W Niemczy rozstrzygnięto konkurs w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

czwartek, 28.4.2022 13:00 306 0

25 kwietnia 2022 r. został rozstrzygnięty konkurs w zakresie „Wsparcia realizacji zadań publicznych na terenie miasta i gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta i gminy Niemcza w roku 2022”

W konkursie oferty zostały złożone przez trzy kluby sportowe:

  1. Ludowy Klub Sportowy w Gilowie na zadanie: „Prowadzenie zajęć sportowych i udział w turniejach i rozgrywkach sortowych sekcji piłki nożnej”.
  2. Klub Sportowy Niemczanka na zadanie: „Szkolenie, poprawa infrastruktury i promowanie sportu w gminie Niemcza”.
  3. Strzeliński Klub Karate Kyokushin na zdanie: Karate dla rodzin w Gminie Niemcza.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosiła 46 900,00 zł. W wyniku pracy Komisji Konkursowej, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza – Jarosław Węgłowski postanowił rozdysponować środki pieniężne według następującego podziału:

  1. Ludowy Klub Sportowy w Gilowie 22 000,00 zł
  2. Klub Sportowy Niemczanka 22 000,00 zł
  3. Strzeliński Klub Karate Kyokushin 2 900,00 zł

UMiG Niemcza

Dodaj komentarz

Komentarze (0)