zdrowie polskiego społeczeństwa – podkreśla minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Przedsięwzięcia, takie jak omawiane dziś w Kudowie-Zdroju czy Dusznikach-Zdroju, zamierzamy wspomagać zarówno środkami krajowymi, jak i dodatkowymi, przyznanymi w ramach unijnej perspektywy na lata 2021-2027. Sukcesywnie w całym kraju przeprowadzamy termomodernizacje obiektów o charakterze publicznym, które służą ogółowi Polaków, ale także społecznościom lokalnym i regionalnym. To przede wszystkim budynki wykorzystywane w celach leczniczych, oświatowych, wychowawczo-opiekuńczych, sportowych i rekreacyjnych. Robimy to w trosce o jakość powietrza, lepszy klimat oraz nade wszystko zdrowie nas wszystkich – dodaje szef KPRM.

Obiekt, co do którego podpisywana jest umowa – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kudowie-Zdroju – to uznana placówka specjalizująca się w leczeniu chorób układu krążenia i naczyń obwodowych oraz schorzeń reumatologicznych i ortopedyczno-urazowych. Sanatorium, usytuowane w samym centrum miasta, niedaleko Parku Zdrojowego, chce być jedną z wizytówek miasta Kudowy-Zdrój także pod względem dbałości o środowisko naturalne i wyników w zakresie efektywności energetycznej.

Projekt termomodernizacji obiektu zostanie dofinansowany przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Inwestycja pozwoli nie tylko na znaczne ograniczenie „konsumpcji” energii elektrycznej i cieplnej w budynku sanatoryjnym, lecz także na pozyskiwanie energii z zasobów odnawialnych (OZE), co zwiększy efektywność energetyczną placówki. Planowane rezultaty ekologiczne przedsięwzięcia to m.in. zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 4031,5 GJ/rok oraz zredukowanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 203,8 ton/rok. Dodatkową korzyścią będzie wytwarzanie ze źródeł odnawialnych energii elektrycznej – 73,88 MWh/rok i cieplnej – 475,86 GJ/rok.

 Kierujemy dzisiaj dofinansowanie do kolejnego beneficjenta z obszaru leczniczo-uzdrowiskowego w Kudowie-Zdroju, z którego pomocy korzystają chorzy z problemami kardiologicznymi, osoby po urazach i operacjach, wymagające fachowej opieki i rehabilitacji, w tym seniorzy – zaznacza Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE. – Ośrodek „Bristol” należy do fachowego zaplecza sanatoryjnego, które stanowi jedną ze „specjalizacji” tej pięknej miejscowości. „Zielona” inwestycja w termomodernizację to kolejne działania podejmowane z myślą o dobrym klimacie. Warto podkreślić, że część małej zeroemisyjnej infrastruktury energetycznej w budynkach publicznych i prywatnych, wraz z większymi obiektami, takimi jak farmy fotowoltaiczne czy biogazownie, dają efekt skali w zakresie OZE. To wpływa na efektywną i terminową realizację założonej przez rząd sprawiedliwej transformacji energetycznej i osiągnięcie przez Polskę oczekiwanych celów klimatycznych, także według wymogów europejskich – podsumowuje wiceszef resortu, parlamentarzysta z okręgu wałbrzyskiego.

Podczas gruntownego remontu termomodernizacyjnego SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSWiA zostanie wykonanych szereg specjalistycznych robót: modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż gazowych absorpcyjnych pomp ciepła powietrze-woda i kondensacyjnych kotłów gazowych. Zaplanowano również termomodernizację ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów i płyt balkonowych, razem z wymianą stolarki otworowej na energooszczędną. Zamontowana będzie także instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Przewidziano ponadto montaż nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 86,4 kWp. A na potrzeby pomiarów efektu ekologicznego zainstalowane zostaną odpowiednie liczniki energii.

Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski, zwraca uwagę na ekologiczne cele oraz konsekwencję we wdrażaniu programu priorytetowego „Budownictwo Energooszczędne, Cz. 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, w ramach którego nabory wniosków zostały już zakończone. Pozytywne następstwa programu najlepiej będzie można ocenić właśnie na przykładzie projektów realizowanych – przy pokaźnym finansowym wsparciu z Narodowego Funduszu – zarówno przez Polską Grupę Uzdrowisk jak i MSWiA, gdzie efekt energetyczny i ekologiczny przedsięwzięć harmonijnie wpisuje się w walory uzdrowiskowe i turystyczne regionu. Dofinansowane obiekty znajdują się w malowniczym, okazałym przyrodniczo paśmie Sudetów, gdzie biją źródła wód mineralnych o cennych właściwościach leczniczych i panuje łagodny klimat.

– Wypada przypomnieć, że to już druga w tym roku dotacja udzielona przez NFOŚiGW placówce leczniczej w Kudowie-Zdroju – wyjaśnia wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski. – Wcześniej, 30 marca, podpisaliśmy umowę na termomodernizację Szpitala Uzdrowiskowego „Polonia”, należącego do spółki Uzdrowiska Kłodzkie, przekazując dotację pokrywającą 90 procent kosztów przedsięwzięcia. Wsparcie w tej samej proporcji przekazaliśmy wówczas również na podobny remont Szpitala Sanatoryjnego „Jan Kazimierz” w Dusznikach-Zdroju. Dofinansowanie w łącznej wysokości 11,5 mln zł w obu przypadkach zostało przeznaczone na roboty termomodernizacyjne oraz wymianę źródeł ciepła, w tym instalację fotowoltaiczną oraz systemy sterowania energią. Wspomagamy beneficjentów w zakresie poprawy efektywności energetycznej w sanatoriach oraz placówkach medycznych i rehabilitacyjnych, mając przekonanie, że to działanie nie tylko na rzecz ochrony klimatu i środowiska, ale także w zakresie zdrowia publicznego i jakości życia kuracjuszy, pacjentów i gości tych placówek oraz mieszkańców miejscowości uzdrowiskowych. Misją NFOŚiGW jest bowiem łączenie starań o efekt ekologiczny i ekonomiczny dofinansowywanych przedsięwzięć z pozytywnym oddziaływaniem w sferze społecznej, w tym szczególnie zdrowotnej.

- Nasze sanatorium od kilku lat podejmuje szereg działań mających na celu modernizacje i unowocześnianie podległej mi placówki. Dzięki temu sanatorium „Bristol” może dzisiaj konkurować pod względem jakości leczenia z najlepszymi placówkami sanatoryjnymi w Polsce. Nie udało by się to bez ogromnego wsparcia Departamentu Zdrowia MSWiA, za co bardzo dziękuję dyrektorowi departamentu panu Krzysztofowi Wawro. Remont termomodernizacyjny jest jednym z największym przedsięwzięciem w historii naszego sanatorium. W jego efekcie bardzo ważne będzie uzyskanie możliwości pozyskiwania przez sanatorium energii ze źródeł odnawialnych, co zapewni montaż wydajnej instalacji fotowoltaicznej. Inwestycja przyczyni się do bardzo istotnego zmniejszenia energii pierwotnej. Bardzo ważna jest również możliwość zredukowania emisji dwutlenku węgla do atmosfery, co wydatnie przyczyni się do poprawy jakości powietrza w naszym uzdrowisku. Jestem przekonany, że efektem tej inwestycji będzie również  istotna poprawa komfortu pobytu oraz leczenia naszych Kuracjuszy, na czym najbardziej nam zależy. Muszę złożyć ogromne podziękowania dla  pana ministra Michała Dworczyka, pana wiceministra Irenusza Zyska, pana senatora Aleksandra Szweda oraz pana wiceprezesa Artura Michalskiego, bo bez ich wsparcia ta inwestycja nie miałaby szansy na realizacje. Cieszę się, że przedsięwzięcie, które dzisiaj rozpoczynamy, będzie kolejną cegiełką do realizacji założonej przez rząd transformacji energetycznej – o idei projektu mówi Tomasz Koczot, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego „Bristol” MSWiA.

– W naszym przedsięwzięciu termomodernizacyjnym bardzo ważne będzie uzyskanie możliwości pozyskiwania przez sanatorium energii ze źródeł odnawialnych, co zapewni montaż wydajnej instalacji fotowoltaicznej – w podobnym tonie tłumaczy Łukasz Surażyński, prezes zarządu Uzdrowisk Kłodzkich S.A. Grupa PGU. (…)

Umowa o dofinansowanie termomodernizacji „Bristolu” została podpisana 27 maja br. przez wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artura Michalskiego oraz Tomasza Koczota, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju oraz wiceministra Ireneusza Zyski.

Po zakończeniu naborów w programie „Budownictwo Energooszczędne, Cz. 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspomaga beneficjentów na terenach i w miejscowościach o walorach sanatoryjnych za pomocą dotacji z innego programu: „Klimatyczne Uzdrowiska. Cz. 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych”. Jego celem również jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie uzdrowisk lub obszarów ochrony uzdrowiskowej poprzez zoptymalizowane inwestycje w poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł.

W ramach tego programu zaawansowane termo-remonty są prowadzone w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego zlokalizowanych w kurortach. Beneficjentami mogą zostać jednostki samorządu terytorialnego w miejscowościach posiadających status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej lub spółki prawa handlowego, w których wyżej wymienione JST posiadają 100 procent udziałów lub akcji i powołane do realizacji zadań własnych JST wskazanych w ustawach.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)