5 milionów złotych na ochronę zabytków

czwartek, 24.3.2016 12:40 2309 0

Zarząd województwa zatwierdził listę dolnośląskich zabytków, rekomendowanych do otrzymania dotacji z budżetu województwa na inwestycje związane z ich ochroną i konserwacją. W tym roku na ten cel samorząd przeznaczył 5 milionów złotych.

Samorząd województwa wspiera opiekę nad zabytkami wpisanymi do rejestru, udzielając dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i inne prace budowlane. O pieniądze z budżetu województwa mogli starać się właściciele lub zarządcy zabytkowych obiektów. Wnioski można było składać do końca stycznia. Wpłynęło ich 323, a oceniała je specjalna komisja złożona z ekspertów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym wojewódzką konserwator zabytków Barbarę Nowak-Obelindę. Punktowane było przede wszystkim znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, stan, w jakim obiekt się znajduje oraz jego dostępność dla zwiedzających.

 W tym roku przeznaczyliśmy na ochronę zabytków o 1,5 miliona złotych więcej niż w zeszłym roku. Oczywiście, potrzeby nadal są ogromne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nasze zabytki stanowią 12 procent wszystkich takich obiektów w Polsce. Dlatego oprócz dotacji z budżetu województwa na ochronę dziedzictwa kulturowego zarezerwowaliśmy ponad 100 milionów złotych w Regionalnym Programie Operacyjnym – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Zarząd województwa zatwierdził listę ponad 150 inwestycji, które mają otrzymać dotację z budżetu województwa. Wśród nich znalazły się m.in. konserwacja dachu Kościoła Pokoju w Świdnicy, który został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO,  a także renowacja wrocławskiej Iglicy przy Hali Stulecia, prace zabezpieczające mury bastionu Kawalier w Twierdzy Srebrna Góra czy remont średniowiecznego kamiennego mostu na terenie klasztoru cysterskiego w Henrykowie.

– Ze środków województwa dofinansowana będzie konserwacja wielu cennych dzieł sztuki, które znajdują się na terenie całego Dolnego Śląska, np. XIV-wiecznej gotyckiej rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kościoła pw. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej, kolekcji barokowych obrazów Opactwie Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie czy kamiennych epitafiów w kościele garnizonowym p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu – wymienia Tadeusz Samborski, członek zarządu odpowiedzialny za ochronę dziedzictwa kulturowego.

Na liście rekomendowanej przez zarząd znalazły również charakterystyczne dla naszego regionu domy przysłupowe. Najwyższe kwoty dotacji (nawet do 90 tys. zł) przeznaczono na zabytkowe obiekty uzdrowiskowe oraz rekonstrukcje dachów w obiektach sakralnych.

 Remonty zabytkowych świątyń wiążą się z tak dużymi kosztami, że wierni z poszczególnych wspólnot nie są w stanie ich ponieść. Dzięki dotacjom udało się uratować od zniszczenia, odremontować i przywrócić dawną świetność wielu dolnośląskim kościołom – mówi ks. dr Rafał Kowalski, rzecznik wrocławskiej kurii.

O tym, czy dotacje trafią do beneficjentów wskazanych przez komisję i zarząd województwa, zadecydują radni sejmiku podczas najbliższej sesji, 31 marca.

Dolny Śląsk jest polskim liderem, jeśli chodzi o ilość zabytków wpisanych do rejestru. Na terenie naszego województwa jest ich około 8 300. Obecnie kończą się prace nad wojewódzkim programem opieki nad zabytkami, który opracowuje Instytut Rozwoju Regionalnego. Dokument ten będzie wyznaczał priorytety samorządu w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony regionalnego dziedzictwa. Podstawowe z nich to właśnie rewitalizacja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej dolnośląskich zabytków.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)