Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie

piątek, 25.6.2021 12:00 3141

Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie uroczyście zakończył rok szkolny 2020/2021. Ze względów pandemicznych w apelu wzięli udział jedynie uczniowie klas ósmych oraz klas trzecich Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, dla których była to ostatnia uroczystość w szkole. Pozostali uczniowie odebrali świadectwa w salach lekcyjnych.

W trakcie uroczystości  wyróżnieni zostali absolwenci, którzy w mijającym roku szkolnym wykazali się   wzorową postawą i zaangażowaniem w życie szkoły.

Nagrody i wyróżnienia wręczała  wraz z wychowawcami poszczególnych klas dyrektor szkoły Marta Masyk oraz Komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie Pani Jadwiga Hajduk-Stalica.

W trakcie apelu wręczono również nagrodę „Prymus Szkoły”. W roku szkolnym 2020/2021 nagroda ta została przyznana uczennicy Sarze Filozof z klasy II.

Dyrektor Szkoły  w swoim wystąpieniu, podkreślała, że rok szkolny 2020/2021 ze względu na pandemię COVID-19 był dla Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie czasem wielu wyzwań i zdobywania nowych doświadczeń. Podziękowano również uczniom, nauczycielom, rodzicom i pracownikom szkoły za zaangażowanie i wsparcie w tym nietypowym roku szkolnym.