komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

poniedziałek, 13 lipca 2020

Henryka, Kingi

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

poniedziałek, 22.6.2020 11:19 , komentarze: 0 , odsłony: 305
kategorie artykułu:

W związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. i potrzebą odpowiedniego zabezpieczenia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka) na terenie kraju, a także w związku z wejściem w życie przepisów umożliwiających uruchomienie szybkiej ścieżki procedowania projektów unijnych, wdrożono projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze  pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

Liderem projektu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Wojewoda Dolnośląski pełni funkcję Partnera w realizacji zadań na terenie województwa dolnośląskiego.

Czas realizacji projektu to: maj – wrzesień  2020.

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez:

  • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego);
  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).

Odbiorcami wsparcia są jednostki samorządu szczebla powiatowego i samorządu województwa, odpowiedzialne za organizację placówek opiekuńczo–wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Zakupione w ramach projektu produkty zostaną rozdysponowane i przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego poszczególnym podmiotom pieczy zastępczej.

Środki przeznaczone na realizację Projektu dla województwa dolnośląskiego wynoszą: 12 347 203 zł i pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (tj. 15,72% - 1 940 980 zł) oraz z rezerwy celowej budżetu środków europejskich (tj. 84,28% - 10 406 223 zł).        

DUW           

 

Wasze komentarze

piątek, 10.7.2020 15:07
środa, 8.7.2020 10:56
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
HOTEL MIODOWY
HOTEL MIODOWY