Święto rzemieślnicze – pasowanie uczniów i absolwentów

poniedziałek, 27.9.2021 12:42 301 1

„Wybierając dobry zawód, zapewniasz sobie bezpieczną przyszłość” – takim mottem od początku powstania kieruje się Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie. Zawodu można się nauczyć tylko i wyłącznie w rzeczywistych warunkach działającego zakładu pracy pod okiem doświadczonego mistrza w określonym zawodzie. Żadne warsztaty, zorganizowane przy szkole zawodowej nie zapewniają takich możliwości jak realny zakład rzemieślniczy. Zwykle są łatwiejsze i bardziej przyjazne dla ucznia, ale czy odpowiednio przygotują do zawodu i wymagań, które stawia rynek pracy? Podczas praktycznej nauki zawodu w zakładzie rzemieślniczym, uczniowie nie tylko poznają zawód, ale mają szansę uczyć się od mistrza jak właściwie go wykonywać. Wyboru takiego powinni dokonać rodzice wraz ze swoim dzieckiem. Każdy rodzic oraz uczeń, który stoi przed wyborem szkoły, musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. To przecież rodzice w większości przypadków dbają o przyszłość swoich dzieci.

Absolwenci bielawskiej szkoły rzemieślniczej otrzymują tytuł czeladnika. Czeladnikiem staje się uczeń rzemiosła, który posiada umiejętności w danym zawodzie rzemieślniczym poparte dokumentem potwierdzającym kwalifikacje rzemieślnicze – Świadectwem Czeladniczym. Czeladnik dziś – brzmi dumnie. Tytuł Czeladnika liczy się w krajach Unii Europejskiej, gdzie najbardziej honoruje się tytuły zawodowe czeladnicze i mistrzowskie, uzyskane po zdaniu egzaminów przed Komisjami Izb Rzemieślniczych. Posiadanie takich tytułów ułatwia możliwość znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy w Polsce, ale również w krajach UE.

W Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie, od kilku lat kontynuowana jest tradycja pasowania absolwentów szkoły zawodowej na Czeladników, a uczniów klas I na uczniów rzemiosła. Tegoroczna uroczystość pasowania miała miejsce 24 września br. podczas Święta Rzemieślniczego. Zanim jednak nastąpiło to podniosłe wydarzenie, uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do wysłuchania utworów przygotowanych przez zespół „Bilelawskie Dziołchy”.

Następnie w obecności Starosty Powiatu Dzierżoniowskiego Grzegorza Kosowskiego, Zastępcy Przewodniczacego Rady Miejskiej Bielawy Jarosława Florczaka, Zarządu Cechu oraz wieloletnich przyjaciół szkoły rzemieślniczej, Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki - najwyższym odznaczeniem w rzemiośle - Szablą im. Jana Kilińskiego, pasował na Czeladników absolwentów ZSZ CRRiMP w Bielawie – Piotra Frygiesa w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz Jana Siejaka i Adriana Makowskiego w zawodzie elektryk. Uroczystości szkolne zakończyły się złożeniem przez uczniów klas I Branżowej Szkoły I Stopnia CRRiMP w Bielawie na Sztandar Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych ślubowania oraz pasowaniem na uczniów szkoły rzemiosła.

                                                                                                    Katarzyna Wierzbicka

                                                                                                    Dyrektor Biura Cechu 

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

wtorek, 28.09.2021 11:14
To w tej szkole są dwie dyrektorki? A podobno oświata...