komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

środa, 2 grudnia 2020

Balbiny, Bibianny

XXII Sesja Rady Miejskiej w Piławie Górnej

wtorek, 27.10.2020 10:57 , komentarze: 0 , odsłony: 160
kategorie artykułu:

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz § 13 ust. 5 Statutu Gminy Piława Górna, zwołuję XXII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Piławie Górnej VIII kadencji na dzień 30 października 2020 roku. Otwarcie sesji nastąpi o godz. 9.30.

Obrady Rady Miejskiej odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piławie Górnej.

Z uwagi na obowiązujący nadal stan zagrożenia epidemicznego. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Stosownie do treści  art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374), organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (..) mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia (..), a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

XXII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piławie Górnej w dniu 30 października 2020 r., godz.: 09:30

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

4. Wystąpienie Pana Stanisława Jurcewicza Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

5. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Piława Górna za I półrocze 2020 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej za I półrocze 2020 roku.

7. Informacja na temat pozyskiwania środków zewnętrznych oraz ich wykorzystaniaw I półroczu 2020 roku.

8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych w 2020 roku.

9. Informacja na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

10.a. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - projekt uchwały nr 115/2020,

10.b. przystąpienia Gminy Pilawa Górna do prac nad utworzeniem i opracowaniem Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 - projekt uchwały nr 116/2020,

10.c. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 – projekt nr 117/2020,

10.d. umorzenia postępowania skargowego - projekt uchwały nr 118/2020,

10.e. pozostawienia skargi bez rozpoznania - projekt uchwały nr 119/2020,

10.f. uznania skargi na działalność Burmistrza Piławy Górnej za bezzasadną – projekt uchwały nr 120/2020.

11. Wnioski i zapytania radnych.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie sesji, ustalenie terminu następnego posiedzenia.

UM Piława Górna

 

Wasze komentarze

dzisiaj, 1 godz temu
dzisiaj, 2 godz temu
1
wtorek, 1.12.2020 09:50
wtorek, 1.12.2020 07:25
2
poniedziałek, 30.11.2020 15:29
poniedziałek, 30.11.2020 15:27
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
HOTEL MIODOWY
HOTEL MIODOWY
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE