40 mln zł na inwestycje

czwartek, 12.5.2016 11:02 3199 2

W miniony czwartek, samorządowcy z Nowej Rudy rozpoczęli coroczny cykl spotkań z mieszkańcami. W Miejskim Ośrodku Kultury, na pytania odpowiadali burmistrz Tomasz Kiliński, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Behan, radni oraz przedstawiciele poszczególnych instytucji. Zanim jednak rozpoczęto panel dyskusyjny, włodarz podsumował miniony rok, a także przedstawił obecną sytuację i plany gminy na lata następne.

Nowe miejsca pracy w fabrykach: Umicore i Framo Morat, kompleksowe remonty dróg miejskich: Zielonka, Broniewskiego, Zagórze, powiatowych: Bożkowska, droga na górze św. Anny oraz drogi wojewódzkiej nr 381 - to główne działania wskazane przez burmistrza. Zeszły rok to także termomodernizacja Gimnazjum nr 2, remont dachu przy Szkole Podstawowej nr 7 czy utworzenie oddziału przedszkolnego w Miejskim Zespole Szkół nr 1.

Plany na lata 2016-2018 to przede wszystkim: kompleksowa modernizacja drogi z centrum miasta do Ludwikowic Kłodzkich wraz ze ścieżką rowerową i oświetleniem (ok. 20 mln zł), modernizacja basenu przy ul. Fredry, ścieżka rowerowa z Centrum do Słupca czy termomodernizacja Miejskiego Zespołu Szkół nr 1, Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza oraz remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Znaczną część czwartkowego spotkania, stanowiła dyskusja o poziomie zanieczyszczenia powietrza, szczególnie w sezonie grzewczym. Odpowiadając na liczne pytania, burmistrz poinformował, iż jesteśmy w trakcie procedowania 2 projektów i czekamy obecnie na podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska.

W/w inwestycje, to kwota ok. 40 mln złotych, o której pozyskanie zabiegają władze miasta - przekonywał Tomasz Kiliński. Ich realizacja możliwa będzie, dzięki aktywnym uczestnictwu w zintegrowanych przedsięwzięciach, jak np. Aglomeracja Wałbrzyska.

Obecny podczas podczas spotkania prezes NTBS - Marian Zdunek, przybliżył działania w zakresie gospodarki komunalno-mieszkaniowej. Ubiegły rok to m.in. przygotowanie projektów kolejnego etapu rewitalizacji miasta: ul. Kościelna i Armii Krajowej, a także remonty wspólnot wraz z gazyfikacją w rejonie ul. Akacjowej, Kombatantów, Spacerowej i Topolowej. Jak zadeklarował M. Zdunek, w roku bieżącym, w dzielnicy centrum wyremontowanych zostanie ok. 20 budynków.

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

Restus czwartek, 12.05.2016 20:20
Powoli do przodu Nowa Ruda sie odrodzi.
Jędrek czwartek, 12.05.2016 11:45
Jak za Kilińskim nie przepadam, to powoli widać, że ta...