komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

piątek, 25 września 2020

Aurelii, Wladyslawa

Siedem uchwał w Piławie Górnej

czwartek, 7.11.2019 15:12 , komentarze: 0 , odsłony: 930
kategorie artykułu:

Na dwunastej sesji radni przegłosowali uchwały o zwolnieniach z podatku. Zaktualizowali też wysokość opłat od nieruchomości. Choć decyzje o charakterze fiskalnym zdominowały obrady, zupełnym novum było powołanie Rady Seniorów w Piławie Górnej.

Starsi mieszkańcy zyskają realny wpływ na działalność miejskiego samorządu. Rada Seniorów będzie miała charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Przedstawiciele osób starszych mogą teraz np. opiniować projekty uchwał, strategii rozwoju czy gminnych programów. Seniorzy będą też formułować własne propozycje i inspirować władze do podjęcia nowych działań, podnoszących jakość życia osób starszych we wspólnocie samorządowej. To duża zmiana.

- Liczymy na potencjał i doświadczenie seniorów. Zakładamy, że rada wzmocni pozycję osób starszych w środowisku lokalnym i wpłynie na poprawę jakości życia seniorów. Na pewno będzie wsparciem dla ich rozwoju i uczestnictwa w życiu społecznym - uzasadniają piławscy radni.

Samorządowcy żywo interesowali się wykorzystaniem bazy sportowej. O rozwoju sportu w mieście na przestrzeni ostatnich dwóch lat opowiadała Iwona Szuba, Kierownik ds. sportu, turystyki i kultury.

Radni postanowili wesprzeć przedsiębiorców. Akt prawa lokalnego, jaki przegłosowali, zwalnia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców, którzy w Piławie Górnej wybudują lub zaadoptują budynek na cele prowadzonej działalności gospodarczej albo odnowią elewację nieruchomości, w której prowadzą działalność. Uchwała przyznaje zwolnienia adekwatnie na: trzy lata, dwa lata lub jeden rok. Dla stawiających pierwsze kroki w biznesie przewiduje zwolnienie powierzchni użytkowej lokalu lub budynku na pół roku.

Podatku od nieruchomości dotyczyła też uchwała określająca wysokość stawek w przyszłym roku. Za podstawę wyliczenia przyjęto wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 15 lipca 2019 roku. Wskaźnik wyniósł 101,8, co oznacza wzrost górnych granic podatków i opłat lokalnych o 1,8 %. Uchwała przyjmuje wzrost podatku od nieruchomości na terenie gminy analogiczny do wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kraju. Nie można bowiem pozostawić stawek drugi rok z rzędu na takim samym poziomie, gdy wzrastają opłaty ponoszone na rzecz wykonawców czy usługodawców, a razem z nimi koszty utrzymania gminy.

Radni zatwierdzili też zmiany w tegorocznym budżecie. Jednym z powodów było podpisanie umowy o powierzenie grantu na realizację projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Piława Górna” czy zakup serwera koniecznego do zapewnienia płynności pracy urzędu, a także zwiększenie subwencji oświatowej  na rok 2019.

Z wyników głosowania na ostatniej sesji na pewno ucieszą się piławscy rolnicy. Grunty, na których zaprzestano produkcji rolnej, będą bowiem zwolnione z podatku rolnego na trzy lata. Właściciele gospodarstw z zadowoleniem przyjmą także uchwałę umożliwiającą zakup automatycznej stacji meteorologicznej. Lokalizację obiektu uzgodniono z pracownikami instytucji zarządzającej Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej. Stacja znacznie usprawni funkcjonowanie systemu na terenie naszego powiatu. - Niewiele gmin w Polsce może pochwalić się podobnym rozwiązaniem. Budowa stacji to inicjatywa Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Dzierżoniowie - przypomniał przewodniczący Dariusz Madejski.

Radni przyjęli przyszłoroczny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Będzie realizowany za środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Radni zaplanowali przeznaczyć 107 tys. zł na walkę z patologiami społecznymi wśród dzieci i młodzieży, a zwłaszcza na profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną oraz zajęcia pozalekcyjne, a także na zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych czy spotkania informacyjne dla uczniów gminnych placówek oświatowych.

Choć Ustawa o wychowaniu w trzeźwości precyzuje, jakie kary grożą za sprzedaż alkoholu nieletnim, w Piławie Górnej zjawisko to osiągnęło już niepokojącą skalę. Z  badań przeprowadzanych na terenie gminy wynika, że w 12 sklepach na 14 poddanych badaniu sprzedano alkohol osobie wyglądającej na nieletnią, nie żądając okazania dokumentu potwierdzającego wiek kupującego. Wynik testu wzbudziły poruszenie na sali obrad. - Sprzedawcy! Jesteście ludźmi  bez zasad, nastawionymi wyłącznie na zysk - podsumował oburzony radny Arnold Kordasiewicz

Podczas obrad burmistrz Krzysztof Chudyk podsumował okres działalności urzędu między sesjami. Spośród piętnastu podpisanych umów do najważniejszych zaliczył umowę o wartości 158.670 zł na wyposażenie siłowni w hali sportowej. Zrelacjonował też zakończenie kilku gminnych inwestycji - przebudowy ulicy Cichej i drogi wewnętrznej oraz ulicy Osiedle Małe i Młynarskiej. Dużą rolę odegrało spotkanie z projektantem żłobka. Burmistrz poinformował też o rozpoczęciu rozmów na temat wznowienia kursów autobusowych do Wrocławia przez Piławę Górną. Szef urzędu dużą wagę przywiązywał do współpracy z miastami partnerskim, której przejawem była wizyta delegacji z niemieckiego miasta Kriftel czy wyjazd na obchody św. Wacława do Dobruški. W podsumowaniu nie zabrakło relacji z minionych wydarzeń kulturalnych, jak np. piknik zorganizowany we współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową, wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, pasowanie na ucznia czy Dzień Edukacji Narodowej.

Pod koniec sesji  radni poruszali wiele zagadnień. Wnioskowali o wyłączenie pojazdów rolniczych spod ograniczenia tonażu do 2,5 tony na ulicy Ząbkowickiej, kompleksową kontrolę ulicznego oświetlenia i naprawę nieświecących lamp, równomierny podział zadań dla piławskich policjantów, obsługujących równocześnie kilka innych miejscowości, a także regularne uzupełnianie workami i opróżnianie pojemników na nieczystości po psach.

Kolejna, trzynasta już, Sesja Rady Miejskiej w Piławie Górnej, odbędzie się 28 listopada.

UM Piława Górna

 

Wasze komentarze

dzisiaj, 3 godz temu
wczoraj, 19 godz temu
wczoraj, 19 godz temu
wczoraj, 19 godz temu
czwartek, 24.9.2020 08:45
11
czwartek, 24.9.2020 08:25
czwartek, 24.9.2020 08:15
środa, 23.9.2020 14:48
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
HOTEL MIODOWY
HOTEL MIODOWY
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie