SP w Łagiewnikach: 20 lat z Janem Pawłem II

poniedziałek, 20.6.2022 11:30 939

XX ROCZNICA NADANIA IMIENIA JANA PAWŁA II

SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁAGIEWNIKACH

 

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”
                                                                                                                             Jan Paweł II


8 czerwca 2002 roku na stałe zapisał się na kartach historii naszej szkoły. Tego właśnie dnia odbyła się uroczystość nadania szkole podstawowej imienia Jana Pawła II. To było ważne wydarzenie dla uczniów, nauczycieli, a także całej lokalnej społeczności, kiedy to po długich przygotowaniach, w końcu nadszedł ten moment. Była uroczysta msza święta, część artystyczna, przemówienia, gratulacje.

Już od 20 lat Jan Paweł II towarzyszy nam na co dzień – w pracy, w nauce, w szkolnym i pozaszkolnym życiu. Przy wejściu do szkoły każdego dnia przypomina nam, abyśmy „wymagali od siebie, choćby inni od nas nie wymagali”. Jest dla nas wzorem i autorytetem, za którym podążamy. W naszych działaniach wcielamy w życie jego nauki, poprzez liczne konkursy i inne przedsięwzięcia propagujemy wśród młodych pokoleń wiedzę na temat jego życia i pontyfikatu. Co roku włączamy się w obchody Dni Papieskich, przygotowując uroczystości z naszym Patronem. Pamiętamy o ważnych datach i rocznicach, składając kwiaty i zapalając znicze przy tablicy upamiętniającej nadanie szkole imienia. Papież ma specjalne miejsce w naszej szkole, ale przede wszystkim w naszych sercach.

Daliśmy tego wyraz 14 czerwca 2022r., kiedy to uroczyście obchodziliśmy 20 rocznicę nadania imienia Wielkiego Polaka naszej szkole. Ten ważny dzień rozpoczął się od wspólnego odśpiewania Hymnu szkół niosących imię Jana Pawła II oraz przywitania zgromadzonych gości przez Dyrektorki, Mariolę Początek i Joannę Banda. Wśród nich znaleźli się między innymi: Biskup Pomocniczy Diecezji Świdnickiej Adam Bałabuch, proboszcz Parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Łagiewnikach ksiądz Grzegorz Staniewski, proboszcz Parafii pw. św. Antoniego w Ratajnie ksiądz Wiesław Haczkiewicz, proboszcz parafii pw. św. Piotra i Pawła ksiądz Dariusz Nowak, diecezjalny wizytator katechezy ksiądz Damian Mroczkowski, wikariusz parafii pw. Św. Mikołaja w Świebodzicach ksiądz Grzegorz Banda, Wójt Gminy Łagiewniki Jarosław Tyniec, Senator RP Aleksander Szwed, Starszy Wizytator Kuratorium we Wrocławiu Anna Wojtysiak, która reprezentowała Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka, Dyrektor Biura Poselskiego Damian Szachniewicz, który przybył w imieniu Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka, Dyrektor Biura Posłanki do Parlamentu Europejskiego Marcin Pięt, reprezentujący europosłankę Annę Zalewską, Asystenka Posła na Sejm RP Marcina Gwóździa Justyna Zawiślak, Starosta Dzierżoniowski Grzegorz Kosowski, Radny Powiatu Dzierżoniowskiego Janusz Szpot, Przewodnicząca Rady Gminy łagiewniki Dobromiła Szachniewicz wraz z radnymi Markiem Milewskiem, Tomaszem Roszakiem, Piotrem Adamem Tadeusiakiem, Waldemarem Tokarskim, Danutą Piwowarczyk, Zastępca Wójta Gminy Łagiewniki Jacek Mikus, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Gminy Łagiewniki: Maciej Wawrzyniak – prezes ZUK, Wioletta Wawrzyniak – dyrektor GOKBiS, Lena Reszka – Woźnicka – zastępca dyrektora GOPS, dyrektorzy i przedstawiciele placówek oświatowych Gminy Łagiewniki - Barbara Dorużyńska, Maria Haładyn, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół – Elżbieta Kędzierska – Dydo z Tuszyna, Katarzyna Olędzka z Prus oraz Lilianna Mróz z Kondratowic, hm Ryszard Gacek z ZHP Łagiewniki, prezes ŁKS Zieloni Łagiewniki Jacek Szkarłat, była inspektor ds. oświaty i polityki społecznej Gminy Łagiewniki Anna Gaweł, Wojciech Kosko - aspirant Posterunku Policji w Łagiewnikach, przedstawiciel BS w Łagiewnikach Agata Bodziak, Inspektor Ochrony Danych osobowych - Mariusz Stasiak vel Stasek, przedstawiciel OSP Gminy Łagiewniki naczelnik OSP w Sienicach Andrzej Szemitko, przewodnicząca Rady Rodziców Izabela Sikorska, emerytowani dyrektorzy, którzy zarządzali szkołą w ostatnich 20 latach wraz z kadrą pedagogiczną i pracownikami szkoły, radni, którzy 20 lat temu podjęli uchwałę o nadaniu imienia szkole oraz fundatorzy sztandaru i tablicy pamiątkowej, przedstawiciele zaprzyjaźnionych ze szkołą firm, stowarzyszeń, kół, rodzice, nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły, absolwenci oraz przedstawiciele służby zdrowia.

Po oficjalnym powitaniu rozpoczęła się uroczysta msza święta celebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Adama Bałabucha.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrały dyrektor Mariola Początek i wicedyrektor Joanna Banda, przedstawiając historię nadania imienia szkole, cele, wartości jakie przyświecają naszej placówce. W dalszej części swojego wystąpienia odniosły się do postaci naszego Patrona zwracając szczególną uwagę na to, że siła Ojca Świętego tkwiła w tym, że był papieżem ludzi, nie pouczał, nie ganił, nie schlebiał, ale podsuwał najwłaściwsze rozwiązania problemów. W sposób mądry, taktowny uczył jak żyć.

Następnie głos zabierali przybyli na uroczystość goście, min. była dyrektor Danuta Łukianowska, z której to inicjatywy doszło do nadania szkole imienia Jana Pawła II 8 czerwca 2002r. Z nieukrywanym wzruszeniem opowiadała gościom o tym niezwykłym roku szkolnym, kiedy to placówka zyskała swojego patrona. Później głos zabrał Wójt Gminy Łagiewniki Jarosław Tyniec, podkreślając w swoim przemówieniu , jak wielkim zaszczytem jest mieć za patrona szkoły tak wspaniałą osobowość, jaką był i jest dalej dla wszystkich mieszkańców gminy Papież Polak.

W imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka list odczytała Kurator Anna Wojtysiak, natomiast w zastępstwie Anny Zalewskiej, posłanki do Parlamentu Europejskiego głos zabrał Dyrektor Biura Marcin Pięt. Z gratulacjami i słowami adekwatnymi dla tak ważnej uroczystości pośpieszyli także pozostali goście, podkreślający doniosłość chwili.

Po przemówieniach i gratulacjach złożonych na ręce dyrektor Marioli Początek, rozpoczęły się występy uczniów naszej szkoły, którzy pod kierunkiem pań: Marzeny Smolarskiej, Anny Dawid, Joanny Kwiędacz, Wioletty Patyk, Agnieszki Juraszek przygotowali program słowno - muzyczny pt. „Wspomnień czar w kawiarence przy kremówce”. Uczniowie przypomnieli wszystkim życie i ciekawostki związane z biografią naszego Patrona. Później uroczystość uświetnił recital absolwentek naszej szkoły: Urszuli Milewskiej, Zuzanny Kwiędacz, Mai Krawczyk, Natalii Bykowskiej i Karoliny Miedziak. Wzruszające utwory poświęcone Ojcu Świętemu poruszyły z pewnością niejedno serce.

Po zakończeniu programu artystycznego goście udali się na zwiedzanie szkoły, poczęstunek przygotowany przez firmę Zielone Zacisze Andrei Kowerko, a uczniowie mogli delektować się przepysznym tortem ufundowanym przez Piekarnię Rodzinną Tyniec i firmę ZUK.

XX rocznica nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Łagiewnikach odbyła się w adekwatnym do sytuacji nastroju patosu i satysfakcji z posiadanego od 20 lat imienia Wielkiego Polaka. Zaproszeni goście zgodnie podkreślali wysoki poziom wydarzenia, a także niezwykłą atmosferę, jaka panowała tego dnia.

Ojciec Święty nam zaufał, kierując niegdyś do nas słowa: "Wy jesteście przyszłością świata!... Wy jesteście moją nadzieją".  Postaramy się nie zawieść Jego zaufania.

Autor: mgr Agnieszka Królikowska

Foto.: M.Suwald