Spotkanie wójta Gminy Łagiewniki z prezesem Związku Polaków w Rumunii

piątek, 14.1.2022 13:00 325

W czwartek 13 stycznia 2022 roku Urząd Gminy w Łagiewnikach odwiedził prezes Związku Polaków w Rumunii Gerwazy Longher.  Prezes wraz ze swoją żoną Victorią Longher przybyli do siedziby Gminy na zaproszenie wójta Jarosława Tyńca. Gerwazy Longher jest również posłem niższej izby parlamentu reprezentując mniejszości narodowe w Rumunii. Tę zaszczytną funkcję sprawuje już czwartą kadencję. Należy dodać, że  Victoria Longher również była posłanką na Sejm z ramienia mniejszości narodowych w latach 2016 -2020. Gerwazy Longher sprawuje także funkcję prezesa Stowarzyszenia - Dom Polski w Nowym Sołońcu.

Goście z Rumunii odwiedzili Gminę Łagiewniki nie po raz pierwszy. W Olesznej, Ratajnie i Strzegomianach mieszkają liczni członkowie ich rodziny. Region Bukowiny Południowej (tzw. austriackiej) to miejsce, gdzie przed wybuchem II Wojny Światowej mieszkało blisko 80 tys. Polaków. Po wojnie nowy porządek oraz zmiany granic spowodowały, że pozostało na tym terenie tylko 11 tys. naszych rodaków. Wielu z nich emigrowało do starej Ojczyzny dzięki czemu zamieszkali w Gminie Łagiewniki dając początek wspaniałej, bogatej kulturowo z głęboko zakorzenioną polskością, wiarą i tradycją, nowej społeczności. Społeczność ta podzieliła los repatriantów ze wschodnich terenów Polski oraz tych wszystkich Polaków, którzy zamieszkali na terenach Ziem Odzyskanych. Region ze stolicą w Soczawie to największa do dzisiaj Polonia zamieszkująca wsie Pojana Mikuli, Nowy Sołoniec oraz Plesza. To ludzie, którzy z dumą i przywiązaniem do Polski pielęgnują tradycje rodzinne na ziemi, którą zamieszkują od ponad 300 lat. Idąc przez Poljane czy Sołoniec napotykamy rodziny Kucharków, Najdków, Swancarów, Bieleszy, Rewajów, Stroków, Juraszków, Botuszanów, Staszkowianów, Markulaków, Kuruców czy Longierów.

Głęboko wierzymy, że wizyta rozpocznie nowy etap w kontaktach z mniejszością polską na Bukowinie. Tym bardziej, że ze wspólnych rozmów wynika, iż obie strony widzą duże możliwości w nawiązaniu relacji oraz partnerstwa na płaszczyźnie kulturalnej czy turystycznej. Bardzo miłe spotkanie wniosło wiele dobrych emocji oraz możliwość poznania wspaniałych ludzi, którzy polskość wciąż mają w sercu.

W spotkaniu uczestniczyli również zastępca wójta Jacek Mikus, przewodnicząca Rady Gminy Dobromiła Szachniewicz, dyrektor GOKBIS Wioleta Wawrzyniak , prezes ZUK Maciej Wawrzyniak, sołtys Łagiewnik Anna Włodarczyk oraz pracownik działu promocji UG Jacek Szkarłat.

Moja Gmina Łagiewniki