Zapisy i rekrutacja do dzierżoniowskich szkół - zasady

wtorek, 30.1.2024 09:00 1358 0

1 lutego ruszą zapisy do szkół podstawowych prowadzone w ramach obwodów szkół, a od 1 marca do 15 marca będzie trwała rekrutacja dla dzieci spoza obwodu danej szkoły. Jakie formalności muszą spełnić rodzice 7-latków, by zapisać dziecko do wybranej szkoły?

Do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025 przyjmowane są dzieci 7-letnie (urodzone w 2017 r.) objęte obowiązkiem szkolnym. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców dziecka. Druk karty zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole oraz do pobrania na stronach internetowych szkół. Każdy rodzic otrzyma pismo ze szkoły według danych adresu zameldowania. Jeśli ktoś zamieszkuje w obwodzie szkoły, a nie ma zameldowania w tym obwodzie, prosimy o zgłoszenie się do szkoły podstawowej, w rejonie której zamieszkuje.

Granice obwodów publicznych szkół podstawowych w Dzierżoniowie

Karty zgłoszenia w ramach obwodu szkoły oraz wnioski o przyjęcie do szkoły spoza rejonu szkoły będą do pobrania w siedzibach szkół podstawowych w Dzierżoniowie oraz na stronach internetowych szkół podstawowych:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich, ul. Sikorskiego 2, tel. 74 645-23-44
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Nowowiejska 64, tel. 74 831-31-35, 530 300 831
  • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte, Osiedle Błękitne 25, tel. 74 831-34-36
  • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 7, tel. 831-35-46, 74 831-46-77

Rekrutacja dla uczniów spoza rejonu szkoły będzie odbywać się od 1 do 15 marca 2024 r. wyłącznie na wolne miejsca.

Klasa sportowa

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Nowowiejska 64 (tel. 74 831 31 35) będzie prowadziła rekrutację uczniów do klasy czwartej oddziału sportowego (w dyscyplinie piłka ręczna). Wnioski o przyjęcie do klasy czwartej oddziału sportowego będzie można składać od 1 marca do 15 marca 2024 r. Druk wniosku dostępny jest w siedzibie szkoły lub na stronie internetowej szkoły.

Rekrutacja do dzierżoniowskich szkół publicznych będzie prowadzona na podstawie zarządzenia burmistrza Dzierżoniowa

UM Dzierżoniów

Dodaj komentarz

Komentarze (0)