komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

poniedziałek, 18 stycznia 2021

Piotra, Małgorzaty

XXX Sesja Rady Gminy Łagiewniki

poniedziałek, 30.11.2020 15:29 , komentarze: 0 , odsłony: 313
kategorie artykułu:

26 listopada br., odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Łagiewniki. Sesja z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z epidemią COVID-19 odbyła się w trybie zdalnym.

W pierwszej części sesji została przekazana informacja o rozwiązaniu jednego z dwóch klubów radnych działających w Radzie Gminy Łagiewniki tj: klubu radnych „Aktywna Gmina Łagiewniki”, który został utworzony w listopadzie 2018 roku. Radni z wymienionego klubu wyrazili wolę przystąpienia do klubu „Bliżej Mieszkańców Gminy Łagiewniki”, liczącego od tego momentu 15 radnych, czyli całą Radę.

Ideą oraz nadrzędnym celem jaka przyświecała temu połączeniu była i jest praca ponad podziałami na rzecz Mieszkańców naszej gminy. Warto stawiać na współpracę i zespołowe działanie, gdyż są one istotą sprawnego funkcjonowania gminy.

W dalszej części sesji wójt przedstawił obszerną informację na temat realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg, oświetlenia ulicznego, zieleni oraz czystości na terenie Gminy Łagiewniki w roku 2020.
Na XXX Sesji podjęto 6 uchwał:
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2021 rok (projekt nr 190),
- w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Łagiewniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok (projekt nr 191),
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (projekt nr 192),
- w sprawie trybu i harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Gminy Łagiewniki oraz przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łagiewniki (projekt nr 193),
- w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/133/16 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. (projekt nr 194),
- w sprawie zmian budżetowych (projekt nr 197)

Z pełną treścią wszystkich podjętych uchwał oraz nagraniem z przebiegu obrad można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Gminy Łagiewniki.

W sprawach różnych poruszano wiele kwestii, w tym sprawę suszarni kukurydzy w Łagiewnikach. Problem zanieczyszczenia części Łagiewnik w trakcie pracy suszarni powraca co roku. Sprawę zgłosiłam do Urzędu Gminy.

O działalności suszarni zostały już powiadomione organy powołane do rozwiązania problemu.

         Dobromiła Szachniewicz
Przewodnicząca Rady Gminy Łagiewniki

 

Wasze komentarze

sobota, 16.1.2021 12:40
piątek, 15.1.2021 15:55
2
piątek, 15.1.2021 20:43
piątek, 15.1.2021 20:45
piątek, 15.1.2021 15:05
czwartek, 14.1.2021 11:00
środa, 13.1.2021 11:13
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna