[FOTO] Spotkanie Śnieżnickiego Klubu Biznesu

piątek, 3.9.2021 09:16 648 0

1 września odbyło się spotkanie przedstawicieli firm różnych branż:

      Program spotkania:

 • - uroczyste otwarcie 

 • - przedstawienie celów 

 • - pokazanie korzyści klubu 

 • - prezentacje: 

 • kluby biznesu 

 • pozyskiwanie środków wspólne, możliwe wspólne projekty biznesowe

 • środki z Unii Europejskiej dla przedsiębiorców

 • wystąpienia przedstawicieli firm 

 • plan działania klubu 

 • prezentacja zaproszonych gości: 

 • UMiG, Specjaliści od finansów 

 • Prezentacja uczestników spotkania.

 • Sytuacja gospodarcza poszczególnych branż gospodarczych

 • dyskusja 

 •  poczęstunek 

1.09. odbyło się spotkanie inaugurujące spotkanie Śnieżnicki Klub Biznesu. O tym, że w grupie siła jest wiadomo nie od dziś. Przypomniano ten fakt w pierwszym dniu września, podczas spotkania informacyjnego dotyczącego zamiaru zorganizowania "Śnieżnickiego Klubu Biznesu". Spotkanie odbyło się ono w bystrzyckim hotelu "Abis".

Ponad 70 osób, a więc zdecydowanie więcej niż planowali inicjatorzy tego przedsięwzięcia, przybyło na środowe zebranie lokalnych przedsiębiorców. Zostały zaproszone przez bystrzyckich hotelarzy i gastronomów - Adama Jaśnikowskiego i Piotra Wdowiaka, którzy wyszli z pomysłem zintegrowania się środowiska biznesowego niekoniecznie z czterech gmin podśnieżnickich. Jak obaj zauważyli w czasie prezentowania swojego pomysłu - chcieliby zachęcić gestorów bazy noclegowej i żywieniowej, usługodawców, producentów żywności i wytworców innych towarów, także instytucje i ośrodki wsparcia do utworzenia platformy szeroko pojętej współpracy. I to takiej, która pomoże im wszystkim rozwinąć prowadzoną działalność m.in. w oparciu o dostępne środki unijne, dotacje krajowe czy niskooprocentowane pożyczki. Na pewno to jest możliwe - o czym przekonywała Olimpia Iwańska-Kruszyńska z bystrzyckiego Urzędu Miasta i Gminy - w przypadku starania się o takie środki w zespole, a nie w pojedynkę, gdyż ma się większą siłę przebicia w stronę donatorów. Po drugie - ponosi się mniejsze koszty realizowanego zamierzenia.

- Zorganizowani w jakiejś postaci przedsiębiorcy są mocniejszym partnerem dla instytucji otoczenia biznesu - podkreśliła p. Olimpia, akcentując też fakt, że w Bystrzycy Kłodzkiej wybrano dobry moment na tworzenie Śnieżnickiego Klubu Biznesu, bo odbywa się to akurat przed nowym rozdaniem funduszy unijnych, po które jego przyszli członkowie będą mogli sięgnąć.Z głośnych rozważań wynika, że tworząca się platforma współpracy przedsiębiorców spod Śnieżnika stanie się klastrem, czyli siecią powiązanych ze sobą interesów biznesowych. To w jego obrębie przedsiębiorcy będą się wspierać, promować, wymieniać doświadczeniami, szkolić, określać wspólne cele, wspomagać w ich realizacji. Przy tym położą nacisk na współdziałanie np. z miejscową szkołą przygotowującą przyszłych pracowników w określonych zawodach.

Uczestnicząca w tym spotkaniu burmistrzyni Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma pogratulowała inicjatywy pomysłodawcom i zadeklarowała wsparcie poczynań przyszłego klubu na miarę możliwości gminy, która do bogatych nie należy. Natomiast dyrektorka Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Ewelina Walczak oraz prezes Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Jarosław Surówka, przyklaskując pomysłowi, wskazali na miejsca współpracy kierowanych przez nich instytucji z przyszłym klastrem.Wypowiadali się również zaproszeni biznesmeni, którzy wcześniej - dla wzajemnego poznania się - przedstawili w tzw. pigułce to, czym zajmują się na co dzień. Można było odnieść wrażenie, że intencja duetu Jaśnikowki - Wdowiak trafiła na podatny grunt i ma doskonałe warunki nie tylko do zakorzenienia się, ale i pączkowania.

OBSZAR DZIAŁAŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU 

CELE I SPOSOBY REALIZACJI 

 • Rozpowszechnianie i budowanie prestiżu ludzi biznesu,

 • Nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych,

 • Zwiększanie sprzedaży produktów i usług,

 • Świadczenie wzajemnej  pomocy i współpracy (rozwiązywanie problemów organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem działań gospodarczych),

 • Wspieranie gospodarczych inicjatyw w naszym regionie na rzecz dobra wspólnego,

 • Ocenianie i rekomendacja projektów gospodarczych, opracowanych przez Członków Klubu,

 • Pozyskiwanie dotacji  i funduszy unijnych,

 • Organizacje szkoleń z zakresu wiedzy gospodarczej, podatkowej i marketingowej,

 • Wspieranie osób bezrobotnych, poszukujących pracy,

 • Współpraca z mediami,

 • Regularne spotkania Członków Klubu

 • Organizacja spotkań towarzyskich, imprez promocyjnych i charytatywnych,

 • Organizacje gal i bankietów,

 

Miejsce spotkań:
HOTEL ABIS, ul. Strażacka 28, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
I posiedzenie 1.09.2021 godz.17.00

Dodaj komentarz

Komentarze (0)