Zaproszenie do udziału w Webinarium dla rolnictwa

środa, 13.10.2021 09:00 154 0

Webinar pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Grzegorza Pudy oraz Poseł  na Sejm RP pani Agnieszki Soin dedykowany dla Dolnego Śląska odbędzie się w dniu 20 października 2021 r.  na platformie Teams. Planowana tematyka będzie obejmować pełen wachlarz informacji istotnych dla mieszkańców wsi, zaprezentowany przez instytucje branży rolniczej takie jak:

ARiMR:

•             Aktualne nabory na dofinansowania dla rolników.

KOWR                  

•             Najważniejsze uregulowania i aktualności dotyczące obrotu ziemią.

NFOŚiGW:

•             Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb (wapnowanie);

•             Ogólnopolski program usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej;

•             Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest;

•             Program Czyste Powietrze;

KRUS:

•             Działania ustawowe na rzecz osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników

•             Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych: Portal Ekrus,  e-zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej,  e-zaświadczenie

•             Rehabilitacja lecznicza rolników po przebytej chorobie COVID-19

Grupa Azoty:

•             trendy w nawożeniu (ustawodawstwo, klimat, postęp technologiczny)

•             CBJ: badania gleby.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)