„Bezpieczne Ferie 2018”

wtorek, 9.1.2018 09:46 869 0

W związku ze zbliżającym się okresem ferii zimowych tak jak w latach ubiegłych do zadań wielu instytucji, w tym także Policji należy podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Działania te obejmować będą następujące obszary: 
- bezpieczeństwo na drogach 
- bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku 
- bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania 

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku prowadzić będą działania polegające głównie na: 
• wzmożonych kontrolach autobusów, busów oraz innych pojazdów, którymi przewożone są dzieci podczas zimowego wypoczynku, 
• kontroli miejsc zorganizowanego wypoczynku na terenie powiatu, zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa dzieci jako uczestników ruchu drogowego, 
• prowadzić będą spotkania profilaktyczne z dziećmi na zimowiskach, podczas których omówią zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. 
W związku z tym wzorem lat ubiegłych istnieje możliwość zgłoszenia przez organizatorów, nauczycieli, rodziców wyjazdów dzieci i młodzieży policjantom w celu sprawdzenia stanu technicznego autobusów, uprawnień i stanu trzeźwości kierujących pod numer tel. 74 6473222 bądź do Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Kłodzku.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)