komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

wtorek, 3 sierpnia 2021

Lidii, Augusta

Smród w Dzierżoniowie i Bielawie - działania WIOŚ i UMWD

czwartek, 8.7.2021 00:30 , komentarze: 136 , odsłony: 20831
kategorie artykułu:

Mieszkańcy Dzierżoniowa i Bielawy informują, że nieprzyjemny zapach dalej jest wyczuwalny w ich miejscowościach. Zgodnie z zapowiedzią zapytaliśmy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska co ustalono w tej kwestii od 2020 r. i czy instytucje te otrzymywały sygnały od lokalnej społeczności. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi oświadczeniami.

                   Oświadczenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

W odpowiedzi na przesłane pytania dziennikarskie związane z uciążliwościami zapachowymi występującymi na terenie Dzierżoniowa i Bielawy, poniżej wyjaśniam w zakresie działań WIOŚ.

Wnioski interwencyjne od mieszkańców Bielawy i Dzierżoniowa dotyczące uciążliwości zapachowych na terenie ww. miejscowości były zgłaszane do Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu w sierpniu 2020 r. Najczęściej wskazywanym wówczas źródłem odorów była instalacja przetwarzająca odpady.

W związku z powyższym w dniach 24.08 - 14.09.2020 r. inspektorzy Delegatury WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę tejże instalacji. Przed rozpoczęciem kontroli przeprowadzono szereg czynności, mających na celu rozpoznanie uciążliwości zapachowych na terenie Bielawy, w tym w różnych porach doby. 

Kontrola nie potwierdziła jednoznacznie, że kontrolowany obiekt jest źródłem zgłaszanych uciążliwości. Jednakże w wystąpieniu pokontrolnym kierowanym do Marszałka Województwa Dolnośląskiego wskazano, aby stosowane urządzenia do dezodoryzacji odorów, były uwzględnione w prowadzonym postępowaniu przez Marszałka WD w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego. Do chwili obecnej postępowanie dot. zmiany pozwolenia nie zakończyło się.

Z uwagi na ustalenia wykonanej kontroli podjęto decyzję o przeprowadzeniu kontroli dwóch innych instalacji zlokalizowanych w Dzierżoniowie i w Bielawie (które mogłyby być ewentualnym źródłem uciążliwości zapachowych). Kontrole przeprowadzone w dniach: 5.10 - 10.11.2020 r., 24.08 - 11.09.2020 r. nie wykazały nieprawidłowości i  nie potwierdziły również uciążliwości  zapachowych.

Ponadto, 14 grudnia zarówno do Burmistrza Bielawy jak i Burmistrza Dzierżoniowa wystąpiliśmy o przeprowadzenie ankiety oceny uciążliwości zapachowej wśród mieszkańców. Jednocześnie WIOŚ przesłał formularze ankiety do rozdysponowania mieszkańcom. Otrzymaliśmy wypełnione formularze od Burmistrzów: Dzierżoniowa i Bielawy. Ankiety zostaną przeanalizowane przez inspektorów Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu, a następnie odpowiednio wykorzystane w trakcie planowanej kontroli.

W 2021 r. problem uciążliwości zapachowych na tym terenie ponownie był zgłaszany. W związku z czym, planowane jest przeprowadzenie kontroli w zakładzie wskazywanym jako powodujący tę uciążliwość.

Planowana kontrola poprzedzona jest czynnościami przygotowawczymi oraz rozpoznaniem na terenie zgłaszanych uciążliwości oraz w okolicy instalacji.

Beata Merenda

                Oświadczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

W 2020 r. wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego petycja od mieszkańców z ul. Dolnej Bielawy w Bielawie ws. odczuwalnych odorów z zakładu ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. przy ul. Ceglanej 10 w Bielawie.

Przedmiotowa instalacja prowadzi swoją działalność m.in. w oparciu o pozwolenie zintegrowane wydane przez Starostę Dzierżoniowskiego (decyzja z dnia 30 stycznia 2015 r.) Z uwagi na zmianę przepisów w zakresie właściwości organów, obecnie organem ochrony środowiska jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

W związku z wejściem w życie konkluzji BAT zawartych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i obowiązkiem dostosowania instalacji, w terminie do 17 sierpnia 2022 r., do określonych w BAT wymogów, Zakład wystąpił do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o zmianę tego pozwolenia.

W wymienionych powyżej konkluzjach określono m.in. działania jakie należy zastosować w przypadkach, gdzie w obiektach wrażliwych odczuwana będzie dokuczliwość odorów m.in. opracowanie i wdrożenie planu zarządzania odorami, monitoring odorów, oraz zastosowanie technik ograniczających emisję odorów (BAT10, BAT12, BAT13).

W ramach postępowania wzięte będą pod uwagę petycje oraz wystąpienie pokontrolne Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, po przeprowadzonej w 2020 r. kontroli. Zgodnie z ustaleniami przedmiotowej kontroli, wskazano na uchybienia w decyzji Starosty Dzierżoniowskiego w zakresie decyzji określającej warunki korzystania ze środowiska. Ponadto wskazano na konieczność określenia w pozwoleniu zintegrowanym technicznego sposobu zabezpieczenia środowiska przed emisją substancji.

Postępowanie w przedmiocie sprawy nie jest jeszcze zakończone, a przed wydaniem decyzji, w trybie art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przeprowadzona zostanie kontrola przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska przy udziale przedstawicieli Marszałka Województwa oraz, zgodnie z art. 41 ust. 6a ww. ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Dolnośląskiego wystąpi o opinię do Burmistrza Miasta Bielawa.

                       Michał Nowakowski
Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego

                              OŚWIADCZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie informuje, że decyzją Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 30.01.2015 roku udzielono pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, zakładowi zlokalizowanemu na terenie Ekologicznego Centrum Odzysku przy ulicy Ceglanej 10 w Bielawie. Decyzja przedstawiała ówczesny stan faktyczny i prawny.

Jednak zaledwie kilka dni później, a dokładniej 6 lutego 2015 roku zmieniły się przepisy prawa i Starosta Dzierżoniowski przestał być organem właściwym w przedmiotowej sprawie. W wyniku zmiany prawa decyzja Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 30.01.2015 roku udzielająca pozwolenia została przekazana do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, jako organu właściwego w sprawie.

W konsekwencji wszelkie zmiany w funkcjonowaniu instalacji, jej rozbudowa i przebudowa, powinny więc zostać uzgadniane przez właściciela ECO w Bielawie z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego.

Postępowanie administracyjne w celu dostosowania wspomnianego pozwolenia do obecnego stanu faktycznego i prawnego oraz działania kontrolne w tym zakresie leżą bowiem w kompetencji Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

                                                  Oświadczenie ECO Sp. z o.o.

 

Wasze komentarze

smród nadal sie pojawia, ale juz nie o 22.00 czy...
piątek, 16.07.2021 09:40 autor: mieszkaniec
co dziennie smród nie do wytrzymania. jest upal...
poniedziałek, 12.07.2021 20:14 autor:
dokladnie ! Ale kasa im sie ma zgadzac
poniedziałek, 12.07.2021 22:25 autor:
nikt nic z tym nie zrobi bo biora łapowy 3...
sobota, 10.07.2021 15:25 autor:
Sami znawcy tematu widzę... A wali z oczyszczalni!!!
sobota, 10.07.2021 08:33 autor: Pe.
Chyba z twojej przydomowej...
sobota, 10.07.2021 11:55 autor:
Wyczysc swoje szambo to przestanie walic
sobota, 10.07.2021 11:57 autor:
100% racji.
sobota, 10.07.2021 16:24 autor:
A to może zgłoś do wios, jak wiesz
piątek, 09.07.2021 12:42 autor: Łowca
WIOS to sobie siedzi w biurze eko i nosa...
piątek, 09.07.2021 13:38 autor:
To z oczyszczalni , nie z sortowni !!
piątek, 09.07.2021 20:56 autor: M.
Tak, jest wali z oczyszczalni
piątek, 09.07.2021 21:42 autor:
bo jest blisko z eko haha
sobota, 10.07.2021 12:20 autor:
To śmierdzi z oczyszczalni.
piątek, 09.07.2021 14:04 autor: Natan
Fajnie tam mają bo są tak blisko siebie że mają...
sobota, 10.07.2021 08:15 autor: DDZ
twoja przydomowa
piątek, 09.07.2021 14:05 autor:
DROZDOWSKI NAS TRÓJE
czwartek, 08.07.2021 20:06 autor: stefan
Tusk i tvn to największe zło tego świata
czwartek, 08.07.2021 19:16 autor: Autor
Nie wiem czego ile bierzesz ale wydaje mi się że...
sobota, 10.07.2021 07:45 autor: fan PO
Lekarz przepisał złe leki albo zbyt małą dawkę
piątek, 09.07.2021 16:54 autor:
Nie interesuje nas czego i ile bierzesz
piątek, 09.07.2021 21:07 autor:
Śmierdzi z oczyszczalni ,a nie z sortowni.Gdyby to był smród...
czwartek, 08.07.2021 19:51 autor: matylda
to jak się nie znasz to po co gadasz gupoty
piątek, 09.07.2021 12:39 autor:
A bo gównem smierdzi
piątek, 09.07.2021 18:19 autor: Łowca
Moze wdepłes
piątek, 09.07.2021 20:15 autor:
We wtorek na na dolnej Bielawie taki smród...
sobota, 10.07.2021 06:49 autor: :)
Jest jeden sposób na cały ten zgiełk.Masz kwiaty w...
piątek, 09.07.2021 21:04 autor: Ogrodnik
W Pieszycach smród że łeb urywa,teraz nasza celebrytka listów nie...
piątek, 09.07.2021 10:56 autor: Pieszyczanka
Tam gdzie rządzi POKO tam zawsze jest smród i...
piątek, 09.07.2021 08:17 autor: Jj
Czemu to związki zawodowe w WIK nie wezmą się za...
piątek, 09.07.2021 07:46 autor: m,
Przestań wietrzyć mieszkanie to skończy się ten syf.
czwartek, 08.07.2021 10:31 autor: poradnia zdrowia psychicznego
Co wy w tym urzędzie miejskim Dzierżoniowa robicie
czwartek, 08.07.2021 11:14 autor:
To nie z pól!!!! Cały rok prawie śmierdzi trzeba coś...
czwartek, 08.07.2021 17:53 autor: Kibol
Jak ktoś pali węglem i leci sporo dymu z...
czwartek, 08.07.2021 20:05 autor:
To ten cwaniaczek z ul. WOLNOŚCI?
czwartek, 08.07.2021 16:47 autor: Kazio
Czyli jaki wniosek z tego . Jak śmierdziało tak bendzie...
czwartek, 08.07.2021 10:44 autor: Titus
W Piławie Górnej pełno pyłu z kopalni. W Dzierżoniowie...
czwartek, 08.07.2021 12:17 autor: Mieszkaniec
Wysypisko na Kilińskiego miało być usunięte w pod koniec 2020...
czwartek, 08.07.2021 12:04 autor: Mieszkaniec Kilińskiego
Turysci uciekaja !chyba Wam o to chodzilo ,bo smrod po...
czwartek, 08.07.2021 12:42 autor: Henri
Wali z kanalizy
czwartek, 08.07.2021 11:26 autor: Artur
W poważaniu Zespół Eco Sp z o.o.
czwartek, 08.07.2021 11:09 autor: MAJĄ TO GDZIEŚ
A te ankiety to ktoś widział?
czwartek, 08.07.2021 09:54 autor:
no wlasnie ankiety widmo
czwartek, 08.07.2021 10:38 autor:
Dokładnie dlaczego Jaro i Rydzu się pod tym nie podPiSzą?1
czwartek, 08.07.2021 10:34 autor: Plomba
Jak komisja mówi ,ze nie smierdzi ,to nie smierdzi
czwartek, 08.07.2021 10:03 autor: kiwka
Proszę czytać ze zrozumieniem. Piszą po prostu mamy was w
czwartek, 08.07.2021 09:22 autor: Rob
To smród PiSuarów!
czwartek, 08.07.2021 04:48 autor: Won!
Nic nie śmierdzi przecież bo...
czwartek, 08.07.2021 05:25 autor:
poniedziałek, 2.8.2021 07:00
15
niedziela, 1.8.2021 19:05
15
sobota, 31.7.2021 16:30
11
piątek, 30.7.2021 11:45
10
piątek, 30.7.2021 11:30
27
piątek, 30.7.2021 10:00
17
czwartek, 29.7.2021 18:40
9
piątek, 30.7.2021 16:17
czwartek, 29.7.2021 14:45
17
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status