Trwa remont pierwszego etapu przebudowy ul. Nowobielawskiej w Bielawie

czwartek, 14.9.2023 13:39 428 0

21.VIII.2023 r. rozpoczęto realizację inwestycji polegającej na kompleksowej przebudowie ul. Nowobielawskiej w Bielawie. Z uwagi na znaczną wartość przedsięwzięcia zadanie będzie realizowane etapowo. Pierwsza faza prac obejmować będzie 400 m odcinek drogowy, zaczynający się od pętli autobusowej, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie lasu.

Po przeprowadzeniu robót budowlanych nowe oblicze zyska jezdnia, chodniki i miejsca postojowe, a także infrastruktura towarzysząca, w tym oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 2.851.361,23 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 1.072.300 zł. Oznacza to, że środki zewnętrzne stanowić 37,6 % wartości zadania. Wykonawcą zadania jest QUOOS Sp. z o.o. z Bielawy. Dzięki jego realizacji wzrośnie poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, ale także znacznie poprawi się płynność ruchu na przebudowywanym odcinku. 


Radykalna zmiana parametrów użytkowych wspomnianej ulicy ma związek z realizowaną strategią poprawy jakości ciągów komunikacyjnych, prowadzących do atrakcji turystycznych Bielawy. Ulica Nowobielawska jest jedyną drogą prowadzącą do "Leśnego Dworku", skąd wielu turystów rozpoczyna swoje eksploracje Gór Sowich. Zakończenie I etapu przebudowy ul. Nowobielawskiej zaplanowane zostało na IV kwartał 2023 r. 

Działanie to jest zgodne z celem strategicznym nr 8. "Bielawa bezpieczna" i Kierunkiem działania 8.1. "Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i odwiedzających je turystów", zapisanym w Strategii Rozwoju Bielawy na lata 2022 - 2030. 

um.bielawa.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)