komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

środa, 22 września 2021

Tomasza, Maurycego

ZUK Łagiewniki: abolicja nielegalnych przyłączy wod.-kan.

poniedziałek, 2.8.2021 20:30 , komentarze: 0 , odsłony: 580
kategorie artykułu:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Łagiewnikach przystępuje do porządkowania stanów faktycznych, niezgodnych z przepisami prawa, polegających na nielegalnym poborze wody z sieci wodociągowej lub bezumownego odprowadzania ścieków do gminnej kanalizacji.

Wychodząc naprzeciw Mieszkańcom, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Łagiewnikach ogłasza abolicję dla osób, które dobrowolnie zgłoszą fakt posiadania nielegalnego przyłącza do sieci. Z takimi osobami zostanie zawarta umowa, a Spółka nie będzie składała wniosków o wyciąganie konsekwencji karnych.

Przez nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków cierpią uczciwi mieszkańcy, ponieważ koszty utrzymania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej rosną. Straty spowodowane kradzieżą wody i nielegalnym zrzutem ścieków oraz nielegalnym odprowadzaniem wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej oznaczają wyższą cenę za metr sześcienny dla mieszkańców, którzy mają uregulowaną sytuację prawną. Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ujawnienie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na posesjach na terenie całej gminy.

Abolicja obowiązuje od 02 sierpnia 2021 r. do 02 października 2021 r. Po tym terminie ujawnione podczas kontroli kradzieże wody lub nielegalne zrzuty ścieków będą podlegać karze.

Zgodnie z artykułem 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoby, które bez uprzedniego zawarcia umowy pobierają wodę z urządzeń wodociągowych, podlegają karze grzywny do 5 tysięcy złotych i karze grzywny do 10 tysięcy złotych w przypadku bezumownego wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Aby zalegalizować przyłącze należy wypełnić Formularz - Zgłoszenie legalizacji przyłącza i dostarczyć je do sekretariatu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Łagiewnikach.

Formularz zgłoszenia legalizacji przyłącza można pobrać ze strony internetowej (https://www.zuk-lagiewniki.pl/…/pliki/pobierz/zgloszenie.pdf) lub w wersji papierowej w sekretariacie ZUK Sp. z o.o. z siedzibą w Łagiewnikach.

ZUK Łagiewniki

 

Wasze komentarze

dzisiaj, 2 godz temu
1
dzisiaj, 2 godz temu
wczoraj, 14 godz temu
1
wczoraj, 21 godz temu
wczoraj, 22 godz temu
wtorek, 21.9.2021 09:00
poniedziałek, 20.9.2021 16:00
poniedziałek, 20.9.2021 11:22
2
Basen Fitness Aquarius
Basen Fitness Aquarius
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny