Wiemy kto będzie kandydował na burmistrza Bielawy. Andrzej Dyszewski: Zmiana dla lepszej przyszłości miasta

niedziela, 11.2.2024 19:30 10073

W nadchodzących wyborach samorządowych miasto Bielawa stoi przed wyborem, który może zdecydowanie wpłynąć na jego przyszłość. Jednym z kandydatów na urząd burmistrza , który ma na celu przemianę i poprawę sytuacji w tym mieście,  jest dr inż. Andrzej Dyszewski -  znany i szanowany mieszkaniec Bielawy, który 8 lutego br.  zarejestrował Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie Obywatelskie dla Bielawy".  Jego kandydatura kieruje się głębokim zrozumieniem problemów, jakie dotykają mieszkańców Bielawy, oraz determinacją w ich rozwiązaniu. 

POSŁUCHAJ PODCASTU TUTAJ

 

Niezmiernie istotnym aspektem, na który zwraca uwagę kandydat na burmistrza, jest ekologia i zrównoważony rozwój. Bielawa, podobnie jak wiele miast, boryka się z problemem zanieczyszczenia środowiska oraz nie do końca właściwym zagospodarowaniem terenów miejskich. W okresie zimowym, spalanie węgla i innych paliw stałych prowadzi do wzrostu stężenia pyłów PM2.5 i PM10, co wpływa negatywnie na zdrowie mieszkańców. W ramach swojego programu, Andrzej Dyszewski dąży do wprowadzenia nowych rozwiązań proekologicznych.

Kolejną kwestią, która leży na sercu kandydata, jest zatrudnienie.  Bielawa potrzebuje nowych miejsc pracy, nowych inwestorów, aby zatrzymać zdolnych, młodych ludzi i przeciwdziałać odpływowi siły roboczej.

Dr inż. Andrzej Dyszewski chce postawić także na na rozwój edukacji i kultury w mieście. Szkoły i placówki kulturalne odgrywają kluczową rolę w formowaniu społeczeństwa oraz w kreowaniu atrakcyjnego wizerunku miasta. Andrzej Dyszewski planuje inwestycje w edukację, wspierając szkoły i przedszkola oraz promując programy kulturalne, które integrują społeczność lokalną i wspierają rozwój młodych talentów.

Dr inż. Andrzej Dyszewski to kandydat, który nie tylko dostrzega bolączki miasta Bielawy, ale również ma konkretne pomysły na ich rozwiązanie. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KANDYDAT PRZEDSTAWI W KOLEJNYCH PUBLIKACJACH. Jego wizja przyszłości opiera się na współpracy, innowacji i trosce o dobro wspólne mieszkańców.

Więcej o kandydacie: Kim jest dr inż. Andrzej Dyszewski? - czytaj TUTAJ