Zgłoś się do Dzierżoniowskiej Rady Przedsiębiorców

wtorek, 21.5.2024 08:00 1281 0

Prowadzisz firmę na terenie Dzierżoniowa? Chciałbyś zaangażować się w sprawy, dotyczące rozwoju przedsiębiorczości w naszym mieście? Zgłoś się do Dzierżoniowskiej Rady Przedsiębiorców!

Rada jest organem doradczym, który działa na rzecz rozwoju lokalnego biznesu oraz wspierania przedsiębiorczości w naszym mieście. Głównym jej zadaniem jest wypracowanie rozwiązań dotyczących rozwoju gospodarczego miasta i rozwoju przedsiębiorczości, zwiększenie zaangażowania biznesu w sprawy lokalne oraz opracowanie działań dotyczących wspierania przedsiębiorczości. Do rady mogą zgłaszać się także przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu.

Posiedzenia rady odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w kwartale. Kadencja Rady trwa 5 lat i będzie pokrywać się z kadencją Rady Miejskiej Dzierżoniowa. W celu przystąpienia do rady należy złożyć deklarację członkowską dla przedsiębiorcy lub deklarację członkowską dla organizacji i instytucji.

Aby przystąpić do rady, należy złożyć deklarację członkowską w terminie do 19 lipca 2024 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. Kandydat musi legitymować się poparciem minimum pięciu innych dzierżoniowskich przedsiębiorców.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Joanna Walczybok tel. 74 645 08 68, e-mail: jwalczybok@um.dzierzoniow.pl

Zapraszamy do współpracy!

UM Dzierżoniów

Dodaj komentarz

Komentarze (0)