W kominkach i piecach można palić! Ogrzewanie zgodne z najnowszymi normami. Dowiedz się więcej

wtorek, 9.7.2024 00:00 20382

W związku z coraz bardziej restrykcyjnymi przepisami wybór odpowiednich urządzeń grzewczych staje się kluczowy dla właścicieli domów - posiadaczy piców i kominków. W obliczu rosnących wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej, przepisy dotyczące ogrzewania pomieszczeń kotłami i kominkami uległy zaostrzeniu. Dlatego też palenie w tych urządzeniach staje się tematem licznych dyskusji. Czy można palić w piecach i kominkach na drewno? Jakie są aktualne przepisy oraz jakie wymagania muszą spełniać te urządzenia, aby były zgodne z obowiązującymi normami?

wizualizacja 12

Poniżej omówimy, jakich urządzeń grzewczych nie należy używać oraz które urządzenia są dopuszczalne, w kontekście najnowszych przepisów i norm.

Od 1 stycznia 2022 roku w Polsce obowiązują przepisy tzw. Ekoprojektu, czyli dyrektywy Unii Europejskiej, która wprowadza restrykcyjne normy dla kominków i pieców na drewno. Obie kategorie urządzeń muszą spełniać określone normy emisji zanieczyszczeń oraz efektywności energetycznej, aby mogły być użytkowane w zgodzie z literą prawa.

W kominkach można palić!

 Dla kominków na drewno istnieją określone wymagania dotyczące emisji i efektywności energetycznej (norma PN-EN 13229:2002). Wymagania te zostały ściśle określone w tzw. Ekoprojekcie, czyli dyrektywie Unii Europejskiej mającej na celu poprawę efektywności energetycznej i redukcję emisji zanieczyszczeń. Kominki zgodne z Ekoprojektem muszą spełniać rygorystyczne normy dotyczące efektywności energetycznej oraz emisji zanieczyszczeń. Aby kominek był zgodny z Ekoprojektem, musi posiadać odpowiednią certyfikację potwierdzającą spełnienie powyższych wymagań. Certyfikacja obejmuje testy laboratoryjne przeprowadzane przez akredytowane instytucje. Jeżeli kominek posiada Certyfikat zgodności z Ekoprojektem możesz go użytkować!

Gdzie sprawdzić, czy kominek, którego użytkujesz lub chcesz kupić posiada odpowiednie oznaczenia i certyfikaty?

Takie oznaczenia mogą być umieszczone na samym urządzeniu lub znajdować się w dokumentacji. Niektórzy producenci, np. marka Unico – kominki, udostępnia zarówno obecnym, jak i nowym posiadaczom ich kominków Deklaracje zgodności z Ekoprojektem na swojej stronie internetowej, w formie dokumentu do pobrania.

Jakim drewnem powinno się palić w kominkach?

Pozostaje jeszcze kwestia opału, która również została sprecyzowana. W kominkach zgodnych z Ekoprojektem zaleca się stosowanie drewna o niskiej wilgotności, najlepiej sezonowanego przez co najmniej dwa lata. Drewno powinno mieć wilgotność poniżej 20%, co zapewnia czystsze spalanie i minimalizuje emisję zanieczyszczeń. Najlepszym wyborem są gatunki drewna liściastego, takie jak buk, dąb czy jesion, które charakteryzują się wysoką kalorycznością i niską zawartością żywic.

Czy kominek ma klasę?

Kominki opalane drewnem, podobnie jak inne urządzenia grzewcze, podlegają różnym normom i regulacjom mającym na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawę efektywności energetycznej. Jednak pytanie, czy kominki mają klasy emisyjne, wymaga pewnego wyjaśnienia.
Klasy emisyjne dotyczą wyłącznie kotłów, a nie kominków. Kotły centralnego ogrzewania klasyfikowane są na podstawie normy PN-EN 303-5:2012, która definiuje pięć klas emisyjnych (od 1 do 5). Im wyższa klasa, tym niższa emisja zanieczyszczeń i wyższa efektywność energetyczna. Klasy te nie mają zastosowania do kominków. Klasa kotła jest jednym z najważniejszych wskaźników, który określa, czy piec spełnia nowoczesne standardy i czy wymaga wymiany. Klasyfikacja kotłów, w szczególności węglowych, jest kluczowa, ponieważ wpływa na emisję zanieczyszczeń oraz efektywność energetyczną. Reasumując – weryfikując konieczność wymiany pieca na nowy pytamy o klasę, kupując kominek pytamy, czy jest zgodny z Ekoprojektem.

Jak sprawdzić klasę kotła?

Aby sprawdzić klasę swojego kotła, należy zajrzeć na tabliczkę znamionową umieszczoną na kotle lub do instrukcji obsługi, jeżeli nie znajdziemy tam informacji warto skontaktować się z producentem lub sprzedawcą. Brak tabliczki znamionowej oznacza, że kocioł prawdopodobnie nie spełnia nowoczesnych norm i może wymagać wymiany. Informację o tym, jakie kotły i w jakim czasie będą wymagały wymiany można znaleźć na stronach internetowych Jednostek Samorządów Terytorialnych (tj. np. urzędów miasta lub gminy). Terminy wymiany kotłów mogą się różnić w zależności od województwa, a klasa kotła jest kluczowym wskaźnikiem do jego wymiany.

Podsumowując, zarówno w kominkach, jak i kotłach można palić. Należy jedynie pamiętać i zweryfikować czy urządzenie, które posiadamy lub chcemy zakupić spełnia odpowiednie normy emisyjne i ma określony poziom efektywności energetycznej. Dlatego raz jeszcze podkreślamy - 
kotły centralnego ogrzewania klasyfikowane są na podstawie normy PN-EN 303-5:2012, która definiuje pięć klas emisyjnych (od 1 do 5). W przypadku posiadania kominka opalanego drewnem istotne jest by posiadał Certyfikat zgodności z Ekoprojektem i normą PN-EN 13229:2002.

 

Dla zainteresowanych szczegółowymi wytycznymi - poniżej informacja o podstawowych aktach prawnych regulujących wyżej opisany temat.

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią,
  • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,
  • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

 

A.F.