komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

czwartek, 28 maja 2020

Jaromira, Justa

W Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie załatwisz pilne sprawy

poniedziałek, 30.3.2020 13:30 , komentarze: 5 , odsłony: 2200
kategorie artykułu:

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników w czasie trwania pandemii COVID-19, Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie jest zamknięte dla bezpośredniej obsługi klienta. Nie oznacza to jednak wstrzymania pracy urzędu.

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników w czasie trwania pandemii COVID-19, Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie jest zamknięte dla bezpośredniej obsługi klienta. Nie oznacza to jednak wstrzymania pracy urzędu. Wręcz przeciwnie, Starostwo pracuje w sposób ciągły i załatwia wszystkie pilne sprawy. Zmienił się tylko sposób obsługi klienta, który zgodnie z rządowymi zaleceniami, odbywa się w formie online i telefonicznie.

Dzięki temu, aby załatwić większość swoich spraw, mieszkańcy nie muszą przychodzić osobiście do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Z urzędem mogą po prostu skontaktować się zdalnie (dane kontaktowe poniżej).

Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że pewne kwestie wymagają dostarczenia do urzędu dokumentów. Dlatego też, w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia się koronawirusem, udostępnione zostały dwie skrzynki, do których mieszkaniec może wrzucić wymagane przez dany wydział dokumenty. Znajdują się one przy wejściu do dwóch budynków Starostwa (Rynek 27 i ul. Świdnicka 38 w Dzierżoniowie). Niemniej na początek zalecamy jednak pozostanie w domu i zdalny kontakt ze Starostwem. Dostarczać dokumenty prosimy wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym z pracownikami starostwa.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zaleceniami sanitarnymi, dostarczone do Starostwa dokumenty muszą odbyć czasową kwarantannę.

Dane kontaktowe dotyczące poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.pow.dzierzoniow.pl, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem bip.pow.dzierzoniow.pl

Poniżej przedstawiamy informacje o możliwościach załatwienia spraw w poszczególnych wydziałach:

Sprawy z zakresu Wydziału Komunikacji i Transportu

Wszelkie sprawy z zakresu działania Wydziału Komunikacji i Transportu, w szczególności rejestracja pojazdów, zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdów, wnioski o wydanie prawa jazdy będą realizowane w formie korespondencyjnej za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub platformy ePUAP.

Jednocześnie, mając na względzie obowiązujące przepisy dotyczące wymierzania kar z tytułu niedokonania w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w tym terminie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju informujemy, że niedopełnienie tych obowiązków z powodów związanych z epidemią koronawirusa będzie traktowane jako siła wyższa w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, wyłączająca odpowiedzialność z tytułu dokonanego naruszenia.

Informujemy również, że umówione wizyty zostają anulowane.

Korespondencję tradycyjną należy kierować na adres:
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów

Korespondencję elektroniczną na adres e-mail: kt@pow.dzierzoniow.pl lub poprzez platformę ePUAP.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących załatwianych spraw należy dzwonić na niżej wskazane numery telefonów:

Rejestracja pojazdów – 74 832 52 12, 74 832 52 13,

Prawa jazdy – 74 832 52 11,

Transport, SKP, OSK – 74 832 52 04.

Sprawy z zakresu Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Informujemy, że kontakt pracownika merytorycznego prowadzącego toczące się postępowanie administracyjne z wnioskodawcami, odbywać się będzie drogą telefoniczną, drogą wysyłkową, drogą e-mail lub przez platformę ePUAP.

Przyjmowanie nowych wniosków drogą wysyłkową lub przez platformę ePUAP.

Wydawanie zamówionych dokumentów wyłącznie drogą wysyłkową za doliczeniem opłaty.

Wszelkie druki wniosków możliwe do pobrania ze strony internetowej lub BIP urzędu.

Obsługa zgłoszonych prac geodezyjnych odbywać się będzie wyłącznie przez portal geodety: geoportal.pow.dzierzoniow.pl
natomiast wszelkie informacje pod nr telefonu 74 832-36-51 oraz na adres osrodek@pow.dzierzoniow.pl

Uwierzytelnione materiały powstałe w wyniku prac geodezyjnych mogą być dołączane w formie zeskanowanego dokumentu do konta geodety bądź przesyłane drogą wysyłkową za doliczeniem opłaty.

Telefoniczna obsługa klientów przez pracowników prowadzących postępowania odbywać się będzie pod nr telefonu:

Z zakresu geodezji i kartografii 74 831-61-07, 74 832-36-63 lub drogą e-mailową na adres:
pok_geodezja@pow.dzierzoniow.pl oraz geodezja@pow.dzierzoniow.pl.

Z zakresu nieruchomości 74 832-36-65, 74 832-52-19 lub drogą e-mailową na adres:
nieruchomosci@pow.dzierzoniow.pl lub gospodarka@pow.dzierzoniow.pl

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia użytkowania wieczystego na własność Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 62 9527 0007 0026 0837 2000 0005.

W sprawie ustalenia wysokości opłaty kontakt pod nr tel. 74 832-52-19, 74 832-36-65 (Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości) lub 74 832-52-09 (Wydział Budżetowo-Finansowy).

Sprawy z zakresu Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

Informujemy, że kontakt pracownika merytorycznego prowadzącego toczące się postępowanie administracyjne z wnioskodawcami, odbywać się będzie drogą telefoniczną, drogą e-mailową lub przez platformę ePUAP.

Przyjmowanie nowych wniosków wyłącznie drogą wysyłkową.

Wszelkie druki wniosków możliwe do pobrania ze strony internetowej lub BIP urzędu.

Telefoniczna obsługa klientów przez pracowników prowadzących postępowania odbywać się będzie pod nr telefonu:
74 832-52-16, 74 832-52-17, 74 832-52-15, 74 832-52-14 lub drogą e-mailową na adres architektura@pow.dzierzoniow.pl

Zakup i rejestracja dziennika budowy tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym w zakresie przekazania informacji dot. rejestracji i kwoty do zapłaty – przelewem na konto Starostwa 19 9527 0007 0026 0837 2000 0003.

Sprawy dotyczące sprowadzenia zwłok z zagranicy

Wnioski wraz z oświadczeniami niezbędnymi dla uzyskania decyzji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich – o sprowadzenie zwłok z zagranicy – mogą być składne do Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich na adres: so@pow.dzierzoniow.pl, w formie korespondencyjnej za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się poprzez e-mail na adres: powiat@pow.dzierzoniow.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 74 832 18 64.

Sprawy z zakresu Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju

Informujemy, że kontakt pracownika merytorycznego prowadzącego toczące się postępowanie administracyjne z wnioskodawcami, odbywać się będzie drogą telefoniczną, drogą e-mailową lub przez platformę ePUAP.

Przyjmowanie nowych wniosków wyłącznie drogą wysyłkową tj. pocztą, e-mailem lub ePUAPem.

Wszelkie druki wniosków możliwe do pobrania ze strony internetowej lub BIP urzędu.

Kontakt telefoniczny:

tel. nr 74 832-36-68
– sprawy z zakresu geologii;
– wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstw rolnych;
– decyzje dotyczące zwrotu siedlisk i rentówek;
ochr_srod@pow.dzierzoniow.pl

tel. nr 74 832-36-68
– wycinka drzew w lesie;
– wycinka drzew poza lasami na gruntach gminnych;
– zaświadczenia dla notariuszy;
przyroda@pow.dzierzoniow.pl

tel. nr 74 832-36-69
– wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;
– decyzje o odpadach;
– rejestracja łodzi i pontonów;
– wydawanie kart wędkarskich;
grunty@pow.dzierzoniow.pl

Sprawy z zakresu Powiatowego Rzecznika Konsumentów
tel. 74 832-36-60
e-mail: rzecznikkons@pow.dzierzoniow.pl

OGŁOSZENIE STAROSTY 30 marca 2020

 

Wasze komentarze

Wiem, że jest ciężko, ukłon za Waszą pracę, ale co...
poniedziałek, 30.03.2020 16:12 autor:
wczoraj, 21 godz temu
18
wtorek, 26.5.2020 14:45
11
poniedziałek, 25.5.2020 14:30
91
poniedziałek, 25.5.2020 14:51
6
niedziela, 24.5.2020 18:45
17
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
HOTEL MIODOWY
HOTEL MIODOWY
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie