komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

wtorek, 19 stycznia 2021

Henryka, Mariusza

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Piławie Górnej

poniedziałek, 23.11.2020 14:45 , komentarze: 0 , odsłony: 1071
kategorie artykułu:

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz § 13 ust. 5 Statutu Gminy Piława Górna, zwołuję XXIII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Piławie Górnej VIII kadencji na dzień 26 listopada 2020 roku. Otwarcie sesji nastąpi o godz. 8.30

Obrady Rady Miejskiej odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piławie Górnej.

Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).  Zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) dopuszczona została możliwość zdalnego trybu obradowania organów kolegialnych jednostki samorządu terytorialnego.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piławie Górnej

w dniu 26 listopada 2020 r., godz.: 08:30

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przedstawienie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
4.  Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.  Informacja na temat rozwoju sportu w mieście - wykorzystanie obiektów sportowych      na terenie miasta.
6.  Rozpatrzenie projektów uchwał:

6.a. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Piława Górna - projekt uchwały nr 121/2020,

6.b. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Piława Górna
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 - projekt uchwały nr 122/2020,

6.c. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2020 – projekt uchwały nr 123/2020,

6.d. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dzierżoniowskiemu - projekt uchwały nr 124/2020,

6.e. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piława Górna – projekt uchwały nr 125/2020,

6.f. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/84/2020 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty – projekt uchwały nr 126/2020,

6.g. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/85/2020 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – projekt uchwały nr 127/2020,

6.h. w sprawie uchylenia uchwały Nr 96/XXII/2016 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości – projekty uchwały nr 128/2020,

6.i. w sprawie uchylenia uchwały Nr 103/XXV/2016 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt uchwały nr 129/2020,

6.j. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piława Górna – projekt uchwały nr 130/2020.

7.      Wnioski i zapytania radnych.8.      Sprawy różne.9.      Zamknięcie sesji, ustalenie terminu następnego spotkania. UM Piława Górna

 

Wasze komentarze

niedziela, 17.1.2021 13:45
sobota, 16.1.2021 12:40
piątek, 15.1.2021 15:55
2
piątek, 15.1.2021 20:43
piątek, 15.1.2021 20:45
piątek, 15.1.2021 15:05
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny