Szkolenie dla pracowników OPS, Policji, Oświaty, Zespołu Kuratorskiego oraz pracowników PCPR w Dzierżoniowie

wtorek, 26.9.2023 15:08 4143

W dniach 23-24.09.2023 odbyło się szkolenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, Policji, Oświaty, Zespołu Kuratorskiego oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dzierżoniowie.

Celem szkolenia było uwrażliwienie uczestników na komunikację niewerbalną. Jak obserwować drugą osobę w sytuacjach: negocjacji, rekrutacji, delegowania zadań, udzielania informacji zwrotnej pozytywnej i negatywnej – szkolenie było prowadzone przez trenera Stanisława Zawackiego

Wyjazd do Kletna był także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń między różnymi instytucjami oraz budowanie sieci wsparcia w celu bardziej skutecznego przeciwdziałania przemocy.

Wyjazd odbył się w ramach projektu „Sieć pomocy – rodzina bez przemocy”- wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej- utworzenie Centrum dla Rodzin w Gminie Miejskiej Dzierżoniów w ramach programu „Sprawiedliwość ‘ finansowanego z funduszy norweskich i środków krajowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie w ramach realizacji  projektu oferuje pomoc psychiatry, psychologa, terapeuty ds. uzależnień, oraz specjalisty w zakresie terapii małżeńskiej czy prawnika, który pomoże z każdym problemem prawny, akademia kompetentnego rodzica, grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy, zajęcia z samoobrony Aby skorzystać z pomocy należy skontaktować się z pracownikami OPS, którzy w dalszej kolejności pokierują dalszych działaniach.

Pomoc ta jest bezpłatna.