103 uczestników konkursu recytatorskiego rywalizowało o Listopadowy Liść Adamajtisa [FOTO]

poniedziałek, 21.11.2022 14:57 760 0

W tegorocznej jedenastej edycji Międzygminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej o Listopadowy Liść Adamajtisa pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Kłodzko wzięły udział 103 osoby z sześciu gmin powiatu kłodzkiego. Uczestnicy rywalizowali w pięciu kategoriach wiekowych. Wszyscy włożyli dużo pracy i zaangażowania, aby jak najlepiej zaprezentować wybrany utwór.

Wspaniałego otwarcia wydarzenia dokonał ludowy zespół Lajkonik z miejscowej Szkoły Podstawowej, którym kieruje Violetta Wójtowicz. Lajkonik zaprezentował wiązankę pieśni patriotycznych. Konkurs poprowadziła Mariola Huzar, dyrektorka Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko. 

Kategoria uczniowie klas 1-3: 

Pierwsze miejsce i Listopadowy Liść Adamajtisa trafił do Bartosza Podkowskiego ze Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym za wiersz pt. „Wars i Sawa” Agnieszki Nożyńskiej-Demianiuk; drugie miejsce zajęła Ewa Łukaszewicz ze Szkoły Podstawowej w Wojborzu za wiersz pt. „Polska” Elżbiety Krystek-Jones; trzecie miejsce przyznano Julii Kachel ze Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej za wiersz pt. „List córki do ojca” – autor nieznany. Wyróżnienie wyrecytowała Emila Karaś ze Szkoły Podstawowej w Wojborzu za wiersz pt. „Ballada o Jurku Bitchsanie” Anny Fischerówny.

Kategoria uczniowie klas 4-6: 

Pierwsze miejsce i Listopadowy Liść Adamajtisa wręczono Julii Łebek ze Szkoły Podstawowej w Ołdrzychowicach Kłodzkich za wiersz „Pieśń o fladze” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego; drugie miejsce zajęła Lena Rycaj ze Szkoły Podstawowej w Ołdrzychowicach Kłodzkich za wiersz „Taki kraj” Jana Pietrzaka; trzecie miejsce przyznano Szymonowi Kalkowskiemu ze Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu za wiersz „Pieśń o domu” Marii Konopnickiej. Wyróżnienie wyrecytowała Paulina Pempuś ze Szkoły Podstawowej im. Wł.St. Reymonta w Kłodzku za wiersz „Katyń” Feliksa Konarskiego. 

Kategoria przedszkolaki i zerówkowicze: 

Pierwsze miejsce i Listopadowy Liść Adamajtisa otrzymała Lilianna Makarowska z Przedszkola Gminnego w Bierkowicach za recytację „Preludium deszczowego” Wandy Chotomskiej; drugie miejsce zajęła Monika Występska z Przedszkola Gminnego w Bierkowicach za recytację „Polska oczami dziecka” Doroty Kluski; trzecie miejsce przyznano dla Stanisława Okońskiego z Przedszkola Gminnego w Ołdrzychowicach Kłodzkich za recytację „Kto Ty jesteś?” Władysława Bełzy. Wyróżnienia wyrecytowali: Kaja Sobieralska z Przedszkola Gminnego w Bierkowicach za recytację „Małego miasteczka” Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby; Stanisław Bilaszewski z Przedszkola Gminnego w Ołdrzychowicach Kłodzkich za recytację „Moja mała Ojczyzna” Joanny Białobrzeskiej; Lena Fryt z Przedszkola Gminnego w Jaszkowej Dolnej za recytację „Barw ojczystych” Czesława Janczarskiego. 

Kategorii uczniowie klas 7-8:

Pierwsze miejsce i Listopadowy Liść Adamajtisa otrzymała Amelia Krechowska ze Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu za „Gawędę o miłości do ziemi ojczystej” Wisławy Szymborskiej; drugie miejsce zajęła Weronika Jabłonka ze Szkoły Podstawowej w Szalejowie Górnym za „Polskę w niewoli” Edwarda Słońskiego; trzecie miejsce przyznano Miłoszowi Sydorko ze Szkoły Podstawowej w Ołdrzychowicach Kłodzkich za „Arkę Noego” Jacka Kaczmarskiego. Wyróżnienie wyrecytowała Izabela Natośny ze Szkoły Podstawowej w Krosnowicach za „Trzydzieści osiem milionów” Urszuli Zubek. 

Kategoria osoby niepełnosprawne intelektualnie: 

Pierwsze miejsce i Listopadowy Liść Adamajtisa otrzymał Janusz Rusin z Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie za „Magnitogorsk” Władysława Broniewskiego; drugie miejsce zajął Jacek Brodka z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starym Wielisławiu za „11 Listopada” Ludwika Wiszniewskiego; trzecie miejsce przyznano Patrycji Półjan z Domu Pomocy Społecznej w Podzamku za „Polska – moja ojczyzna” Marii Konopnickiej. Wyróżnienie wyrecytował Damian Doręgowski z WTZ w Starym Wielisławiu za „Kto Ty jesteś?” Władysława Bełzy.

Trudne zadanie ocenienia recytacji powierzono jury w składzie: Zastępca Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Klaudia Lutosławska-Nowak, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko – Anna Borak-Kula, Wydział Rozwoju, Promocji i Turystyki Starostwa Kłodzkiego – Marlena Korczyńska, Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Kłodzko – Paulina Kraj. 

Recytacjom przysłuchiwali się goście: Senator RP Aleksander Szwed, Wójt Gminy Kłodzko Zbigniew Tur, Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko Ryszard Jastrzębski, radna Powiatu Kłodzkiego Ewelina Ptak, radni Gminy Kłodzko Jan Winnicki i Janusz Nieckarz, Dyrektor miejscowej Szkoły Podstawowej Bartłomiej Bloch i Sołtyska Wojborza Iwona Janoszek-Badecka.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i dziękujemy za dostarczone wrażenia artystyczne oraz refleksję nad słowami OJCZYZNA i PATRIOTYZM.

Dziękujemy sponsorom, którzy zadbali o nagrody rzeczowe i słodki poczęstunek, a byli to: Prezes Rady Ministrów, Senator RP A. Szwed, Wójt Z. Tur, Radni E. Ptak i J. Winnicki, Zarząd Spółki RAPMET w Kłodzku, Dyrektorzy gminnych jednostek A. Borak-Kula, M. Huzar i B. Bloch, rodzice i sołtyska wsi. 

Organizatorem konkursu była Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich. 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)