ZUK Łagiewniki: opłaty za przedłużenie ważności grobów

czwartek, 7.10.2021 22:00 351 0

Przypominamy o konieczności wznowienia opłaty za przedłużenie ważności grobów na kolejne 20 lat.

Dysponenci grobów, którzy nie dopełnili warunków z art.7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych mogą stracić prawo do grobu.

W związku z brakiem informacji, kto jest dysponentem danego grobu Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ze względów etycznych i dla poszanowania zasad współżycia społecznego poinformuje za pomocą przyklejonych naklejek o upływie terminu ważności opłaty za miejsce pochówku.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

74 64 69 370

74 893 93 64

607 711 300

ZUK Łagiewniki

Dodaj komentarz

Komentarze (0)