Apel strażaków powiatu kłodzkiego

czwartek, 17.6.2021 13:26 2774 2

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku w ostatnich latach otrzymuje bardzo dużo zgłoszeń, w związku występowaniem zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych (szczególnie os, pszczół i szerszeni). Niebezpieczna aktywność owadów to okres od maja do listopada. Szczególnie dużo zgłoszeń wpływa do nas latem – w okresie charakteryzującym się wzmożoną ilością interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej do wszystkich zdarzeń, również tych nie związanych z owadami błonkoskrzydłymi, jak chociażby pożary.

Na terenie całego kraju, strażaków obowiązują "Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych’’, z których wynika, iż działania wezwanych do takiego zdarzenia strażaków mogą ograniczyć się ewakuacji osób oraz wydzielenia i oznakowania strefy zagrożenia w przypadku, kiedy dowódca akcji nie stwierdzi zagrożenia związanego z przebywającymi w obiekcie osobami, szczególnie grupami dzieci lub osób o ograniczonej zdolności
poruszania się.

W takich przypadkach oraz w sytuacjach kiedy skuteczne usunięcie gniazda owadów wymaga zastosowania specjalistycznych środków chemicznych w myśl zasad dowódca akcji przekazuje informację właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu o konieczności likwidacji gniazda przez specjalistyczną firmę dezynsekcyjną. Analogiczne postępowanie strażaków jest w przypadku kiedy dostęp do gniazda owadów jest utrudniony i usunięcie go wymaga rozbiórki oraz późniejszej naprawy konstrukcji obiektu, a jego właściciel, zarządca lub użytkownik nie akceptuje takiej formy działania strażaków. W każdym z tych przypadków dowódca akcji informuje właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu o występowaniu roju lub gniazda owadów oraz pisemnie przekazuje miejsce zdarzenia z zaleceniem (w myśl art. 61 ustawy Prawo budowlane) zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.

Zaangażowanie strażaków w usuwanie rojów oraz gniazd owadów błonkoskrzydłych może stanowić osłabienie sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Zdarzenia związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych z natury rzeczy nie są zazwyczaj zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu powinna uniemożliwić tworzenie przez owady gniazd. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z apelem o rozwagę przy zgłaszaniu potrzeby naszej interwencji. Pamiętajmy, że nieuzasadnione wezwanie strażaków do usunięcia roju lub gniazda owadów może mieć wpływ na wydłużony czas dojazd jednostek ochrony przeciwpożarowej do innego zdarzenia, w którym faktycznie zagrożone może być czyjeś życie lub zdrowie.

Ku przestrodze:

  • należy opuścić pomieszczenie w którym znajdują się owady,
  • nie należy zbliżać się do roju lub gniazda owadów na odległość mniejszą niż 20 m w terenie otwartym,
  • nie należy próbować samodzielnie usuwać roju lub gniazda owadów,
  • nie należy drażnić owadów poprzez rzucanie w nich różnymi przedmiotami, spryskiwanie wodą lub środkami owadobójczymi,
  • należy ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności.

 

tekst: st. kpt. Bartosz Zdęga

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

czwartek, 17.06.2021 16:13
Na kalendarze już więcej nie dam
Edward czwartek, 17.06.2021 14:44
"Bohatetowie" się napracowali?? Pomoc ludziom to nie. Jak dwie...