[FOTO] Dzień Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym

wtorek, 19.10.2021 10:24 1181 0

Każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Starosta Kłodzki – Maciej Awiżeń przyznaje nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Kłodzki.

W tym roku wyróżnionych zostało 17 pedagogów. Nagrodę Starosty Kłodzkiego otrzymują pedagodzy, którzy w sposób wyjątkowy angażowali się w swojej pracy oświatowej. Wyróżnionym nauczycielom złożono podziękowania za trud i poświęcenie w pracy pedagogiczno-wychowawczej oraz za wkład w rozwój i edukację młodzieży.

Nagrody wręczali:

Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki
Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk – Wicestarosta Kłodzki
Anetta Kościuk – Dyrektor Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

W tym roku nagrody otrzymali:

Rafał Hankus  - Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości, dyrektor       
Magdalena Zaremba - Powiatowe Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne w Kłodzku, dyrektor          Bożena Włodarczyk - Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Długopolu – Zdroju, dyrektor        Renata Szymańska  -  Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie , dyrektor
Robert Zynkowski  - Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, dyrektor
Beata Skibińska  - Noworudzka Szkoła Techniczna, nauczyciel   
Mariola Rak  - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej, wicedyrektor
Magdalena Strychaniecka -  Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy – Zdroju, nauczyciel       
Małgorzata Bąk  - I Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku, nauczyciel
Ewelina Kopacz  - I Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku, nauczyciel
Sylwia Dajczer – Gałczyńska - Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości, wicedyrektor
Teresa Kloc - Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości, nauczyciel
Małgorzata Tomczak - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kłodzku, nauczyciel
Alicja Krywejko - Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, nauczyciel
Marta Godec – Kiełbasa, Powiatowe Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne, wicedyrektor
Dorota Matyśkiewicz - Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku, nauczyciel
Anna Frońska – Popiel - Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku, nauczyciel

Źródło: powiat.klodzko.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)