Zielona rewolucja na Dolnym Śląsku

wtorek, 2.7.2024 00:00 1630

Dolny Śląsk dba o środowisko, a pomagają w tym skutecznie fundusze europejskie. Już od 9 lipca przedsiębiorcy mogą ubiegać się o unijne dofinansowanie do przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii. Do podziału pomiędzy zainteresowanych jest 40 mln zł.

Pieniądze te można wykorzystać na alternatywne źródła energii wytwarzające energię elektryczną lub cieplną (z wyłączeniem odnawialnej energii wodnej i wiatrowej). W ramach projektu można także tworzyć magazyny energii, stacje ładowania pojazdów elektrycznych wykorzystujące energię z danego źródła oraz przebudować sieć umożliwiającą odbiór energii z OZE.

Dodatkowe punkty

Projekt będzie oceniany pod kątem realizacji celu środowiskowego transformacji subregionu wałbrzyskiego, czyli zapewnienia spójnej, zintegrowanej transportowo, atrakcyjnej, wysokiej jakości przestrzeni dla mieszkańców przy poszanowaniu zasobów środowiska. Dodatkowe punkty można uzyskać m.in. za to, czy inwestycja ma już pozwolenia na budowę, czy wspiera OSI (obszary strategicznej interwencji), a także czy stosuje klauzule społeczne.

Szczególny subregion

Nabór z działania 9.5 C Wsparcie OZE, w tym tworzenie magazynów energii kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu wałbrzyskiego, czyli z powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, ząbkowickiego i miasta Wałbrzych.

Dlaczego tylko tutaj? Subregion wałbrzyski jest w trakcie transformacji środowiskowej, która ma na celu odejście od węglowej przeszłości na rzecz odnawialnych źródeł energii. Dzięki inwestycjom w zielone technologie poprawia się jakość środowiska, wzrasta zatrudnienie, a mieszkańcy zyskają stabilniejszą przyszłość w przyjaznym otoczeniu.

Lepsze życie

Do 2050 roku Wałbrzych i okolice mają szansę przekształcić się w obszar neutralny dla klimatu, z gospodarką i transportem o zerowej emisji. Planowane zmiany obejmują m.in. modernizację sektora ciepłowniczego, który będzie produkować ciepło z odnawialnych źródeł energii. Zlikwidowane zostaną piece węglowe, a budynki mieszkalne, użyteczności publicznej i przedsiębiorstwa przejdą termomodernizację. Wzrośnie przedsiębiorczość i aktywizacja zawodowa lokalnych społeczności.

Tak działa unijny Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), z którego oprócz Dolnego Śląska korzystają również województwa wielkopolskie, śląskie, łódzkie i małopolskie

logotypy 950

Materiał informacyjny BRINGMORE ADVERTISING