komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

czwartek, 28 maja 2020

Jaromira, Justa

We wtorek próbne otwarcie targowiska w Dzierżoniowie [WIDEO]

poniedziałek, 30.3.2020 13:13 , komentarze: 133 , odsłony: 15338
kategorie artykułu:

W ograniczonym zakresie i przy zachowaniu specjalnych zasad bezpieczeństwa dzierżoniowski targ będzie otwarty we wtorek. Decyzja o możliwości handlu w czwartek i w sobotę uzależniona jest od tego, w jaki sposób będziemy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Z rekomendacją dotyczącą otwarcia targowisk zwrócił się do samorządów minister rolnictwa.  Główny Inspektorat Sanitarny opracował zasady, jakie mają być przestrzegane podczas handlu. Są one podobne, do tych obowiązujących w sklepach wielkopowierzchniowych.

- Zdaję sobie sprawę, że to decyzja budząca wiele emocji. Podjąłem ją, by umożliwić zbywanie towarów dla stale handlujących na targu i dać dostęp mieszkańcom do żywności od lokalnych dostawców. Celowo pierwszym dniem sprawdzenia, czy targ może się odbywać jest wtorek, kiedy zazwyczaj ruch jest najmniejszy. To nam da odpowiedź na kolejne dni, ale zaznaczam, że jeśli targ miałby się odbyć w sobotę, to będzie ograniczony wyłącznie do handlowania żywnością – mówi Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa.

Najważniejsze zasady obowiązujące podczas wtorkowego targu:

 • na targowisko można będzie wejść wyłącznie od strony ul. Wrocławskiej; pozostałe wejścia będą zamknięte i nie będą czynne parkingi przy targu i na koronie stadionu;
 • korzystanie z zakupów na targowisku możliwe będzie wyłącznie po przeprowadzeniu obowiązkowej dezynfekcji rąk, przy wejściu na plac targowy. Dezynfekcję będzie przeprowadzać obsługa targowiska;
 • każdy sprzedawca ma obowiązek obsługi w rękawiczkach oraz posiadać w miejscu handlu płyn do dezynfekcji rąk, dostępny dla kupujących;
 • produktów spożywczych mogą dotykać wyłącznie osoby sprzedające;
 • kupujących obowiązuje nakaz utrzymywania bezpiecznych odstępów (minimum 1,5 m);
 • po każdym dniu targowym cała przestrzeń handlowa będzie każdorazowo dezynfekowana;
 • w czasie targu będzie więcej niz zazwyczaj strażników miejskich, którzy będą pilnować przestrzegania zasad bezpieczeństwa;  
 • w razie konieczności może zostać wprowadzony limit osób przebywających jednocześnie na targu, lub ze względów bezpieczeństwa targowisko może zostać w każdej chwili zamknięte decyzją burmistrza bądź powiatowego inspektora sanitarnego.

                                                                                        UM Dzierżoniów

 

Szczegółowe zalecenia GIS w sprawie targowisk i bazarów znajdujące się na stronie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność – zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus).

Targowiska i bazary są specyficznymi miejscami obrotu żywnością. Mogą być zorganizowane w różny sposób – jako obszary zadaszone i/lub place na wolnym powietrzu. Na ich terenie mogą znajdować się zarówno większe sklepy, sklepiki jak również stragany z produktami spożywczymi. W celu zapobiegania zagrożeniu jakim jest ryzyko zakażenia COVID-19 w tych miejscach handlu,  rekomenduje się ich zarządcom stosowanie w rygorystyczny sposób wymagań higienicznych omówionych poniżej.

Aktualna sytuacja powinna być motywacją dla branży spożywczej, aby jeszcze skrupulatniej przestrzegać wymagań sanitarnych i higienicznych na każdym etapie łańcucha żywnościowego. Przepisy prawa żywnościowego nakładają na przedsiębiorców wymagania higieniczne, których celem jest zapobieganie zanieczyszczeniu mikrobiologicznemu żywności.  W okresie aktualnego zagrożenia epidemiologicznego, należy zadbać o stosowanie tych wymagań, aby zapobiec nie tylko zakażeniu koronawirusem, ale przede wszystkim również innym zanieczyszczeniom mikrobiologicznym żywności, które narażają zdrowie konsumentów i mogą prowadzić do zatruć pokarmowych.

Dlatego też należy:

 1. Stosować właściwą higienę rąk
 2. Stosować higienę kaszlu i oddychania
 3. Stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością
 4. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego
 5. Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra)
 6. W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych
   

UWAGA!

Osoby wykazujące wszelkie objawy chorobowe nie mogą pracować przy obrocie/produkcji żywności!

1. Higiena rąk:

Osoby mające kontakt z żywnością, muszą często myć ręce:

 • Przed rozpoczęciem pracy;
 • Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
 • Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
 • Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
 • Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
 • Po skorzystaniu z toalety;
 • Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
 • Po jedzeniu, piciu, lub paleniu;
 • Po kontakcie z pieniędzmi.

W przypadku straganów na bazarze/targowisku np. z warzywami i owocami, gdzie dostęp do wody jest utrudniony – należy ręce dezynfekować przy użyciu płynów dezynfekujących lub chusteczek nasączonych takim płynem

2. Higiena kaszlu i oddychania:

 • Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku ani na produkty spożywcze.

3. Zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością:

Osoby pracujące przy dostawie i sprzedaży żywności na targowiskach, bazarach – na straganach, w sklepikach, stoiskach etc. -powinny zweryfikować wprowadzone dobre praktyki higieniczne, tak aby:

 • zaktualizować je, jeśli jest to uzasadnione,
 • przypomnieć sprzedawcom i pracownikom wdrożone wymagania higieniczne
 • rygorystycznie je stosować,
 • zapewnić właściwe warunki przechowywania produktów – etykiety produktów zawierają wskazówki w jakiej temperaturze należy je przechowywać, co ma kluczowe znaczenie w przypadku żywności nietrwałej mikrobiologicznie jak np. produkty i wyroby mięsne, mleko, jogurty i inne produkty mleczne, sałatki, kiełki, soki jednodniowe etc.);
 • weryfikować terminy przydatności do spożycia, ma to szczególne znaczenie w przypadku ww. produktów nietrwałych mikrobiologicznie. Nie wolno oferować (np. przy kasie, na ladzie), bez zapewnienia warunków chłodniczych produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia, które powinny być przechowywane w lodówce.
 • zapobieganie zakażeniom krzyżowym i niewłaściwym praktykom.

Przykłady:

 • jaja nie powinny być przekładane do innych opakowań, niż te w których zostały dostarczone, po kontakcie dłonie-jaja należy umyć lub zdezynfekować ręce;
 • nie należy kłaść produktów tj. ser, wędliny, mięso etc. bezpośrednio na wadze,
 • surowe mięso i jaja są potencjalnym źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych, należy zapobiegać ich kontaktowi z żywnością przeznaczoną do bezpośredniego spożycia (np. ser, wędliny). Jest ona spożywana bezpośrednio, bez obróbki cieplnej, a więc zanieczyszczenie mikrobiologiczne może być realnym zagrożeniem dla konsumenta;
 • stosowanie rękawiczek jednorazowych w sposób higieniczny, gdyż stosowane niewłaściwe mogą być nośnikiem groźnych bakterii – np. dotykanie mięsa w rękawiczce jednorazowego użytku, którą następnie pobieramy pieniądze a potem nakładamy na wagę wędlinę powoduje, że bakterie występujące na mięsie i na pieniądzach zostaną przeniesione na wędlinę, podobnie jak w przypadku nie umytych rąk.
 • Produkty spożywcze muszą być identyfikowalne, mieć określony termin przydatności do spożycia/datę minimalnej trwałości. Nie wolno handlować żywnością niewiadomego pochodzenia, z nielegalnych źródeł – to nielegalne i niebezpieczne! (poza wysokim ryzykiem dotyczącym potencjalnych negatywnych skutków zdrowotnych dla konsumenta istotne jest również ryzyko rozprzestrzeniania się ASF poprzez obrót nielegalną dziczyzną i produktami wieprzowymi).
 • Należy przestrzegać obowiązku odsunięcia od pracy z żywnością w przypadku złego staniu zdrowia – nie tylko objawów koronawirusa, ale również wszelkich innych objawów ze strony układu pokarmowego, oddechowego, chorobowych zmian skórnych i innych chorób zakaźnych.
 • Należy wzmóc nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny, potencjalnie zapobiegającym rozprzestrzenianiu się wirusa, w szczególności:

a) w sklepikach i sklepach oraz budkach na bazarach/targowiskach:

 • zintensyfikować procesy mycia i dezynfekcji – podłóg, lad, używanego sprzętu sklepach, koszyków sklepowych, kas, taśm przy kasach, poręczy, uchwytów, terminali płatniczych etc.;
 • ograniczać w miarę możliwości ekspozycję żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia tj. pieczywa, ciast np. przez przykrycie folią opakowań, przestawienie tych produktów w miejsce oddalone od konsumenta, tak aby nie leżała ona obok miejsca podawania produktów;
 • zaleca się ograniczanie możliwości samoobsługowego zakupu wyrobów piekarniczych, cukierniczych pieczywa – wskazane jest podawanie i pakowanie przez sprzedającego produkty tj. pieczywo, wyroby cukiernicze, bułki, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością;

b) na straganach i stoiskach np. z owocami i warzywami:

 • podawać i pakować produkty przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością;
 • dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi.

4. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe tj.: gorączka, kaszel, duszność.

Nie dopuszczać do kontaktu z surowcem lub produktem osób, które mają objawy zakażenia dróg oddechowych, nawet łagodny kaszel albo gorączkę.

W przypadku nieprzestrzegania tych zasad nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi.

5. Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra).

Dotyczy to zarówno osób w sklepikach i sklepach jak również na terenie całego targowiska, gdzie nie powinno się znajdować zbyt wiele osób.

Osoby, które oczekują na swoją kolej po zakupy również powinny zachować dystans 1.5m. W sklepach i sklepikach należy zachować ten odstęp między klientami, jak również od osób sprzedających.

Poza częstym myciem i dezynfekcją, w sklepach/sklepikach w miarę możliwości zaleca się wietrzenie pomieszczeń.

6. W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych

Płatności bezgotówkowe są bezpieczniejsze, jednakże trzeba mieć na uwadze np. seniorów, który często nie korzystają z płatności kartą. Powinni mieć oni możliwość dokonania płatności, dlatego też po każdym kontakcie z gotówką, należy myć ręce lub przynajmniej je zdezynfekować preparatem na bazie 60% alkoholu.

Możliwe jest też zorganizowanie dowozu towaru do klientów – w miarę możliwości kadrowych/transportowych.

Zarządco! Bardzo ważna jest dbałość o czystość i higienę całego targowiska, zarządzanie odpadami – wywóz śmieci, regularne sprzątanie, a także zintensyfikowanie  mycia i dezynfekcji toalet, wskazane jest ustalenie harmonogramów dezynfekcji obiektów ogólnodostępnymi środkami, dbałość o odstępy między klientami (np. informacje w formie plakatów jak myć ręce w toaletach ogólnodostępnych, wywieszki, a jeśli to konieczne ograniczenie liczby klientów przebywających jednocześnie na targowisku/bazarze, zapewnienie przy wejściu na bazar/targowisko pojemników z płynem dezynfekcyjnym).

W przypadku gdy powyższe wymagania nie mogą być przestrzegane, zarządca targowiska powinien podjąć decyzję, w trosce o dobro i bezpieczeństwo konsumentów, o ograniczeniu działania części lub całości targowiska/bazaru.

Żywność a koronawirus

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował w dniu 9.03.2020 stanowisko, iż zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2.

Informacja EFSA: https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route

W zachowaniu bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności istotne jest rygorystyczne zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa żywności, które służą zapobieganiu jej zanieczyszczeniu, w tym również wtórnemu zanieczyszczeniu na etapie dystrybucji i sprzedaży, o czym mowa w powyższych zaleceniach.

 

Wasze komentarze

O co tu chodzi ludzie starsi umierają a oni im...
środa, 01.04.2020 15:39 autor: Polak
Duchowni z koronom bendom?
wtorek, 31.03.2020 09:32 autor: sars
A kiedy otwierają urząd miasta ?
wtorek, 31.03.2020 07:17 autor: Tir
Cały czas jest otwarty
wtorek, 31.03.2020 07:53 autor:
Śnieg mądrzejszy od rządzących
wtorek, 31.03.2020 07:07 autor: as
Nie jedna pani krzyczy ze targ jest zly ale do...
wtorek, 31.03.2020 00:16 autor:
No i co z tego ma niby wynikać? Na tej...
wtorek, 31.03.2020 00:21 autor:
to jakiś żart? widać, że w DDZ rządzi POpulizm
poniedziałek, 30.03.2020 19:40 autor:
W Wuhan zaczęło się od targowiska.
poniedziałek, 30.03.2020 22:29 autor:
PRIMA APRILIS DOPIERO PO JUTRZE I KOMUŚ SIĘ DATY POPIE...LIŁY...
poniedziałek, 30.03.2020 22:30 autor: Ilicz
Na pogrzebach są ograniczenia … a tu taki pomysł ?...
poniedziałek, 30.03.2020 22:24 autor:
Wirus szaleje, ludzie umieraja od koronawirusa, a tu otwieraja targ?...
poniedziałek, 30.03.2020 22:09 autor: Mieszkaniec
Już wiadomo po co zrzutke na szpila robią , żeby...
poniedziałek, 30.03.2020 21:59 autor: Tir
Każdego z nas,co to za badanie przez telefon?
poniedziałek, 30.03.2020 22:06 autor:
Brawa dla Pana Hordyja!!!
poniedziałek, 30.03.2020 21:01 autor: Aneta
świadomie wysyłacie seniorów na rzeź - brawo za pomysłowość. co...
poniedziałek, 30.03.2020 20:55 autor: brawo...
Super pomysł .
poniedziałek, 30.03.2020 20:54 autor:
Kto to wymyślił Co za nie przemyślana decyzja Tu się liczy zdrowie...
poniedziałek, 30.03.2020 20:36 autor: Marta Sz
O co w tym wszystkim chodzi, siedzimy w domach, czy...
poniedziałek, 30.03.2020 20:27 autor: PANI ZDROWY ROZSĄDEK
ta korona to wielka sciema to jest kryzys
poniedziałek, 30.03.2020 20:26 autor:
łlo ja pierdziele co za ton----mieć taką babę w domu...
poniedziałek, 30.03.2020 19:44 autor:
Racja !!!!!!!!!!!!
poniedziałek, 30.03.2020 18:49 autor:
wirusy są wszędzie niezależnie jak będziesz histeryzować
poniedziałek, 30.03.2020 18:56 autor: edzio
Co za bzdura!! Ktoś powinien za to oberwać i to...
poniedziałek, 30.03.2020 17:08 autor:
LUDZIE,SKĄD W WAS TYLE JADU I NIENAWIŚCI. TO TYLKO TARG....
poniedziałek, 30.03.2020 18:30 autor:
propozycja- ci co chcą niech się zabiją deskami w domu...
poniedziałek, 30.03.2020 18:58 autor: bez
Za sam ten pomysł dowalić kare i to z najwyższej...
poniedziałek, 30.03.2020 19:16 autor: szczery
Ale wy pieprzycie przeciwnicy targu..a mięso z zagranicy i resztę...
poniedziałek, 30.03.2020 18:54 autor: Biolog
Nik nikogo nie zmusza iść na targ ale może...
poniedziałek, 30.03.2020 18:07 autor:
Początek eutanazji 9000 seniorów w Dzierżoniowie ?????
poniedziałek, 30.03.2020 17:31 autor: senior
Wojewoda dolnośląski został już poinformowany o tym wybryku
poniedziałek, 30.03.2020 15:36 autor: Wt
wybryk ????
poniedziałek, 30.03.2020 16:49 autor:
Widzieliscie co sie w lodzi dzialo na targowisku ahah. Głupki...
poniedziałek, 30.03.2020 14:03 autor: Patryk
gorzej z chłopem,też sie drapie i sika po krzakach,a w...
poniedziałek, 30.03.2020 18:03 autor:
200%
poniedziałek, 30.03.2020 18:04 autor:
100 % Racji
poniedziałek, 30.03.2020 16:45 autor:
mam nadzieję, że wyjście będzie od innej strony
poniedziałek, 30.03.2020 17:52 autor: agata
Kucharski czas włączyć myślenie
poniedziałek, 30.03.2020 17:21 autor: rysiu
Pan Kucharski pokazuje totalną zlewę na wszystko co to za...
poniedziałek, 30.03.2020 15:48 autor: Xx
"powiadomiom" masakra.
poniedziałek, 30.03.2020 16:34 autor:
gorzej jest z ;morze;
poniedziałek, 30.03.2020 16:40 autor:
Ja rozum
poniedziałek, 30.03.2020 17:00 autor:
Wypisujecie na burmistrza, radnych, a czy czsem to wy handlujacy...
poniedziałek, 30.03.2020 15:55 autor: Handlujaca
Stan na dziś: sanepid zlecił pobór próbek do badań 49...
poniedziałek, 30.03.2020 16:07 autor:
Do pójścia na targ nikt nikogo nie zmusza ja szanuje...
poniedziałek, 30.03.2020 16:04 autor:
Rozsądna i odważna decyzja. Na targu może być bezpieczniej jak...
poniedziałek, 30.03.2020 13:28 autor: zadowolony
Ty chyba handlarz z targu ???
poniedziałek, 30.03.2020 16:05 autor:
wiara w kogo w pisiorkow haha
poniedziałek, 30.03.2020 15:29 autor:
Tyle się mówi o zostaniu w domu a targ otwierają...
poniedziałek, 30.03.2020 15:16 autor: B...
https://youtu.be/y39Y6ANewME
poniedziałek, 30.03.2020 14:27 autor:
Logika PO NIE IDŹ NA WYBORY zasuwaj na targ
poniedziałek, 30.03.2020 15:17 autor:
Logika PiSu: nie idź na targ, ale zasuwaj na wybory.
poniedziałek, 30.03.2020 15:34 autor:
wybory tez zorganizuj bedziesz mial wiecej ludzi na sumieniu
poniedziałek, 30.03.2020 15:26 autor:
zróbcie jeszcze próbne głosowanie na 10 MAJA ''ZOSTAŃ W DOMU"
poniedziałek, 30.03.2020 15:01 autor: mieszkaniec
Wg WHO dzisiaj od 11 d0 15 na świecie zmarło...
poniedziałek, 30.03.2020 15:01 autor:
ALE JAJA ...... NA ŚWIĘTA
poniedziałek, 30.03.2020 14:55 autor: TOMASZ
Moi drodzy to wszystko nie trzyma się kupy-dupy , jak...
poniedziałek, 30.03.2020 14:51 autor: SS
Oj bedzie dzialooo!!!!!!
poniedziałek, 30.03.2020 14:13 autor:
Szybciej się zarazisz w supermarkecie niż na targu.
poniedziałek, 30.03.2020 14:07 autor:
Elegancko
poniedziałek, 30.03.2020 13:18 autor: Xyy
Schizofrenia... Zostań w domu... a przy tej okazji idź na...
poniedziałek, 30.03.2020 14:01 autor: s
Oj, ktoś chyba zostanie ukarany......
poniedziałek, 30.03.2020 14:04 autor:
Korony i wirusy na kilogramy !!!!
poniedziałek, 30.03.2020 13:56 autor: bb
wczoraj, 20 godz temu
18
wtorek, 26.5.2020 14:45
11
poniedziałek, 25.5.2020 14:30
91
poniedziałek, 25.5.2020 14:51
6
niedziela, 24.5.2020 18:45
17
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Mati Autogaz
Mati Autogaz
HOTEL MIODOWY
HOTEL MIODOWY
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec