Zjawisko przemocy domowej tematem spotkania z opiekunami osób niepełnosprawnych

środa, 26.4.2023 15:31 2583

W dniu 15.04.2023 r. pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie Anna Berlińska i Wojciech Kubasik, ramach realizacji projektu "Sieć pomocy - rodzina bez przemocy" przeprowadzili prelekcję dla opiekunów osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej PSONI, Zakładu Aktywności Zawodowej PSONI oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego w Dzierżoniowie.

Celem przeprowadzenia prelekcji było zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zjawiska przemocy domowej. Wskazano na źródła przemocy domowej, w tym na zaburzone relacje między członkami rodziny.

Prelegenci opowiedzieli o formach przemocy, które najczęściej dotykają osób zależnych.

Pracownicy socjalni przedstawili ofertę pomocową skierowaną do mieszkańców Dzierżoniowa w ramach realizacji projektu "Sieć pomocy - rodzina bez przemocy".

Projekt "Wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej - utworzenie Centrum dla rodzin w Gminie Miejskiej Dzierżoniów" w ramach Programu " Sprawiedliwość" jest finansowany z funduszy norweskich i środków krajowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie w ramach realizacji  projektu oferuje pomoc psychiatry, psychologa, terapeuty ds. uzależnień, oraz specjalisty w zakresie terapii małżeńskiej czy prawnika, który pomoże z każdym problemem prawny, akademia kompetentnego rodzica, grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Aby skorzystać z pomocy należy skontaktować się z pracownikami OPS, którzy w dalszej kolejności pokierują dalszych działaniach.

Pomoc ta jest bezpłatna.