Zakończono realizację projektu pn. Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości ICT w Bielawie

czwartek, 14.9.2023 13:36 241 0

31.VIII.2023 r. nastąpił oficjalny odbiór placu budowy od wykonawcy zadania pn. "Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie". Po zakończeniu robót budowlanych w II kwartale 2023 r., w miesiącach wakacyjnych wykonywano jeszcze drobne prace dodatkowe oraz porządkowano teren inwestycji, stąd też przekazanie obiektu odroczono do końca sierpnia br. 


W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia kompleksowo zmodernizowany został wyłączony z eksploatacji były obiekt przemysłowy, o powierzchni zabudowy 890 m2 i powierzchni użytkowej 2.804 m2, zlokalizowany w Bielawie przy ul. Piastowskiej 19 A. Wykonano instalacje wewnętrzne, w tym sanitarne, elektryczne, CO, wentylacji mechanicznej oraz wybudowano wewnętrzny szyb windowy. Układ pomieszczeń biurowych pozwoli na wygodną pracę indywidualną i zespołową. Do dyspozycji przedsiębiorców oddane zostaną pokoje biurowe o różnej powierzchni, kameralne sale spotkań, recepcja, pomieszczenia kuchenne i sanitarne. Inkubator będzie dysponował w sumie aż 26 biurami. Zagospodarowany został również teren wokół budynku. 

Najciekawszą kondygnacją obiektu jest piwnica (niegdyś drukarnia czasopisma włókniarzy pt. "Krosno"), w której powstała "klimatyczna" wielofunkcyjna sala multimedialna o powierzchni 441,14 m2. W poziomie piwnicy powstał także przejście bezpośrednio łączące dziedziniec przed budynkiem z ul. W. Grabskiego, przy której zlokalizowane są wielostanowiskowe parkingi. 

Nowo utworzony inkubator przedsiębiorczości będzie posiadał indywidualny charakter wynikający z powiązania jego profilu działalności z branżą ICT (Information and Communication Technologies), branżami pokrewnymi oraz firmami stosującymi rozwiązania teleinformatyczne. Specjalizacja pozwala na precyzyjne ukierunkowanie inkubatora na wsparcie m.in. małych i średnich przedsiębiorstw informatycznych, telekomunikacyjnych, dostawców operatorów telefonii komórkowej, teleinformatycznych, czy firm internetowych świadczących e-usługi. Przypominamy, że na realizację zadania Gmina Bielawa otrzymała dotację ze środków Unii Europejskiej w wysokości 12.345.256,65 zł. Co istotne, uzyskane wsparcie stanowi aż 42,7 % wartości całego przedsięwzięcia, opiewającej na kwotę 28.896.425,36 zł. 

Inkubator Przedsiębiorczości ICT będzie uzupełnieniem działalności Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości, który znajduje się w 2 sąsiadujących budynkach. Realizacja projektu jest również działaniem komplementarnym w stosunku do inwestycji polegającej na kompleksowej przebudowie ulic W. Grabskiego, Teatralnej, Strażackiej i Cmentarnej, która została zrealizowana w latach 2021-22. Oba zadania powinny w znaczącym stopniu przyczynić się do rewitalizacji obszaru związanego funkcjonalnie z upadłymi zakładami włókienniczymi "Bielbaw".

um.bielawa.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)