komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

sobota, 15 maja 2021

Zofii, Nadziei

W poniedziałek sesja Rady Miejskiej. Online

czwartek, 22.4.2021 12:00 , komentarze: 0 , odsłony: 194
kategorie artykułu:

Program wspierania dzierżoniowskich rodzin, stypendia dla  uzdolnionych artystycznie dzieci i prace nad planami zagospodarowania przestrzennego dla kilu obszarów Dzierżoniowa to główne tematy najbliższej sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną,sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa odbędzie się w formie wideokonferencji. Będzie ją można śledzić na żywo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z 28 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa (29 marca 2021 r.).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3 oraz dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie- projekt nr 276.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponaglenia na bezczynność Rady Miejskiej Dzierżoniowa - projekt nr 277.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - projekt nr 278.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 - projekt nr 279.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów – projekt nr 280.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego po stronie południowej ulicy Kilińskiego, przy granicy Dzierżoniowa z Pieszycami - projekt nr 281.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie, pomiędzy linią kolejową nr 137 i ulicą Paderewskiego - projekt nr 282.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Świdnickiej, pomiędzy obwodnicą i granicą Dzierżoniowa z Nowizną - projekt nr 283.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2021 rok – projekt nr 284.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów - projekt nr 285.
 14. Przedstawienie sprawozdania rzeczowego jednostki organizacyjnej gminy za 2020 r. - Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.
 15. Przedstawienie sprawozdania rzeczowego jednostki organizacyjnej gminy za 2020 r. - Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie.
 16. Przedstawienie sprawozdania rzeczowego jednostki organizacyjnej gminy za 2020 r. - Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowa.
 17. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Miejskiej Dzierżoniów w 2020 r.
 18. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny za 2020 r.
 19. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Dzierżoniów przyjazny seniorom za 2020 r.
 20. Informacja o planie wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości oraz planach zagospodarowania przestrzennego w 2020 r.
 21. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej Dzierżoniowa za I kwartał 2021 r.
 22. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach oraz udzielonych odpowiedziach, w tym o braku odpowiedzi terminowych.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zamknięcie sesji.

UM Dzierżoniów

 

Wasze komentarze

piątek, 14.5.2021 11:13
piątek, 14.5.2021 10:52
piątek, 14.5.2021 10:27
piątek, 14.5.2021 10:20
piątek, 14.5.2021 10:11
czwartek, 13.5.2021 09:05
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Mati Autogaz
Mati Autogaz
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca