XXXII Sesja Rady Miejskiej w Piławie Górnej

piątek, 24.9.2021 14:19 224 0

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz § 13 ust. 5 Statutu Gminy Piława Górna, zwołuję XXXII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Piławie Górnej VIII kadencji na dzień 30 września 2021 roku. Otwarcie sesji nastąpi o godz. 9.30. Obrady Rady Miejskiej odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piławie Górnej.

Proponowany porządek obrad przekazuję w załączeniu.

 Przewodniczący

Rady Miejskiej w Piławie Górnej

Dariusz Madejski

 

UM Piława Górna

Dodaj komentarz

Komentarze (0)