komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

sobota, 15 sierpnia 2020

Napoleona, Stelii

Szlaban kolejowy na obwodnicy Dzierżoniowa? Unieważniono przetarg na budowę II etapu

czwartek, 9.5.2019 15:07 , komentarze: 239 , odsłony: 85058
kategorie artykułu:

Ze względu na rewitalizację linii kolejowej Bielawa – Dzierżoniów Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu unieważniła postępowanie przetargowe dotyczące budowy II etapu obwodnicy Dzierżoniowa - od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 (ul. Batalionów Chłopskich) wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 383 (ul. Jana Kilińskiego). Według obowiązujących przepisów linia kolejowa nie może krzyżować się z obwodnicą na jednym poziomie. Pod uwagę brane są dwa rozwiązania: budowa wiaduktu lub skrzyżowania jednopoziomowego po uzyskaniu pozwolenia z ministerstwa.

Obwodnica i linia kolejowa: dwa kolidujące ze sobą zadania

Wydane w 2012 roku pozwolenie na budowę II etapu obwodnicy Dzierżoniowa obejmowało swoim zakresem m. in. budowę skrzyżowania obwodnicy Dzierżoniowa z drogą wojewódzką nr 384 w ciągu ul. Batalionów Chłopskich (wyjazd z Dzierżoniowa w kierunku Bielawy) w formie ronda, w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej nr 341.

- W czasie projektowania linia kolejowa była nieczynna, a projekt spełniał obowiązujące wówczas przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie – informuje Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. - Aktualnie wdrażana rewitalizacja linii kolejowej nr 341 wymusza dla obszaru skrzyżowania obwodnicy z DW 384 zmianę projektu z 2012 r. poprzez wprowadzenie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, a w konsekwencji konieczność pozyskania zamiennej Decyzji ZRID, która będzie wydawana w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.

Przetarg unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp – „wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć”. DSDiK swoją decyzję uzasadnia faktem, że rozwiązania zastosowane w dokumentacji projektowej są niezgodne z obowiązującymi obecnie przepisami i nie spełniają aktualnych standardów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego - (rewitalizowana linia kolejowa zlokalizowana w obszarze ronda). Nie ma możliwości zmiany rozwiązań projektowych ani wprowadzenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ponieważ wymagałoby to zmiany Decyzji ZRID z 2012 r.

- Podchodzę do tego ze zdziwieniem, ponieważ w uzasadnieniu o unieważnieniu przetargu zawarto adnotację, że nie można było tego przewidzieć, a przecież zarówno rewitalizacją linii kolejowej, jak i budową obwodnicy Dzierżoniowa zajmuje się jedna instytucja – zauważa Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa. - O konieczności przeprojektowania mówiłem już pół roku temu na jednym ze spotkań. Trudno, żeby na obwodnicy w obrębie ronda był przejazd kolejowy. Nie chciałbym, żeby budowa obwodnicy opóźniła się o kilka miesięcy czy lat. Naciskamy wręcz, żeby przyspieszyć budowę III etapu obwodnicy.

Według obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie: "Nowego przejazdu kolejowo-drogowego nie projektuje się na skrzyżowaniu istniejącej linii kolejowej lub bocznicy kolejowej z drogą publiczną, jeżeli w odległości nieprzekraczającej 3 km od projektowanego przejazdu kolejowo-drogowego znajduje się przejazd kolejowo-drogowy lub skrzyżowanie wielopoziomowe”.

Istniejący układ komunikacyjny w ciągu rewitalizowanej linii kolejowej 341, przy konieczności wydania aktualizacji Decyzji ZRID z 2012 r. uniemożliwia wykonanie skrzyżowania obwodnicy z DW 384 jako rozwiązania jednopoziomowego, a rozwiązanie dwupoziomowe jest z kolei sprzeczne z zapisami decyzji środowiskowej.

Odstępstwo od przepisów i tymczasowy przejazd ul. Ceglaną i ul. Grunwaldzką

W celu rozwiązania tej sytuacji DSDiK przygotowuje wniosek do Ministra Infrastruktury o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, zgodnie z art. 9 ustawy - Prawo budowlane, co pozwoliłoby na budowę skrzyżowania jednopoziomowego.

Równolegle planowana jest realizacja obwodnicy na odcinku od DW nr 383 (rondo na ul. J. Kilińskiego) do ul. Ceglanej, a następnie czasowe wyprowadzenie ruchu samochodowego poprzez odcinek ul. Ceglanej i istniejącą ul. Grunwaldzką (teren strefy ekonomicznej) i wykorzystanie istniejącego skrzyżowania z linią kolejową przy włączeniu do DW 384 (ul. Batalionów Chłopskich).

Przejazd przez ul. Ceglaną i ul. Grunwaldzką byłby prowadzony do czasu uzyskania zgody z Ministerstwa Infrastruktury na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych i realizacji jednopoziomowego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną połączoną z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 341 wpłynie więc na zmianę terminu realizacji dalszego ciągu budowy obwodnicy Dzierżoniowa.

- Trudno jest wskazać czas, o jaki zmieni się zakończenie II etapu inwestycji. Wpływa na to wiele czynników, m. in.: zabezpieczenie finansowania inwestycji, procedura postępowania przetargowego i ewentualne odwołania oferentów, czas oczekiwania związany z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych – potwierdza Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Planowane są spotkania z samorządami Dzierżoniowa i Bielawy w sprawie budowy kolejnego odcinka obwodnicy Dzierżoniowa. Jednym z tematów spotkań będzie m. in. czasowe prowadzenie ruchu samochodowego przez ul. Ceglaną i ul. Grunwaldzką na terenie WSSE podstrefa Bielawa uwzględniając ewentualnie budowę ekranów akustycznych.

- Bielawa jest zainteresowana budową II etapu obwodnicy, to istotne rozwiązanie komunikacyjne dla mieszkańców. Dla Bielawy to także o tyle korzystna sytuacja, że powstałyby dwa wpięcia do obwodnicy, z ronda i od ul. Grunwaldzkiej, co w dalszej perspektywie spowoduje zwiększenie ruchu w okolicy bielawskiej podstrefy WSSE i będzie miało znaczenie dla potencjalnych inwestorów – uważa Andrzej Hordyj, burmistrz Bielawy. Burmistrz podkreśla, że linia kolejowa do Bielawy będzie szansą na rozwój turystyki w Górach Sowich i wypoczynku przy bielawskim zbiorniku. - W przyszłym roku uruchomiony zostanie drugi odcinek trasy kolejowej do bielawskiego zbiornika, więc jest to szansa na rozwój bazy gastronomiczno-hotelowej.

Rewitalizacja linii kolejowych ma na celu ożywienie turystyczne regionu i ułatwienie dojazdu do pracy i na wrocławskie uczelnie, jednak czy z przejazdem kolejowym obwodnica będzie spełniać swoją funkcję jako droga szybkiego ruchu o dużej przepustowości?

- Na trasie Bielawa – Dzierżoniów dziennie przejeżdżać ma 16 par pociągów, przejazd zamykany byłby więc dwa razy w ciągu godziny zaledwie na 2-3 minuty. Rozwiązaniem alternatywnym i szansą na ruch bezkolizyjny byłby wiadukt, natomiast rondo ze szlabanami służyłoby do lokalnych przejazdów, pomiędzy Dzierżoniowem a Bielawą – mówi Andrzej Hordyj.

- We Wrocławiu przy węźle AOW Wrocław – Lotnisko funkcjonuje przejazd kolejowy i nie stwarza to większych problemów dla ruchu kołowego, jeżdżą tamtędy spore składy towarowe z prędkością 40 km/h – argumentuje Leszek Loch.

Warto jednak przypomnieć, że w ubiegłym roku ówczesny prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz wystosował list do trzynastu wrocławskich posłów wszystkich opcji politycznych z prośbą o wsparcie w Ministerstwie Infrastruktury i w zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych w sprawie przebudowy owego przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Strzegomskiej w kierunku na lotnisko. „Często zamykany przejazd kolejowy istotnie utrudnia komunikację centrum miasta z wrocławskim lotniskiem oraz dostępność węzła AOW Wrocław – Lotnisko” – uzasadniał wówczas prezydent Dutkiewicz. Koszty budowy tego wiaduktu sięgają jednak 20 mln złotych. Podobnie kosztowny miałby być wiadukt na obwodnicy Dzierżoniowa.

- Jeśli ministerstwo przychyli się do naszego wniosku, koszty budowy jednopoziomowego rozwiązania komunikacyjnego będą oscylować wokół 1 mln złotych. Budowa wiaduktu to koszt około 25 mln złotych – ocenia Leszek Loch.

Aneta Pudło-Kuriata

 

Wasze komentarze

2012 zaczęli gadać o tym i co Lini kolejowej nie...
piątek, 15.11.2019 13:43 autor: Sowiński poselski wypas
Cały Dzierżoniów ma ucierpieć wdychając spaliny bez obwodnicy bo kolej...
czwartek, 09.05.2019 20:54 autor: Mieszkaniec Dz-ow
No i bardzo dobrze może was wszystkich wytruje w tym...
czwartek, 09.05.2019 21:10 autor: Mieszkaniec Bielawy
Prawdziwy katolik z ciebie....
czwartek, 09.05.2019 21:17 autor:
Przecież linia kolejowa zawsze tam była to teraz tynel budować
sobota, 27.07.2019 09:32 autor: Tunel budować
nigdy nielubialem waszego zafajdanego dzierzeniowa
czwartek, 16.05.2019 20:42 autor:
Co za debil wymyślil kolej w bielawie. Obwodnica by była...
czwartek, 16.05.2019 05:29 autor: Sherlock Holmes
****c to nie długo odrzutowce z Rosji będą po co...
czwartek, 16.05.2019 08:32 autor:
Kolej w Bielawie jest potrzebna, ale obwodnica Dzierżoniowa też się przyda...
piątek, 10.05.2019 13:37 autor: Kierofca boomboofca
Nie kolej tylko olej by ci sie
niedziela, 12.05.2019 23:26 autor:
Bielawa miasto . a Pieszyce bieda aż piszczy smrud .
niedziela, 12.05.2019 13:59 autor: Ffff
Wychidzi na to że Bielawie ma być dobrze a inni...
niedziela, 12.05.2019 10:12 autor:
Ta pseudoobwodnica to zbędny wydatek
niedziela, 12.05.2019 10:28 autor:
https://www.youtube.com/watch?v=BrUvQ3W3
nV4
niedziela, 12.05.2019 10:18 autor: Warto obejrzec
Jedno i drogie buraku ,dla jednych blisko dsw np....
piątek, 10.05.2019 23:56 autor: Janek
Pogadamy jak wytrzeźwiejesz
sobota, 11.05.2019 00:10 autor:
Oby tak dalej, będzie referendum w Bielawie. Brawo!
piątek, 10.05.2019 20:47 autor:
Będzie referendum
piątek, 10.05.2019 23:25 autor:
Dokładnie 100 % Racji !!! Dzierzoniów zaspał szkoda
piątek, 10.05.2019 15:52 autor: baaa
10/10 Koniec, kropka.
czwartek, 09.05.2019 20:25 autor: Facio
Pojazd szynowy ma pierwszeństwo
czwartek, 09.05.2019 20:34 autor:
POWIEDZIAŁ CO WIEDZIAŁ. PIS-owski wyznawca
czwartek, 09.05.2019 21:45 autor: drogowiec
Lepszy PiSowski wyznawca jak leming matoł.
piątek, 10.05.2019 23:11 autor:
Dziękujemy ANDRZEJ!!!!!!!
piątek, 10.05.2019 13:27 autor:
Tylko referendum w Bielawie!!!
czwartek, 09.05.2019 19:33 autor:
Bredzicie popaprańcy
czwartek, 09.05.2019 20:23 autor:
Znowu zwolennik PiS dał głos?
czwartek, 09.05.2019 21:03 autor:
PiS ma rację
piątek, 10.05.2019 11:08 autor:
Tylko referendum!!!!
czwartek, 09.05.2019 23:09 autor:
K olej przniesie wiecej zagrorzen na przejazdach jak...
czwartek, 09.05.2019 23:27 autor: strazak
Raczej chodnik dla pieszych
piątek, 10.05.2019 11:39 autor: autor
Ni hu hu ja was pogodzie po co ta śmieszna...
czwartek, 09.05.2019 22:45 autor: DW
Szkoda ze Bareja nie zyje ...... nie musial...
czwartek, 09.05.2019 20:43 autor: taka prawda
PARANOJA !!!!
czwartek, 09.05.2019 21:15 autor: drogowiec
to jest sprawa dla prokuratury! - jak może jedna i...
czwartek, 09.05.2019 21:47 autor: senga
Wystarczy kilka zielonych więcej i obwodnica powstanie.
czwartek, 09.05.2019 21:15 autor: Krycha
OBWODNICA MUSI BYĆ!
czwartek, 09.05.2019 21:48 autor:
Niech teraz burmistrz Bielawy doda kasy do wiaduktu a nie...
czwartek, 09.05.2019 16:18 autor: Kierowca
Myslalam, ze to plotki, dlatego nie klepalam swoim starym ozorem....
czwartek, 09.05.2019 15:33 autor: obiektywna
Budowane rondo jest na ulicy Kościuszki w Pieszycach, a nie...
czwartek, 09.05.2019 16:08 autor: Takie fakty
To przez PO to wszystko !
czwartek, 09.05.2019 16:08 autor: Tylko PiS
na uj ta kolej tam ja się pytam
czwartek, 09.05.2019 15:19 autor:
Mamy Cię! To ten program?
czwartek, 09.05.2019 18:00 autor:
NIe !!! To USTERKA :)
czwartek, 09.05.2019 18:22 autor:
Koń by się uśmiał.
czwartek, 09.05.2019 18:23 autor: Bareja.
nio ale tylko "zabiegał" i jest jak jest
czwartek, 09.05.2019 18:26 autor:
To nie tory ! To 500+ od lipca!!!!!
czwartek, 09.05.2019 18:50 autor: Jo
Trzeba szybko działać z budową wiaduktu, póki są dotacje z...
czwartek, 09.05.2019 19:36 autor: Pasażer!
wtorek, 11.8.2020 14:13
wtorek, 28.7.2020 15:55
12
środa, 29.7.2020 11:25
7
piątek, 24.7.2020 10:15
piątek, 31.7.2020 10:28
sobota, 11.7.2020 00:00
wtorek, 30.6.2020 13:46
1
poniedziałek, 15.6.2020 20:00
czwartek, 28.5.2020 09:48
poniedziałek, 11.5.2020 10:06
poniedziałek, 4.5.2020 10:47
poniedziałek, 6.4.2020 12:34
20
KANTOR BIELAWA
KANTOR BIELAWA
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
HOTEL MIODOWY
HOTEL MIODOWY
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK