komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

środa, 21 kwietnia 2021

Anzelma, Bartosza

Wnioski w procesie inwestycyjno-budowlanym przez internet

piątek, 5.3.2021 11:57 , komentarze: 0 , odsłony: 193
kategorie artykułu:

Cały proces cyfryzacji procedur budowlanych rozłożony jest na etapy. Cyfryzacja umożliwia inwestorom składanie wniosków oraz dokonywanie zgłoszeń w postaci elektronicznej.

Wdrożenie serwisu e-budownictwo

Inwestor będzie miał możliwość wyboru, czy chce w procesie budowlanym kontaktować się z organem administracji architektoniczno-budowlanej w formie elektronicznej czy papierowej.

Na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, znajdują się główne założenia tej reformy.

Od początku lutego 2021 r. istnieje możliwość elektronicznego wypełniania i przesyłania do organów administracji przez serwis e-budownictwo pierwszych kilku formularzy wniosków, zgłoszeń objętych nowelizacją Prawa budowlanego.

W następnej kolejności, od lipca b r. inwestorzy będą mogli złożyć w sposób elektroniczny kolejne formularze wniosków, zgłoszeń, w tym wnioski o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym.

Od 4 lutego 2021 r. można:
– złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
– zgłosić budowę lub inne roboty budowlane (z wyjątkiem tych zgłoszeń, do których konieczne jest dołączenie projektu budowlanego),
– zgłosić rozbiórkę,
– złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
– złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego (do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego),
– złożyć wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,
– zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego),
– złożyć wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
– zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
– złożyć wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania niektórych obowiązków kierownika budowy, o których mowa w art. 45a ust. 1 Prawa budowlanego,
– złożyć wniosek o legalizację (do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego),
– złożyć wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego (do Gmin Miejskich/Wiejskich),
– złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Od 1 lipca będzie można:
– złożyć wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
– złożyć wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym,
– złożyć wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
– złożyć wniosek o zmianę pozwolenia na budowę,
– złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,
– złożyć wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego),
– zawiadomić o zakończeniu budowy (do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego),
– złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie (do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

Od 5 lipca 2021 r. będzie można:
– dokonać zgłoszenia z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Wypełniony formularz można podpisać za pośrednictwem platformy e-PUAP, korzystając z profilu zaufanego i w całości wysłać za pośrednictwem serwisu e-budownictwo.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

 

Wasze komentarze

dzisiaj, 3 godz temu
dzisiaj, 4 godz temu
2
dzisiaj, 7 godz temu
1
poniedziałek, 19.4.2021 12:45
7
poniedziałek, 19.4.2021 09:45
1
niedziela, 18.4.2021 15:03
3
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
AMJ Dzierżoniów
AMJ Dzierżoniów
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Mobilna Myjnia Parowa
Mobilna Myjnia Parowa