Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

wtorek, 23.11.2021 10:30 1146 3

Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Grzebieluch zaprasza do udziału w sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 30 listopada o godzinie 9:00 w sali narad przy ulicy Świdnickiej 38.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie nagród dla Laureatów Powiatowego Konkursu pod nazwą „Co możesz zrobić dla poprawy jakości powietrza?”.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
5. „Rola środków zewnętrznych w realizacji „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030”:
– wystąpienie Pana dr Jerzego Tutaja z Politechniki Wrocławskiej, Instytutu Maxa Webera Sp. z o.o.,
– dyskusja (wystąpienia radnych i zaproszonych gości zapisanych na liście mówców).
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku (projekt nr 252).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok (projekt nr 260).
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Dzierżoniowskiemu (projekt nr 255).
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Dzierżoniowskiego na 2022 rok (projekt nr 256).
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 259).
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu i przedmiotu działania komisji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 257).
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Turystyki (projekt nr 258).
13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli zleconych przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w miesiącach: październik i listopad 2021r.
14. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
15. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
16. Zamknięcie sesji.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Przeczytaj komentarze (3)

Komentarze (3)

Barbarella czwartek, 25.11.2021 11:55
Czy Janusz M przybędzie na sesję z odpowiednim notatnikiem czy...
Autor piątek, 26.11.2021 07:04
Tak, przybędzie. Z jego życiorysem niech nikt nie myśli, że...
czwartek, 25.11.2021 21:15
Wskazane jak rada będzie płodzić nowy antypolski apel.