21 marca - Międzynarodowy Dzień Lasów

poniedziałek, 25.3.2024 10:58 321 0

Rozwój nowoczesnych technologii ma niebagatelne znaczenie dla utrzymania różnorodności biologicznej, ochrony ekosystemów leśnych i zmniejszenia negatywnych efektów zmiany klimatu. Czy las i nowoczesne technologie to dobrana para?

Innowacje i technologia umożliwiają dokładniejsze monitorowanie, raportowanie i analizę stanu lasów a także są NIEZBĘDNE aby zapobiegać trwałemu wylesianiu, degradacji, czy niszczeniu lasów na świecie, w tym ochronę ich przed różnymi czynnikami, także klimatycznymi. Mamy się czym pochwalić ponieważ w Europie to właśnie Polska posiada unikatowy system monitorowania lasów w ochronie przeciwpożarowej, łączący wiele składowych, między innymi codzienny bezpośredni pomiar wilgotności ściółki i parametrów meteorologicznych.

 

 

Oprócz tego system tworzą inne współpracujące ze sobą elementy, między innymi dostrzegalnie, kamery, dojazdy pożarowe, punkty czerpania wody, samoloty, śmigłowce, samochody patrolowo-gaśnicze, bazy sprzętu i pasy przeciwpożarowe.

Dostrzegalnie tworzą system obserwacji, pokrywający monitoringiem większą część lasów w Polsce, w tym także lasy prywatne i parki narodowe.

Nad naszymi lasami możecie czasem dostrzec statki bezzałogowe, czyli drony, które wykorzystujemy aby szacować szkody od kornika i zwierzyny. Dzięki innowacyjnemu i przejrzystemu monitorowaniu lasów do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu zostało zgłoszone 13,7 miliarda ton redukcji lub zwiększenia emisji dwutlenku węgla z lasów.

To tylko kilka przykładów tego jak Lasy Państwowe wykorzystują innowacje technologiczne by w jak najlepszym stopniu móc realizować powierzone im zadanie opieki nad lasami. Łączymy ponad 100-letnie doświadczenie z wykorzystaniem najnowszej wiedzy i osiągnięć naukowych.

Fot. archiwum Nadleśnictwa

Dodaj komentarz

Komentarze (0)