W Bielawie otwarto sklep socjalny [ZOBACZ WIDEO, FOTO]

czwartek, 18.11.2021 12:30 11410

18 listopada w budynku przy ul. Piastowskiej 2 - 2A, w dawnym sklepie LABIRYNT, został uroczyście otwarty Bielawski Sklep Socjalny. Jest to placówka handlowa, w której za okazaniem specjalnego skierowania, będzie można zakupić pełnowartościowe produkty w cenach poniżej ich wartości rynkowej.

Na ponad 230 m2 powierzchni handlowej udostępnione zostały pełnowartościowe artykuły spożywcze, środki higieny osobistej i chemii domowej, a także ubrania. Powstanie sklepu socjalnego jest wyjściem naprzeciw osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczającym stałych lub tymczasowych trudności finansowych i życiowych, pojawiających się w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich, jak np. nagła utrata pracy.

Z inicjatywą uruchomienia Sklepu Socjalnego w Bielawie zgłosiła się Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "ARTE" z Bielawy. Rolą Gminy w tym procesie było udostępnienie odpowiedniego lokalu na preferencyjnych warunkach, które pozwolą ograniczyć koszty stałe funkcjonowania placówki. W związku z powyższym Rada Miejska Bielawy podjęła stosowną uchwałę, która pozwoliła na zmaterializowanie tej szczytnej idei.

Z oferty Sklepu Socjalnego będą mogli korzystać mieszkańcy Bielawy, zarówno podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również osoby i rodziny nie korzystające dotąd z pomocy OPS, których dochód nie przekracza 250 % kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające warunki do otrzymania z pomocy zgodnie z zapisami ww. ustawy. Zakupów będą mogli dokonywać również seniorzy, rodziny zastępcze oraz osoby w trudnej sytuacji życiowej, pomijając kryteria dochodowe.

Aby skorzystać z oferty Sklepu Socjalnego, należało będzie otrzymać z OPS-u specjalne skierowanie. Osobę uprawnioną do zakupów obowiązywać będzie zarówno limit ilości wizyt w sklepie w trakcie tygodnia, jak również limit kwoty, którą można wydać jednorazowo.

Źródło: UM Bielawa