Zebranie wiejskie w Książnicy

piątek, 17.3.2023 07:45 153 0

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu sołectwa informuję mieszkańców sołectwa KSIĄŻNICA, że 22 marca 2023 r. godzina 18.00 w Sali Integracji Społecznej, Książnica 5b, odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

  1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo- rzeczowego za rok 2022.
  2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2022.
  3. Uchwała w sprawie zmiany wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023.
  4. Sprawy różne.

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 18.15, dnia 22 marca 2023 r.

Sołtys wsi Książnica
Wioleta Malesza

Dodaj komentarz

Komentarze (0)