komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

poniedziałek, 20 września 2021

Filipiny, Eustachego

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego

wtorek, 29.6.2021 11:30 , komentarze: 9 , odsłony: 3669
kategorie artykułu:

29 czerwca odbyła się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, której głównym tematem była debata nad Raportem o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2020 rok.

Tym razem dokument, który został przygotowany w oparciu o zapisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, podsumowuje działalność Zarządu i Rady Powiatu w 2020 roku. Raport o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego stanowi opis realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.

Wstęp do debaty nad dokumentem wygłosił starosta Grzegorz Kosowski, który stwierdził między innymi: Za sprawą trwającej pandemii COVID-19 był to trudny czas dla naszego samorządu, szczególnie pod względem organizacyjnym i finansowym. Cieszę się jednak, że mimo wielu wyzwań i ograniczeń z tym związanych, po raz kolejny budżet powiatu został zrealizowany z nadwyżką. Oznacza to, że finanse Powiatu Dzierżoniowskiego nadal są bezpieczne i pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość.


Starosta dodał również – 2020 rok można zaliczyć do udanych w kwestii zrealizowanych inwestycji i projektów. Należy podkreślić, że część z nich mogliśmy wykonać dzięki pozyskaniu funduszy zewnętrznych – w tym ze środków rządowych.

Należy wspomnieć, że przed sesją Raport o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego uzyskał pozytywne opinie poszczególnych komisji Rady. Wszystkie uwagi do dokumentu zgłoszone przez radnych w trakcie komisji zostały uwzględnione przez Zarząd Powiatu w ostatecznej wersji Raportu.

W wyniku debaty nad Raportem Rada Powiatu Dzierżoniowskiego udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego.

W dalszej części sesji radni ocenili realizację budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2020 rok.
Sprawozdanie w tej sprawie złożyła skarbnik powiatu Iwona Swendrak – Zając. Po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonywanych w budżecie na przestrzeni całego 2020 roku, dochody budżetowe wykonano w wysokości 110.413 508,20 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, poniesione wydatki z budżetu powiatu wyniosły 104.235.652,06 zł, tj. 93,76% założeń planowanych. Dzięki temu nadwyżka budżetowa za 2020 rok wyniosła 6.177.856,14 zł.

Ogólne zadłużenie powiatu wynikające z zaciągania zobowiązań finansowych w poprzednich kadencjach samorządu wynosi na dzień 31.12.2020 roku – 3.041 611,88 zł. Na niską wartość zadłużenia miało wpływ racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi. Warto podkreślić, że w minionym roku Zarząd Powiatu spłacił zobowiązania – wynikające z ogólnego zadłużenia samorządu – na kwotę 1.600.000 złotych.

W drodze głosowania Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2020 rok. Dodatkowo podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Więcej na temat podjętych uchwał znaleźć można na stronie powiatu w systemie internetowym E-sesja.

Należy dodać, że na początku sesji przewodniczący Rady Powiatu Jacek Grzebieluch wraz ze starostą Grzegorzem Kosowskim wręczyli nagrody w pierwszej edycji konkursu „Powiat Ma Talent”.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

 

Wasze komentarze

kompletny brak zaufania !!!
wtorek, 29.06.2021 19:25 autor:
Zarzad Powiatu Dzierzoniowskiego. Dumnie to brzmi!!!
wtorek, 29.06.2021 12:41 autor: Jozek z Uciechowa. Jeszcze 100 l
A no chyba ze tak
wtorek, 29.06.2021 13:39 autor:
czwartek, 29.7.2021 11:23
42
środa, 7.7.2021 09:00
91
czwartek, 1.7.2021 08:00
12
czwartek, 17.6.2021 14:00
111
piątek, 28.5.2021 17:05
6
sobota, 1.5.2021 14:02
4
wtorek, 23.2.2021 13:00
10
środa, 27.1.2021 12:00
58
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Basen Fitness Aquarius
Basen Fitness Aquarius
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Mati Autogaz
Mati Autogaz