Zespół Szkół nr 1: praktyki zawodowe w ramach projektu Erasmus plus

piątek, 27.10.2023 13:20 758 0

Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie zakończył praktyki zawodowe w ramach projektu Erasmus plus pt.„Europejski program podnoszenia kwalifikacji”. Projekt trwał od 01.11.2022r. do 31.10.2023r.

W dniu 25.10.2023r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt, w której uczestniczyli przedstawiciele Rady Powiatu Dzierżoniowskiego: Andrzej Bolisęga – wicestarosta, Bernadetta Szczypka – przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury, oraz członkowie Rady Rodziców, dyrektorzy szkół średnich, nauczyciele i uczniowie.

Jeden z celów projektu stanowiło zdobycie cennych doświadczeń zawodowych na rynku europejskim i podniesienie kompetencji językowych uczniów. Projekt napisała i prowadziła nauczycielka Agnieszka Miś-Sutowicz, przy współpracy z Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 Zdzisławą Kądziołką i Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie. W praktykach, podzielonych na 2 mobilności, brało udział 30 uczniów wyłonionych podczas procesu rekrutacji , pod opieką czworga nauczycieli: Iwony Matyi, Agnieszki Kowalczyk, Iwony Gromadzik i Tomasza Wojciechowskiego. Partnerem w Hiszpanii była firma EuroMind, specjalizująca się w organizacji projektów kształcenia i szkolenia zawodowego młodzieży i dorosłych, z siedzibami w Sewilli, Ubedzie i Maladze. Jako organizator szkoleń, realizuje ona działania edukacyjne w obszarze edukacji zawodowej, ogólnej i sektorowej o profilu technicznym, jak i kursy językowe, praktyki i warsztaty dla uczniów szkół.

Przed każdym wyjazdem realizowano przygotowanie uczniów z zakresu kompetencji językowych, umiejętności technicznych i zastosowania zdobytej wiedzy w wykonywaniu konkretnych zadań, a także radzenia sobie z trudnościami oraz rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach kulturowych, zapoznając się min. ze zwyczajami i stylem życia panującym w Hiszpanii (Andaluzji) oraz z językiem hiszpańskim. Podczas pobytu w hiszpańskiej Maladze uczestnicy projektu doskonalili umiejętności zawodowe pracując w miejscowych firmach, a w wolnym czasie zwiedzali historyczne miejsca Andaluzji, m.in. Sewillę i Cordobę, zapoznając się z kulturą, historią i przyrodą tego pięknego regionu.

Uczniowie na zakończenie projektu uzyskali certyfikaty z języka angielskiego i hiszpańskiego, a przede wszystkim Europass –Mobilność, który potwierdza odbycie praktyk za granicą, przez co daje możliwość zaprezentowania swoich kwalifikacji pracodawcom na terenie całej Unii Europejskiej.

Projekt został sfinansowany w 80% przez Unię Europejską i w 20 % przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie. Nad całością finansową projektu czuwała księgowa Wioletta Głód wraz z nauczycielem Mariuszem Sutowiczem.

O sukcesie projektu świadczyło duże zainteresowanie i wysoka ocena uczniów oraz nauczycieli. Praktyki, dzięki którym uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 doskonalili swoje kompetencje zawodowe i językowe, cieszyły się dużą popularnością i uznaniem. Przed uczestnikami otwierają się nowe możliwości poznania nowoczesnych procesów produkcyjnych, co umożliwi większe zmotywowanie uczniów i rozwój kariery zawodowej. Dzięki konfrontacji polskiego systemu szkolnictwa z wzorcami zagranicznymi, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, szkoła będzie w stanie lepiej dostosować swoją propozycję zajęć pozalekcyjnych do potrzeb uczniów.

Praktyki podniosły atrakcyjność oferty edukacyjnej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 1 Dzierżoniowie i całego powiatu

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)