komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

wtorek, 2 marca 2021

Heleny, Halszki

XXV Sesja Rady Miejskiej w Piławie Górnej

poniedziałek, 25.1.2021 13:50 , komentarze: 0 , odsłony: 237
kategorie artykułu:

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 13 ust. 5 Statutu Gminy Piława Górna, zwołuję XXV Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Piławie Górnej VIII kadencji na dzień 29 stycznia 2021 roku. Otwarcie sesji nastąpi o godz. 9.30.

Obrady Rady Miejskiej odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piławie Górnej. Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).  Zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) dopuszczona została możliwość zdalnego trybu obradowania organów kolegialnych jednostki samorządu terytorialnego. Radni biorący udział w zdalnym posiedzeniu sesji proszeni są o zalogowanie się na platformie posiedzenia.pl. W razie braku możliwości uczestniczenia w sesji w formie zdalnej prosimy radnych o kontakt z Biurem Rady Miejskiej w Piławie Górnej w celu ustalenia zasad udziału w posiedzeniu. Ponadto prosimy o pozostawanie w trakcie posiedzenia w ewentualnym kontakcie telefonicznym na wypadek awarii technicznych.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

XXV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskie w Pilawie Górnej

w dniu 29 stycznia 2021 r. godz.: 09:30

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

5.a. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej
w Piławie Górnej na 2021 rok - projekt uchwały nr 137/2021,

5.b. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok - projekt uchwały nr 138/2021,

5.c. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Piławie Górnej na 2021 rok - projekt nr 139/2021.

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Apelu do Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie realizacji projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 – projekt apelu nr 1/2021.

7. Przedstawienie sprawozdań za 2020 rok z działalności:

7.a. Komisji Budżetu i Infrastruktury Społecznej,

7.b. Komisji Mienia Komunalnego i Infrastruktury Technicznej,

7.c. Komisji Rewizyjnej,

7.d. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

7.e. Rady Miejskiej.

8. Wnioski i zapytania radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie sesji, ustalenie terminu następnego spotkania.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Piławie Górnej

Dariusz Madejski

 

Wasze komentarze

dzisiaj, 5 godz temu
dzisiaj, 6 godz temu
dzisiaj, 7 godz temu
dzisiaj, 8 godz temu
dzisiaj, 8 godz temu
poniedziałek, 1.3.2021 16:28
poniedziałek, 1.3.2021 15:15
2
poniedziałek, 1.3.2021 14:50
sobota, 27.2.2021 13:44
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Mobilna Myjnia Parowa
Mobilna Myjnia Parowa
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Mati Autogaz
Mati Autogaz